פרשת וירא | יח-כב

"צחוק עשה לי אלוקים"

בשיעור זה נעסוק בצחוק של שרה סביב הולדת יצחק, ובתופעת הצחוק בתנ"ך באופן כללי

כ - 70 דק'

"וילכו יחדיו"

פרשת וירא | "וילכו יחדיו" שיאים רבים לה לעקדת יצחק. אך ניתן לומר שאחד מהשיאים המרכזיים הוא הפסוק המופיע בסוף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

"פרא אדם"?

פרשת וירא | "פרא אדם"?! בפרשיות לך לך ווירא אנו פוגשים את ישמעאל, אותו ישמעאל שאנו פוגשים לאורך כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

אברהם אבינו: המאמין הגדול

פרשת וירא | אברהם אבינו - המאמין הגדול התבוננות מדוקדקת בראשית הפרשה, עושה רושם ראשוני של 'סלט' - של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

חיים מעל הטבע

פרשת וירא | חיים מעל הטבע פרשתנו פותחת בסיפור הכנסת האורחים הפלאית של אברהם ושרה, המגלגלת את הבשורה הפלאית...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

את מי רצה אברהם אבינו להציל - את סדום או את כל הערים?

פרשת וירא | הקדמה אחרי שד' גילה לאברהם אבינו שהוא עומד להשמיד את סדום ועמורה, ביקש אברהם להציל את המקום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

בזכות מה ניצל לוט מהפיכת סדום?

פרשת וירא | הקדמה התורה מאריכה לתאר את הכנסת האורחים של לוט, שהפציר מאד במלאכים שיכנסו אליו (יט, ב-ג), ואחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סדום לעומת פילגש בגבעה על פי הרמב"ן

פרשת וירא | א. האם היה מעשה פילגש בגבעה זהה למעשה אנשי סדום? במבט ראשון מעשה פילגש בגבעה נראה דומה מאד למעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"רק אין יראת אלקים במקום הזה - והרגוני"

פרשת וירא | הקדמה בתשובה לטענת אבימלך "מה ראית כי עשית את הדבר הזה"? ענה אברהם אבינו: "כי אמרתי: רק אין יראת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גירוש ישמעאל ובירור מעמדו

פרשת וירא | הקדמה המאבק על ארץ ישראל בין עם ישראל לצאצאי ישמעאל איננו חדש. לפני למעלה משלושת אלפים ושבע מאות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם חטא אברהם אבינו בכריתת הברית עם אבימלך?

פרשת וירא | הקדמה בפרשת וירא (פרק כ"א) נאמר: כב. "ויהי בעת ההִוא ויאמר אבימלך ופיכֹל שר צבאו אל אברהם לאמר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גודל הנסיון שבעקדה לשיטת רש"י

פרשת וירא | הקדמה פרשת העקדה פותחת במילים: "ויהי אחר הדברים האלה" (כב, א).          יש להבין: למה בדיוק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סיפור סדום ומשמעותו לדורות

פרשת וירא | מה הסיפור של סדום ומה ההשלכה שלו לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

התחדשות מושג הנבואה בעולם במפגש בין אברהם לאבימלך

פרשת וירא | סביב הפרשות-לידת יצחק והעקדה מופיעות שלוש פרשיות שעוסקות באברהם מול אומות העולם. כנראה פרשיות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

פרשת העקדה- הקרבת החיים

פרשת וירא | הקרבת הדם, והסבר שונה על פרשת העקידה. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

המלאכים - שיקוף מדרגתו הרוחנית של אדם

פרשת וירא | אברהם נפגש עם שלושה אנשים מאוד מאוד חומריים, הצרכים שלהם הם חומריים בלבד ואכן אברהם ממלא את...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

השפע של סדום - לברכה או לקללה?

פרשת וירא | מה עדיף: ברכה גדולה ובלתי פוסקת אשר עלולה להשחית אותנו או ברכה שבאה רק לפרקים ומשאירה אותנו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אברהם הופך לשותף ב'בית דין של מעלה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא אברהם אבינו זכה למדרגה חדשה של גילוי שכינה: הוא זכה לפגישה עם מלאכים והקב"ה משתף...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סיפור המלאכים: אופי חדש של דבר ה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא מופיעים לראשונה בתנ"ך סיפורים של יום יום. עד לנקודה זו היינו סבורים כי מה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ענישה קולקטיבית בתורה

פרשת וירא | הקב"ה הפך את סדום ועמורה, מחק איזור שלם. איך הקב"ה העניש את כולם? האם כולם אשמים באותו מידה שמגיע...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים על ספר בראשית

כ-12 דק'

גדרי חסד ובשורת יצחק לאברהם ושרה במעשה מילה וחסד בעניין סדום

פרשת וירא | אברהם ילמד לדורות לעשות צדקה ומשפט. |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ80 דק'

אחותי את

פרשת וירא | שלוש פעמים עומדים אבותינו הקדושים בפני מציאות קשה ומורכבת, שבה נתונה טהרתן של אימותינו תחת איום...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

תפלות אבות תקנום

פרשת וירא | בפרשתנו, מתקן אברהם אבינו את תפילת שחרית- "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

והאמן בה'

פרשת וירא | מהו עיקר הניסיון שהתנסה בו אברהם אבינו בעקידת יצחק? נתבונן בפירושו של בעל "פרי הארץ" לפרשתנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

ויאמר הנני

פרשת וירא | בפרשת העקידה אנו מוצאים לראשונה את הביטוי המיוחד "הנני", החוזר בה שלוש פעמים. ראשית, כמענה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

"אחד היה אברהם"

פרשת וירא | בפרשתנו מתחנן אברהם אבינו לפני ה' על מנת להציל את סדום מן ההפיכה. מה יש בסדום שאנשיה "רעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

לקיחת שרה אשת אברהם

פרשת וירא | אברהם כל הזמן הולך נגבה, דרומה, "הרוצה להחכים ידרים"

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

הולדת יצחק

פרשת וירא | אין טובה באה על האדם אלא אם מתפלל |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

מבט על המבול ועל הפיכת סדום

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

עבירה לשמה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

האבות ותחיית המתים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

בני האלוקים ובני האדם

פרשת וירא | מה הם ההבדלים שבין חטאם של דור המבול ואנשי סדום? מה הדבר מלמד אותנו לדורות?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

סדום - בין גן עדן לארץ מצרים

פרשת וירא | בשיעור זה יפתח מבט חדש על סדום ומהותה, ותפקידה החיובי בתוך ארץ ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

המעלה העצומה של אברהם בעקדת יצחק

פרשת וירא | בעקדת יצחק זוכה אברהם לניסיון מסוג חדש. ניסיון זה מתווה דרך חדשה לכל הנסיונות באשר הם

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

באלוני ממרא

פרשת וירא | | באלוני ממרא - תרגם אונקלוס: במישרי ממרא מישר בארמית הוא כמו מישור (בקעה רחבה) בלשוננו, ו"מישרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

עתה ידעתי

פרשת וירא | בפרשתנו מוזכר בפעם הראשונה בתנ"ך, נסיון שמנסה הקב"ה את בני האדם: "וְהָאֱלֹהִים נִסָּה אֶת...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

עם המלך במלאכתו

פרשת וירא | | בפרשה הקודמת התחלנו לראשונה לפגוש במלאכים, כאשר נשלחים להגר כמה מלאכים שונים (כפי שמסביר רש"י...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

יצחק

פרשת וירא | כבר בפרשה הקודמת, פרשת לך לך, אמר ד' לאברהם ששרה תלד לו בן, ולאחר שאברהם צחק כששמע זאת – אמר לו...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

הגוי גם צדיק תהרוג?

פרשת וירא | לאחר שאבימלך מלך גרר לוקח את שרה, נגלה אליו ד' בחלום ואומר לו: "הִנְּךָ מֵת עַל הָאִשָּׁה אֲשֶׁר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

העם היחיד שלא התבלבל

פרשת וירא | | הקשר של עם ישראל עם ארצו הוא קשר נצחי ומהותי, אך בפועל רוב שנות ההיסטוריה היינו בגלות. לעומת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

"אחר הדברים האלה" – העקידה כפסגה היסטורית

פרשת וירא | | פרשת העקידה, המופיעה לאחר פרשת כריתת הברית בין אברהם לאבימלך, פותחת במילים ''ויהי אחר הדברים...

מתוך סדרת השיעורים:
גילויים בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

עצמיות בדורנו לאור העקדה

הרב אלישע וישליצקי כ - 70 דק'
שיעור

"צחוק עשה לי אלוקים"

בשיעור זה נעסוק בצחוק של שרה סביב הולדת יצחק,...
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

"וילכו יחדיו"

פרשת וירא | "וילכו יחדיו" שיאים רבים לה לעקדת...
הרב ערן טמיר
שיעור

"פרא אדם"?

פרשת וירא | "פרא אדם"?! בפרשיות לך לך ווירא אנו...
הרב ערן טמיר
שיעור

אברהם אבינו: המאמין הגדול

פרשת וירא | אברהם אבינו - המאמין...
הרב אלי אדלר
שיעור

חיים מעל הטבע

פרשת וירא | חיים מעל הטבע פרשתנו פותחת בסיפור...
הרב אלי אדלר
שיעור

את מי רצה אברהם אבינו להציל - את סדום או את כל הערים?

פרשת וירא | הקדמה אחרי שד' גילה לאברהם אבינו שהוא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בזכות מה ניצל לוט מהפיכת סדום?

פרשת וירא | הקדמה התורה מאריכה לתאר את הכנסת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדום לעומת פילגש בגבעה על פי הרמב"ן

פרשת וירא | א. האם היה מעשה פילגש בגבעה זהה למעשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"רק אין יראת אלקים במקום הזה - והרגוני"

פרשת וירא | הקדמה בתשובה לטענת אבימלך "מה ראית כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גירוש ישמעאל ובירור מעמדו

פרשת וירא | הקדמה המאבק על ארץ ישראל בין עם ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם חטא אברהם אבינו בכריתת הברית עם אבימלך?

פרשת וירא | הקדמה בפרשת וירא (פרק כ"א) נאמר: כב....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גודל הנסיון שבעקדה לשיטת רש"י

פרשת וירא | הקדמה פרשת העקדה פותחת במילים: "ויהי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סיפור סדום ומשמעותו לדורות

פרשת וירא | מה הסיפור של סדום ומה ההשלכה שלו...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

התחדשות מושג הנבואה בעולם במפגש בין אברהם לאבימלך

פרשת וירא | סביב הפרשות-לידת יצחק והעקדה מופיעות...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

פרשת העקדה- הקרבת החיים

פרשת וירא | הקרבת הדם, והסבר שונה על פרשת העקידה....
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

המלאכים - שיקוף מדרגתו הרוחנית של אדם

פרשת וירא | אברהם נפגש עם שלושה אנשים מאוד מאוד...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

השפע של סדום - לברכה או לקללה?

פרשת וירא | מה עדיף: ברכה גדולה ובלתי פוסקת אשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אברהם הופך לשותף ב'בית דין של מעלה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא אברהם אבינו זכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיפור המלאכים: אופי חדש של דבר ה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא מופיעים לראשונה בתנ"ך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ענישה קולקטיבית בתורה

פרשת וירא | הקב"ה הפך את סדום ועמורה, מחק איזור...
הרב איתן קופמן כ-12 דק'
שיעור

גדרי חסד ובשורת יצחק לאברהם ושרה במעשה מילה וחסד בעניין סדום

פרשת וירא | אברהם ילמד לדורות לעשות צדקה ומשפט. |...
הרב נתן רוטמן כ80 דק'
שיעור

אחותי את

פרשת וירא | שלוש פעמים עומדים אבותינו הקדושים בפני...
הרב יהושע שפירא
שיעור

תפלות אבות תקנום

פרשת וירא | בפרשתנו, מתקן אברהם אבינו את תפילת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והאמן בה'

פרשת וירא | מהו עיקר הניסיון שהתנסה בו אברהם אבינו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ויאמר הנני

פרשת וירא | בפרשת העקידה אנו מוצאים לראשונה את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

"אחד היה אברהם"

פרשת וירא | בפרשתנו מתחנן אברהם אבינו לפני ה' על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לקיחת שרה אשת אברהם

פרשת וירא | אברהם כל הזמן הולך נגבה, דרומה, "הרוצה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

הולדת יצחק

פרשת וירא | אין טובה באה על האדם אלא אם מתפלל |
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

מבט על המבול ועל הפיכת סדום

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת נח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבירה לשמה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

האבות ותחיית המתים

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וירא |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק יט | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בני האלוקים ובני האדם

פרשת וירא | מה הם ההבדלים שבין חטאם של דור המבול...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

סדום - בין גן עדן לארץ מצרים

פרשת וירא | בשיעור זה יפתח מבט חדש על סדום ומהותה,...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

המעלה העצומה של אברהם בעקדת יצחק

פרשת וירא | בעקדת יצחק זוכה אברהם לניסיון מסוג...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

פרשת וירא - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת וירא - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

באלוני ממרא

פרשת וירא | | באלוני ממרא - תרגם אונקלוס: במישרי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

עתה ידעתי

פרשת וירא | בפרשתנו מוזכר בפעם הראשונה בתנ"ך,...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עם המלך במלאכתו

פרשת וירא | | בפרשה הקודמת התחלנו לראשונה לפגוש...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

יצחק

פרשת וירא | כבר בפרשה הקודמת, פרשת לך לך, אמר ד'...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

הגוי גם צדיק תהרוג?

פרשת וירא | לאחר שאבימלך מלך גרר לוקח את שרה, נגלה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

העם היחיד שלא התבלבל

פרשת וירא | | הקשר של עם ישראל עם ארצו הוא קשר...
הרב יוסף שילר
שיעור

"אחר הדברים האלה" – העקידה כפסגה היסטורית

פרשת וירא | | פרשת העקידה, המופיעה לאחר פרשת כריתת...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שו"ת

פירוש האבן עזרא על "מצחק"

שלום, יש לי סמינריונית על היחסים בין שרה להגר, אני...
הרב מנחם שחור