פרשת שופטים | טז-כא

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך | האם ציוותה התורה לקרוא לשלום גם לעמי כנען? אם כן - מדוע...

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה מעמדו מתגלים לנו דברים מעניינים. יש דינים בהם הוא קרוב לכהן...

דת ומדינה

פרשת שופטים | דת ומדינה פעמים רבות עולה לדיון ציבורי השאלה, האם לא הגיע הזמן להפריד בין הדת למדינה, בין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים-פרשיות דברים

המעמד החדש של הכהונה בפרשת שופטים

פרשת שופטים | פרשת שופטים עוסקת בהעמדת החיים הציבוריים על פי התורה. בכך כלולים פרשיות השופטים, המלך, הנביא,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הנבואה היא של עם ישראל

פרשת שופטים | היחס בין משה וישראל בספר דברים מאז הופעתו של משה רבנו, התגלה לכל אורך הדרך כי משה הוא אישיות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

ברית ה' על קיום הנבואה

פרשת שופטים | בפרשת שופטים משה מספר כיצד הקב"ה בישר לו שהוא ישלח נביאים לעם ישראל לאורך הדורות. מתנה אלוקית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

ג'ונגל או גן עדן?

פרשת שופטים | ג׳ונגל או גן עדן? פרשתנו פותחת בציווי על הסדר החברתי של ׳שופטים ושוטרים׳. מדינה המובנית עם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש דברים

"כי האדם עץ השדה"

פרשת שופטים | כי האדם עץ השדה אחד מדיני המלחמה המופיע בפרשתנו הוא איסור כריתת עצי מאכל לחינם בעת מצור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש דברים

מלכות ישראל

פרשת שופטים | מוסדות מלכות ישראל - המלכות, הסנהדרין, הכהונה והנבואה - הם מערכת אלוקית שאין דמיון לה במערכות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מהי אחריותם של זקני העיר, על החלל המוטל בסמוך אליה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

65 דק'

מושג היראה בספר דברים

פרשת שופטים | בספר דברים נפרסת יריעה רחבה של חובת היראה מן הקב"ה. בשיעור זה נעמוד על יסודות היראה ודרכיה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

48 דק'

לא ירבה לו סוסים

פרשת שופטים | מצוות המלך בפרשת שופטים בונות את כל אופי ההתנהלות של עם ישראל. מה מטרתו של איסור הרביית סוסים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

65 דק'

המבנה של פרק יז בספר דברים

פרשת שופטים | הקדמה: הנושאים בפרק יז בפרקנו ארבעה נושאים, בארבע פרשות: איסור לזבוח בהמה בעלת מום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

בחינת הנביא

פרשת שופטים | הקדמה בפרק י"ח חמש פרשות, ובהן שלושה נושאים עיקריים: דיני הכהנים, איסורי כישוף ודיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"כי ד' אלקיכם ההֹלך עמכם להלחם לכם"

פרשת שופטים | בתחילת פרק כ' נאמר: א. "כי תצא למלחמה על אֹיבך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי ד'...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מקומה של פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מדוע מופיעה פרשת עגלה ערופה בתוך פרשות המלחמות? הקדמה פרשת שופטים כולה עוסקת בדינים הנוגעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי המקלט (דברים  פרק י"ט): א. "כי יכרית ד' אלקיך את הגוים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

האם הכיבוש משחית ?

פרשת שופטים | "הכיבוש המשחיט" מה עומד מאחורי הביטוי הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר דברים

כ-15 דק'

המלך בישראל

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

שופטים ושוטרים

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

שופטים ושוטרים המשך

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

דינו של עובד עבודה זרה

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

אליהו בהר הכרמל והוראת שעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

ידינו לא שפכו את הדם הזה

פרשת שופטים | פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם את פרשת פרה אדומה, ובחלקם– את השעיר המשתלח ביום הכיפורים. מה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד. כיצד ניתן להילחם בלעדיו? עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מלפניך משפטי יצא

פרשת שופטים | נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של כל אחת מן הדמויות המרכיבות את מערכת המשפט – שוטר, שופט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מה ידידות משכנותיך

פרשת שופטים | משכ"ן, ראשי תיבות - מלך, שופט, כהן ונביא, הם ארבעה רשויות השלטון בעם ישראל הנזכרים בפרשתנו. כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה - שופטים, מלך, נביא וכהונה. בשיעור זה נגלה כיצד כל מערכת ההנהגה...

מתוך סדרת השיעורים:
חומש דברים - כלל ופרט

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים את האומה, המלך, הסנהדרין והכהן, וכך נלמד להבחין בייחודיות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

מעל או בתוך

פרשת שופטים | | הציבור מגדל אדם מסוים יותר מכל השאר, נותן לו כוח, ושומע לו, כדי שיקדם את המטרות של הציבור....

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

לְךָ וּלְךָ

פרשת שופטים | | הפסוק הפותח את פרשתנו, פרשת שופטים (טז, יח), כולל שני ביטויים דומים: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

דם נקי

פרשת שופטים | בפרשת שופטים חוזר פעמים אחדות צמד המילים 'דם נקי'.   נתבונן בכל אחת מהמילים שבצמד מילים זה...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

תורת הנביא

פרשת שופטים | | בשיחות הרצי"ה מבאר שהנושא הכללי של פרשת שופטים הוא מצוות כלליות-לאומיות. לכן מופיעים בה ארבעת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

אמונת חכמים

פרשת שופטים | בתחילת פרשת שופטים אנו קוראים את אחד מיסודות היהדות, מצות אמונת חכמים, כפי שכתוב: "וְעָשִׂיתָ...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים על סוגיות פרשת שופטים

הרב יהודה קופרמן זצ"ל 3 שיעורים
שיעור

(מצגת) מצוות הקריאה לשלום

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך...
הרב מנחם שחור
שיעור

כהן משוח מלחמה

פתיחה כאשר סוקרים את הלכות כהן משוח מלחמה ומה...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

דת ומדינה

פרשת שופטים | דת ומדינה פעמים רבות עולה לדיון...
הרב ערן טמיר
שיעור

המעמד החדש של הכהונה בפרשת שופטים

פרשת שופטים | פרשת שופטים עוסקת בהעמדת החיים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנבואה היא של עם ישראל

פרשת שופטים | היחס בין משה וישראל בספר דברים מאז...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברית ה' על קיום הנבואה

פרשת שופטים | בפרשת שופטים משה מספר כיצד הקב"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ג'ונגל או גן עדן?

פרשת שופטים | ג׳ונגל או גן עדן? פרשתנו פותחת...
הרב אלי אדלר
שיעור

"כי האדם עץ השדה"

פרשת שופטים | כי האדם עץ השדה אחד מדיני...
הרב אלי אדלר
שיעור

מלכות ישראל

פרשת שופטים | מוסדות מלכות ישראל - המלכות,...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מהי אחריותם של זקני העיר, על החלל...
הרב אוהד תירוש 65 דק'
שיעור

מושג היראה בספר דברים

פרשת שופטים | בספר דברים נפרסת יריעה רחבה של חובת...
הרב אוהד תירוש 48 דק'
שיעור

לא ירבה לו סוסים

פרשת שופטים | מצוות המלך בפרשת שופטים בונות את כל...
הרב אוהד תירוש 65 דק'
שיעור

המבנה של פרק יז בספר דברים

פרשת שופטים | הקדמה: הנושאים בפרק יז בפרקנו ארבעה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בחינת הנביא

פרשת שופטים | הקדמה בפרק י"ח חמש פרשות, ובהן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"כי ד' אלקיכם ההֹלך עמכם להלחם לכם"

פרשת שופטים | בתחילת פרק כ' נאמר: א. "כי תצא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מקומה של פרשת עגלה ערופה

פרשת שופטים | מדוע מופיעה פרשת עגלה ערופה בתוך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הרחבת גבולות הארץ והלימוד האמוני העולה מכך

פרשת שופטים | הקדמה נאמר בפרשתנו, במצות הפרשת ערי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הכיבוש משחית ?

פרשת שופטים | "הכיבוש המשחיט" מה עומד מאחורי...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

המלך בישראל

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שופטים ושוטרים

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שופטים ושוטרים המשך

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דינו של עובד עבודה זרה

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שמאל שהוא ימין וימין שהוא שמאל

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אליהו בהר הכרמל והוראת שעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת שופטים |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

ידינו לא שפכו את הדם הזה

פרשת שופטים | פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מלפניך משפטי יצא

פרשת שופטים | נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מה ידידות משכנותיך

פרשת שופטים | משכ"ן, ראשי תיבות - מלך, שופט, כהן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה -...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים...
הרב שלמה אבינר
שיעור

פרשת שופטים - קריאה בטעמים אשכנזי

יונדב זר
שיעור

פרשת שופטים - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
שיעור

מעל או בתוך

פרשת שופטים | | הציבור מגדל אדם מסוים יותר מכל...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לְךָ וּלְךָ

פרשת שופטים | | הפסוק הפותח את פרשתנו, פרשת שופטים...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

דם נקי

פרשת שופטים | בפרשת שופטים חוזר פעמים אחדות צמד...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

תורת הנביא

פרשת שופטים | | בשיחות הרצי"ה מבאר שהנושא הכללי של...
הרב יוסף שילר
שיעור

אמונת חכמים

פרשת שופטים | בתחילת פרשת שופטים אנו קוראים את אחד...
הרב חגי ולוסקי
שו"ת

מלחמת שבעת העמים

שלום וברכה מאד מעסיק אותי הנושא של מלחמות ישראל...
הרב יוסי ברינר