הרב אבינר על פרשיות דברים

מעלת ארץ ישראל

פרשת דברים | מדוע ארץ ישראל היא באמת המקום היחיד לקיומה של התורה והמצוות?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות דברים

מדוע משה רבינו לא זכה להיכנס לארץ?

פרשת דברים | העובדה שמשה רבינו לא נכנס לארץ, מלמדת אותנו על היחס שבין קדושת התורה לקדושת הארץ

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות דברים

ההשפעות היצריות של המלחמה

פרשת כי תצא | המלחמה גורמת להתפרצות של יצר העריות ויצר הרציחה. פרשת אשת יפת תואר מלמדת כיצד להתמודד עם היצר...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מעלת ארץ ישראל

פרשת דברים | מדוע ארץ ישראל היא באמת המקום היחיד...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מדוע משה רבינו לא זכה להיכנס לארץ?

פרשת דברים | העובדה שמשה רבינו לא נכנס לארץ, מלמדת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ההשפעות היצריות של המלחמה

פרשת כי תצא | המלחמה גורמת להתפרצות של יצר העריות...
הרב שלמה אבינר
קשר חי