פרשת שבוע- דברים

דברים- מה ההבדל בין המדבר לארץ ישראל?

פרשת דברים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

משנה תורה

פרשת דברים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

דברי משה לעם

פרשת דברים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

"למען תחיו"

פרשת ואתחנן |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

הברכה והקללה

פרשת ראה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

המלך בישראל

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

שופטים ושוטרים

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

שופטים ושוטרים המשך

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

דינו של עובד עבודה זרה

פרשת שופטים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

מצוות שילוח הקן

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

אבנים בירדן

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

קדושת הצבא

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

אישה יפת תואר

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

בן סורר ומורה

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

"היום הזה"

פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

וידוי ביכורים

פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

תרומות ומעשרות

פרשת כי תבוא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

הברית

פרשת ניצבים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

פרשת התשובה

פרשת נצבים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

"נצבים היום כולכם"

פרשת נצבים |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"

פרשת האזינו |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

מהי הברכה?

פרשת וזאת הברכה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

מדוע עם ישראל ראויים לברכה?

פרשת וזאת הברכה |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

דברים- מה ההבדל בין המדבר לארץ ישראל?

פרשת דברים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

משנה תורה

פרשת דברים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דברי משה לעם

פרשת דברים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"למען תחיו"

פרשת ואתחנן |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הברכה והקללה

פרשת ראה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

המלך בישראל

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שופטים ושוטרים

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שופטים ושוטרים המשך

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

דינו של עובד עבודה זרה

פרשת שופטים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מצוות שילוח הקן

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אבנים בירדן

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קדושת הצבא

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אישה יפת תואר

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בן סורר ומורה

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"היום הזה"

פרשת כי תבוא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

וידוי ביכורים

פרשת כי תבוא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

תרומות ומעשרות

פרשת כי תבוא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

הברית

פרשת ניצבים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

פרשת התשובה

פרשת נצבים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"נצבים היום כולכם"

פרשת נצבים |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"

פרשת האזינו |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מהי הברכה?

פרשת וזאת הברכה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מדוע עם ישראל ראויים לברכה?

פרשת וזאת הברכה |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
קשר חי