פרשת כי תצא | כא-כה

פרשת אשת יפת תואר

פרשת אשת יפת תואר צריכה לימוד רב - באלו תנאים מתירה התורה לקיחת אישה שכזו? מה בפרשה זו לכתחילה ומה בדיעבד...

כ - 70 דק'

היחס לגרים ולגרים תושבים

עיון בפרשת "לא תסגיר עבד אל אדוניו" |

כ-70 דק'

מי הם ה'שור' וה'חמור?

פרשת כי תצא | אחת המצוות משבעים וארבע המצוות המופיעות בפרשתנו (כמניין ספר החינוך), היא האיסור לחרוש את השדה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים-פרשיות דברים

שלוש פרשיות המצוות

פרשת כי תצא | | ישנן בתורה שלוש פרשות אשר מכילות שטף גדול וחריג של מצוות. כל אחת מפרשיות אלו נמצאת בחומש אחר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

מצוות המעגל המשפחתי

פרשת כי תצא | הקדמה: שני המעגלים של פרשת שופטים בפרשת שופטים נבנים היסודות הלאומיים של האומה. התורה מלמדת את...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

מדוע מורחקים עמון ומואב מישראל

פרשת כי תצא | גרים עמונים ומואבים הם הגרים היחידים שאינם ראויים לבוא בקהל ישראל לעולם. מהו החטא האיום שעשו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

הנדרים והזהירות בהם

פרשת כי תצא | בפרשת כי תצא מזהיר משה באופן מיוחד על מי שרוצה לנדור נדר. משה מזהיר אותו שעליו להיזהר ולשקול...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - חומש דברים

גבורה פנימית כבסיס לגבורה הלאומית

פרשת כי תצא | גבורה פנימית כבסיס לגבורה הלאומית שתי זכירות מופיעות בפרשתנו: זכירת מרים וזכירת עמלק. קשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש דברים

דרוש וקבל שכר (בן סורר ומורה)

פרשת כי תצא | דרוש וקבל שכר אחת הפרשיות הקשות והמופלאות בתורה היא פרשיית בן סורר ומורה המופיעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש דברים

ריבוי מצוות

פרשת כי תצא | עושר המצוות שבפרשה מבטא את עושר החיים הישראליים העומדים להופיע בארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - דברים

ההשפעות היצריות של המלחמה

פרשת כי תצא | המלחמה גורמת להתפרצות של יצר העריות ויצר הרציחה. פרשת אשת יפת תואר מלמדת כיצד להתמודד עם היצר...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות דברים

"ובערת הרע מקרבך"

פרשת כי תצא | סוגיית ביעור הרע ומהותו - מה כלול בציווי התורה לברר את הרע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

67 דק'

המבנה הלשוני של פרשת כי תצא

פרשת כי תצא | בפרשת כי תצא ישנו שטף גדול של מצוות. מהו בכל זאת האופי הכללי שלה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

63 דק'

חובת התליה ואיסור הלנת המת

פרשת כי תצא | גם בענין המוות, יש לתורה הדרכה ברורה וחותכת.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - חומש דברים

73 דק'

"השב תשיבם לאחיך"

פרשת כי תצא | הקדמה: אבידת הגוי מותרת! נאמר בפרק כב: א. "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"לנכרי תשיך"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כג: כ. "לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך. כא. לנכרי תשיך,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

"השמר בנגע הצרעת"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כד:   "השמר בנגע הצרעת, לשמֹר מאד ולעשות, ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור את אשר עשה לנו עמלק. נשאלת השאלה: מדוע כל כך חשוב לזכור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה אותנו התורה בסוף פרשת כי תצא (דברים פרק כ"ה): יז. "זכור את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

אשת יפת תואר - שתי דרכים להתמודד עם יצר הרע

פרשת כי תצא | איך הפרשיה על "אשת יפת תואר" מתקשרת לחיים שלנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר דברים

כ-60 דק'

מצוות שילוח הקן

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

אבנים בירדן

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

קדושת הצבא

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

אישה יפת תואר

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

בן סורר ומורה

פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- דברים

כ-50 דק'

אשת יפת תואר - הבטחה או תנאי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

אשת יפת תואר - היתר או מצוה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - דברים

וה' יאספני

פרשת כי תצא | מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא מצווה מיוחדת ויקרה. נתבונן בה וננסה להבין- מה מזכירה לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

גפן ממצרים תסיע

פרשת כי תצא | מסעה של הגפן ממצרים דרך מפגשה עם גויים שונים ועד מטעה בארץ ישראל, יבואר כאן כמסע בירור זהותה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

לפני ה' תטהרו

פרשת כי תצא | באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של הכהן הגדול לפני ולפנים נסביר מהו היחס שבין הפנים לחוץ, כיצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

עמוני ומואבי

פרשת כי תצא | | בפרשה נאמר "לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה' גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא יָבֹא לָהֶם...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

חוסר יכולת

פרשת כי תצא | | השורש י'כ'ל' מבטא את המסוגלות, האפשרות המציאותית לעשות דבר מה. בהתאם לכך, אי-היכולת מבטאת את...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שער העיר

פרשת כי תצא | המילה 'שער' נפוצה בתורה במקומות רבים, בדרך כלל בסמיכות כגון: שער החצר, שער העיר, או בריבוי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

עמלק מראשית ועד אחרית

פרשת כי תצא | | הרצי"ה בשיחות קובע שעיקרה של פרשת כי תצא היא ה'מלחמתיות'. נושא המלחמה חורז את הפרשה מראשה...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

עולם חסד יבנה

פרשת כי תצא | בפרשתנו, פרשת כי תצא אנו קוראים על אזהרה שאינה מצויה בתורה ביחס לאומות אחרות. "לֹא יָבֹא...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

מה עומד מאחורי שטף המצוות ב'כי תצא'?

מתקרבים לפרשה - פרשת כי תצא |

מתוך סדרת השיעורים:
מתקרבים לפרשה - סרטונים על פרשיות השבוע

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו בנוי, ולא היו מחויבים להרוס אותו מדין מחיית עמלק?

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פרשת אשת יפת תואר

פרשת אשת יפת תואר צריכה לימוד רב - באלו תנאים...
הרב יהושע ון-דייק כ - 70 דק'
שיעור

היחס לגרים ולגרים תושבים

עיון בפרשת "לא תסגיר עבד אל אדוניו" |
כ-70 דק'
שיעור

מי הם ה'שור' וה'חמור?

פרשת כי תצא | אחת המצוות משבעים וארבע המצוות...
הרב ערן טמיר
שיעור

שלוש פרשיות המצוות

פרשת כי תצא | | ישנן בתורה שלוש פרשות אשר מכילות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות המעגל המשפחתי

פרשת כי תצא | הקדמה: שני המעגלים של פרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע מורחקים עמון ומואב מישראל

פרשת כי תצא | גרים עמונים ומואבים הם הגרים היחידים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הנדרים והזהירות בהם

פרשת כי תצא | בפרשת כי תצא מזהיר משה באופן מיוחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

גבורה פנימית כבסיס לגבורה הלאומית

פרשת כי תצא | גבורה פנימית כבסיס לגבורה...
הרב אלי אדלר
שיעור

דרוש וקבל שכר (בן סורר ומורה)

פרשת כי תצא | דרוש וקבל שכר אחת הפרשיות...
הרב אלי אדלר
שיעור

ריבוי מצוות

פרשת כי תצא | עושר המצוות שבפרשה מבטא את עושר...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ההשפעות היצריות של המלחמה

פרשת כי תצא | המלחמה גורמת להתפרצות של יצר העריות...
הרב שלמה אבינר
שיעור

"ובערת הרע מקרבך"

פרשת כי תצא | סוגיית ביעור הרע ומהותו - מה כלול...
הרב אוהד תירוש 67 דק'
שיעור

המבנה הלשוני של פרשת כי תצא

פרשת כי תצא | בפרשת כי תצא ישנו שטף גדול של מצוות....
הרב אוהד תירוש 63 דק'
שיעור

חובת התליה ואיסור הלנת המת

פרשת כי תצא | גם בענין המוות, יש לתורה הדרכה ברורה...
הרב אוהד תירוש 73 דק'
שיעור

"השב תשיבם לאחיך"

פרשת כי תצא | הקדמה: אבידת הגוי מותרת! נאמר בפרק...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"לנכרי תשיך"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כג: כ. "לא תשיך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"השמר בנגע הצרעת"

פרשת כי תצא | הקדמה נאמר בפרק כד:   "השמר בנגע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע נצטוינו לזכור את מעשה עמלק?

פרשת כי תצא | פורים | הקדמה בפרק כה נצטוינו לזכור...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד יתכן שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום, ציוותה אותנו למחות את זכר עמלק?

פרשת כי תצא | שבת זכור | הקדמה          ציותה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אשת יפת תואר - שתי דרכים להתמודד עם יצר הרע

פרשת כי תצא | איך הפרשיה על "אשת יפת תואר" מתקשרת...
הרב איתן קופמן כ-60 דק'
שיעור

מצוות שילוח הקן

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אבנים בירדן

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

קדושת הצבא

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אישה יפת תואר

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בן סורר ומורה

פרשת כי תצא |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

אשת יפת תואר - הבטחה או תנאי

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשת יפת תואר - היתר או מצוה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת כי תצא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

וה' יאספני

פרשת כי תצא | מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גפן ממצרים תסיע

פרשת כי תצא | מסעה של הגפן ממצרים דרך מפגשה עם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לפני ה' תטהרו

פרשת כי תצא | באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

דברים מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

דברים מוקלט - פרק כה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

פרשת כי תצא - קריאה בטעמים אשכנזי

יונדב זר
שיעור

פרשת כי תצא - קריאה עם ביאור פשוט

יונדב זר
שיעור

עמוני ומואבי

פרשת כי תצא | | בפרשה נאמר "לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

חוסר יכולת

פרשת כי תצא | | השורש י'כ'ל' מבטא את המסוגלות,...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שער העיר

פרשת כי תצא | המילה 'שער' נפוצה בתורה במקומות...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

עמלק מראשית ועד אחרית

פרשת כי תצא | | הרצי"ה בשיחות קובע שעיקרה של פרשת...
הרב יוסף שילר
שיעור

עולם חסד יבנה

פרשת כי תצא | בפרשתנו, פרשת כי תצא אנו קוראים על...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מה עומד מאחורי שטף המצוות ב'כי תצא'?

מתקרבים לפרשה - פרשת כי תצא |
שיעור

קיום מצוות מחיית עמלק במגילת אסתר

מדוע יכלו מרדכי ואסתר לקבל את בית המן ולהשאיר אותו...
ושננתם
שו"ת

דיברה תורה כנגד יצר הרע

כיצד ניתן להבין את פרשת אשת יפת תואר ובפרט את...
הרב נועם וידר