פרשת תולדות

כריח שדה אשר ברכו ה'

פרשת תולדות | לפני מותו מבקש יצחק מעשו שיכין לו מטעמים מצידו, על מנת שיוכל לברכו, אך תמוה הדבר: מדוע צריך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כריח שדה אשר ברכו ה'

פרשת תולדות | לפני מותו מבקש יצחק מעשו שיכין לו...
הרב יהושע שפירא
שו"ת

מאבקי יצחק על הבארות

מדוע יצחק נלחם כל כך על הבארות שחפר אביו? הרי...
הרב מנחם שחור
שו"ת

בחירתו החופשית של עשו

בס"ד שלום רב, פירושי התורה (פשט התורה ורש"י)...
הרב יוסף שילר