מאמרים על הפרשה - חומש דברים

ולמוכיחים ינעם - תוכחת משה ותופעת התוכחה בתנ"ך

מדוע הוכיחו מנהיגי ישראל את העם? מה הדבר מלמד על מדרגתו הרוחנית של העם? ומה יש ללמוד מהדרך שבה התבצעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

אַחַת דִּבֶּר אֱלֹהִים - שְׁתַּיִם זוּ שָׁמָעְתִּי

מדוע משה חוזר לתאר את מעמד הר סיני לקראת מותו? מה ניתן ללמוד לכך לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

מדברה כעדן

המדבר, ארץ ישראל, מצרים וגן עדן - מה הוא סודם של מקומות אלו? ומה הוא עתידה של ארץ ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה הישראלית לאור היתר זה?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על ישראל? מה הן הסכנות הכרוכות בכך? וכיצד התורה מקדימה 'רפואה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

מילה בסלע

מה היא משמעות כתיבת התורה על האבנים? האם הדבר קשור לברית בהר גריזים והר עיבל? ומדוע אומות העולם נתנו את הדין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

משמעותה ההיסטורית של השירה

מדוע נכתבה השירה? מה הוא המהלך ההיסטורי העולה מפרשתנו?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

"אשביתה מאנוש זכרם" – היעלה על הדעת?

מדוע הקב"ה גואל את ישראל? האם בזכות אבותיהם או מצד חילול שמו הגדול?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

ולמוכיחים ינעם - תוכחת משה ותופעת התוכחה בתנ"ך

מדוע הוכיחו מנהיגי ישראל את העם? מה הדבר מלמד על...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

אַחַת דִּבֶּר אֱלֹהִים - שְׁתַּיִם זוּ שָׁמָעְתִּי

מדוע משה חוזר לתאר את מעמד הר סיני לקראת מותו? מה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

מדברה כעדן

המדבר, ארץ ישראל, מצרים וגן עדן - מה הוא סודם של...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

אל המנוחה ואל הנחלה

מדוע הותרו הבמות? כיצד ניתן לסקור את ההיסטוריה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

ואמרת אשימה עלי מלך

מה היא המשמעות הרחבה של מצוות הקמת המלכות על...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

מילה בסלע

מה היא משמעות כתיבת התורה על האבנים? האם הדבר קשור...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

משמעותה ההיסטורית של השירה

מדוע נכתבה השירה? מה הוא המהלך ההיסטורי העולה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

"אשביתה מאנוש זכרם" – היעלה על הדעת?

מדוע הקב"ה גואל את ישראל? האם בזכות אבותיהם או מצד...
הרב נועם ונגרובר
קשר חי