מאמרים על פרשיות דברים

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל האמורי ולא נלחם בו בתחילה? נתבונן ונעמיק בדרכי התבררות הטוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה במחול ובשיר. אך מי הם השושבינים המלווים מטרונה בדברי קינה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו החיבור שיביא לרפואתה השלמה? נתבונן בעיר חצויה המבקשת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

בכל קראנו אליו

פרשת ואתחנן | מהי עבודת התפילה? נמנה כאן מדרגות שונות בתפילה ונעמיק בעליונה והעיקרית שבהן. כיצד נוכל לעמוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ולמדתם אתם את בניכם

פרשת עקב | בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו, מופיע הציווי על חובת ההורים ללמד את בניהם ולהנחילם את דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

וכל גבולך אבני חפץ

פרשת ראה | שבע שבתות הנחמה לאחר שבתות הפורענות, הם כשטר נישואין שניתן בשנית לאחר שטר גט הכריתות שניתן לעם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ידינו לא שפכו את הדם הזה

פרשת שופטים | פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם את פרשת פרה אדומה, ובחלקם– את השעיר המשתלח ביום הכיפורים. מה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא הפחד. כיצד ניתן להילחם בלעדיו? עיון בדיני המלחמה בפרשתנו יבהיר לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מלפניך משפטי יצא

פרשת שופטים | נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של כל אחת מן הדמויות המרכיבות את מערכת המשפט – שוטר, שופט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מה ידידות משכנותיך

פרשת שופטים | משכ"ן, ראשי תיבות - מלך, שופט, כהן ונביא, הם ארבעה רשויות השלטון בעם ישראל הנזכרים בפרשתנו. כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

וה' יאספני

פרשת כי תצא | מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא מצווה מיוחדת ויקרה. נתבונן בה וננסה להבין- מה מזכירה לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

גפן ממצרים תסיע

פרשת כי תצא | מסעה של הגפן ממצרים דרך מפגשה עם גויים שונים ועד מטעה בארץ ישראל, יבואר כאן כמסע בירור זהותה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

לפני ה' תטהרו

פרשת כי תצא | באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של הכהן הגדול לפני ולפנים נסביר מהו היחס שבין הפנים לחוץ, כיצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

לעשות רצונך אלקי חפצתי

פרשת כי תבוא | לוידוי חלק בתהליך התשובה, ויש להתבונן- כיצד עלינו להתוודות על חטאינו?  האם ראוי לשטוח ולפרט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על הכלל  וכיצד בכלל ניתן לקום ממציאות נפולה ולהיגאל?  נעמיק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים מהקב"ה "לַבְּרִית הַבֵּט וְאַל תֵּפֶן לַיֵּצֶר"- שיתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

בלב אחד

פרשת וילך, שבת שובה | מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע את התורה במעמד הקהל ומהי מעלת הר המוריה על הר סיני? נתבונן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

מורשה

פרשת וזאת הברכה | ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק לפנים מעומק,  יחורזו כאן לכדי הבנה שלמה. מהי התורה שניתנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

לסיחון מלך האמרי

שבת דברים, שבת חזון | מדוע משה קורא לשלום אל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הפכת מספדי

שבת חזון | השושבינים הם שמלווים את הכלה לחתונתה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כעיר שחברה לה יחדו

פרשת ואתחנן | מהו השבר העמוק בליבה של ירושלים ומהו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בכל קראנו אליו

פרשת ואתחנן | מהי עבודת התפילה? נמנה כאן מדרגות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ולמדתם אתם את בניכם

פרשת עקב | בפרשיית "והיה אם שמוע" המופיעה בפרשתנו,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וכל גבולך אבני חפץ

פרשת ראה | שבע שבתות הנחמה לאחר שבתות הפורענות, הם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ידינו לא שפכו את הדם הזה

פרשת שופטים | פרטי פרשת עגלה ערופה מזכירים בחלקם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ה' אורי וישעי ממי אירא

פרשת שופטים | האויב מספר אחד במלחמה הוא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מלפניך משפטי יצא

פרשת שופטים | נעיין בפרשתנו ונבאר מה תפקידה של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מה ידידות משכנותיך

פרשת שופטים | משכ"ן, ראשי תיבות - מלך, שופט, כהן...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וה' יאספני

פרשת כי תצא | מצוות השכחה המופיעה בפרשתנו היא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גפן ממצרים תסיע

פרשת כי תצא | מסעה של הגפן ממצרים דרך מפגשה עם...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לפני ה' תטהרו

פרשת כי תצא | באמצעות התבוננות במהלך כניסתו של...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לעשות רצונך אלקי חפצתי

פרשת כי תבוא | לוידוי חלק בתהליך התשובה, ויש...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הנסתרת והנגלת

פרשת ניצבים-וילך | כיצד חטאו של אדם בודד משפיע על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לברית הבט

פרשת ניצבים-וילך | בתפילת יום הכיפורים אנו מבקשים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בלב אחד

פרשת וילך, שבת שובה | מדוע דווקא המלך הוא שמשמיע...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מורשה

פרשת וזאת הברכה | ארבע פנינים זו על גבי זו, עומק...
הרב יהושע שפירא
קשר חי