פרשת ויגש | מד-מז

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של יוסף הצדיק

כ-70 דק'

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד מחלוקת זו בנתה את עם ישראל? | השיעור מיועד לנשים

כ - 70 דק'

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא במחלוקת קבועה איתם לאורך פרשיות בראשית?

כ - 45 דק'

ההכנה לגלות

מהו תפקידה המהותי של גלות מצרים בבניין מהותו של עם ישראל? גלות זו מכינה את עם ישראל להמשיך ולעבוד את הקב"ה גם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

ויש סיכוי לאהבה?

כיצד יש להבין את פעולותיו של יוסף כנגד אחיו? כל פעולותיו של יוסף נובעות מהרצון לבנות את האחדות במשפחתו ומתוך...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

שבעים נפש - המציאות הרוחנית השלימה בבני ישראל

ישנם מספר פירושים כיצד למנות את שבעים הנפשות בביתו של יעקב. דרכן ניתן ללמוד יסודות על מהותו של עם ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות בראשית

רועה צאן?!

פרשת ויגש | הדרכתו של יוסף לאחיו בהיפגשם עם פרעה - "ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך..." (בראשית מו' לד') - יכולה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית - הרב ערן טמיר

"ויגש אליו יהודה" - מלכות יהודה

פרשת ויגש | מלכות יהודה מצרים היא האימפריה; פרעה בראשה. יוסף משנה למלך. פסגת הממלכה.יהודה, נתין זר. נציג...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

פתרון חידת החיים הישראליים

פרשת ויגש | פתרון חידת החיים הישראליים הדרמה הגדולה שבין יוסף ואחיו במשפחת יעקב, מגיעה בפרשתנו לשיאה....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש בראשית

התוודעות יוסף לאחיו

פרשת ויגש | יהודה פונה אל יוסף בנאום שלם, ובתגובה יוסף מגלה את הסוד. איזו נקודה בדברי יהודה גרמה ליוסף שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - בראשית

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה היה בראיית העגלות? חלק ראשון

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו ממצרים, ויבֹאו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. כו. ויגִדו לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מה היה בראיית העגלות - חלק שני

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו ממצרים, ויבֹאו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. כו. ויגִדו לו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג למדנו שיהודה אמר ליעקב שהוא יהיה ערב על בנימין: "אנכי אערבנו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

גודל צדקותו של יוסף

פרשת ויגש | כיצד הסביר יעקב לעצמו איך הגיע יוסף למצרים ואיך הגיעה אליו הכותונת הטבולה בדם? הקדמה בפרשיות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"יעקב" ו - "ישראל"

פרשת ויגש | מתי נקרא יעקב אבינו בשם "יעקב" ומתי בשם "ישראל"? הקדמה בפרשתנו אנו מוצאים מספר פעמים את השם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מי היתה הכנענית, אמו של שאול בן הכנענית?

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר, ושאול בן הכנענית" (מו, י). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

האם יעקב ובניו רצו להישאר במצרים?!

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו: "וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד" (מז, כז). א....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

ירידת יעקב למצרים וההקבלה ליציאתו לחרן

פרשת ויגש | האם יעקב ידע שהוא יורד לגלות מצרים? מה עושה יעקב כשהוא יורד למצרים ומדוע? ו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

יעקב יורד למצרים

פרשת ויגש | המפגש שבין יהודה ליוסף. יעקב יורד למצרים, פרשית השמות, ועוד חטיבה שמתחילה בפרשת ויגש וגונבת ארבע...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-חומש בראשית

כ-55 דק'

פירוש אונקלוס - להמון העם או לאליטה של תלמידי החכמים?

פרשת ויגש | כשיעקב יורד עם בניו למצרים הוא עוצר בבאר שבע וזובח זבחים "לאלוקי אביו יצחק.." למה כתוב אלוקי יצחק...

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת השבוע עפ"י הרמב"ן

ארץ גושן - בחזרה לגן עדן

פרשת ויגש | בחזרה לגן עדן ספר בראשית החל בגן עדן, והוא מסתיים בארץ מצרים, כאשר יוסף יורד לשם ובעקבותיו כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

בבכי יבואו

פרשת ויגש | המפגש המחודש בין יוסף לאחיו ולאביו מלווה בבכי רב. מהו הבכי? מדוע הוא שמלווה את המפגש המטלטל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

מטרף בני עלית

פרשת ויגש | מדוע יהודה הוא זה שלוקח אחריות על בנימין, וניגש לעמוד בפני יוסף? נתבונן כאן במערכת היחסים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

והשלחתי רעב בארץ

פרשת ויגש | במתווה שתי וערב מופלא, אורגת התורה סיפור בתוך סיפור לכדי עלילה אחת. שנאת האחים מובילה את יוסף...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

גילוי יוסף לאחיו וחנוכה

פרשת ויגש | מדוע יוסף בוכה כשהוא מתוודע לאחיו? מה כתוב זה מלמד אותנו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויגש |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

באזני אדני - תרגם אונקלוס: קדם ריבוני

פרשת ויגש | | הביטוי בתורה "באוזני אדוני" הוא ביטוי מליצי, כי יהודה לא התכוון לגשת ממש עד אזניו של יוסף, וגם...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

משמעות הגלות לאומות העולם

פרשת ויגש | בפרשתנו קונה יוסף את כל אנשי מצרים לעבדים. המשמעות היא קודם כל שהוא העביר את העם לערים אחרות...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

'נא' ו'נא'

פרשת ויגש | | בפסוק הראשון בפרשתנו, נגש יהודה אל יוסף ואומר לו: "בִּי אֲדֹנִי יְדַבֶּר נָא עַבְדְּךָ דָבָר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מהות לשון הקודש

פרשת ויגש | נחרוג מעט מהרגלנו, ובמקום לעסוק בנקודה לשונית מסוימת בלשון הקודש – נעסוק במהות לשון הקודש, על פי...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אבות ובנים

פרשת ויגש | | 'בִּנְיָמִין... תָּפַשׂ בִּשְׁתִיקָה, תֵּדַע שֶׁאַבְנוֹ שֶׁהָיְתָה בַּחשֶׁן הָיְתָה יָשְׁפֵה,...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

שלמות תורת א"י ותורת חו"ל

פרשת ויגש | בפרשתנו עם ישראל עובר מהשלב השני לשלב השלישי בהתפתחותו. לאחר האבות היחידים ושנים עשר השבטים אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

כדי שלא לבייש

פרשת ויגש | פרשתנו פותחת בשבעה עשר פסוקים שבהם תיאר יהודה בקצרה את השיח של האחים עם יוסף מאז ירידתם הקודמת...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הכל מן האישה

דמותן של דינה, אסנת ואשת פוטיפר בזיקה לגדולתו של...
הרבנית ורדית אביחי (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

טבלת תולדות יעקב

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

יוסף ואחיו

כיצד יתכן כי בני יעקב הגיעו למחלוקת כה גדולה? כיצד...
הרבנית גילה שרים (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

יוסף - מאחד הבית או מוקד המחלוקת?

כיצד יתכן שיוסף שהוא לב האחים והמאחד את כולם, נמצא...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

ההכנה לגלות

מהו תפקידה המהותי של גלות מצרים בבניין מהותו של עם...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ויש סיכוי לאהבה?

כיצד יש להבין את פעולותיו של יוסף כנגד אחיו? כל...
הרב שלמה אבינר
שיעור

שבעים נפש - המציאות הרוחנית השלימה בבני ישראל

ישנם מספר פירושים כיצד למנות את שבעים הנפשות בביתו...
הרב שלמה אבינר
שיעור

רועה צאן?!

פרשת ויגש | הדרכתו של יוסף לאחיו בהיפגשם עם פרעה -...
הרב ערן טמיר
שיעור

"ויגש אליו יהודה" - מלכות יהודה

פרשת ויגש | מלכות יהודה מצרים היא האימפריה; פרעה...
הרב אלי אדלר
שיעור

פתרון חידת החיים הישראליים

פרשת ויגש | פתרון חידת החיים...
הרב אלי אדלר
שיעור

התוודעות יוסף לאחיו

פרשת ויגש | יהודה פונה אל יוסף בנאום שלם, ובתגובה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף. העוד אבי חי?"

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): א. "ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה בראיית העגלות? חלק ראשון

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה היה בראיית העגלות - חלק שני

פרק מה | הקדמה נאמר בפרשתנו (פרק מה): כה. "ויעלו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מפני מה זכה יהודה למלכות?

פרשת ויגש | א. ערבות יהודה על בנימין בפרק מג...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גודל צדקותו של יוסף

פרשת ויגש | כיצד הסביר יעקב לעצמו איך הגיע יוסף...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"יעקב" ו - "ישראל"

פרשת ויגש | מתי נקרא יעקב אבינו בשם "יעקב" ומתי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי היתה הכנענית, אמו של שאול בן הכנענית?

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ובני שמעון ימואל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם יעקב ובניו רצו להישאר במצרים?!

פרשת ויגש | הקדמה נאמר בסוף פרשתנו: "וישב ישראל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ירידת יעקב למצרים וההקבלה ליציאתו לחרן

פרשת ויגש | האם יעקב ידע שהוא יורד לגלות מצרים? מה...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

יעקב יורד למצרים

פרשת ויגש | המפגש שבין יהודה ליוסף. יעקב יורד...
הרב אוהד תירוש כ-55 דק'
שיעור

פירוש אונקלוס - להמון העם או לאליטה של תלמידי החכמים?

פרשת ויגש | כשיעקב יורד עם בניו למצרים הוא עוצר...
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

ארץ גושן - בחזרה לגן עדן

פרשת ויגש | בחזרה לגן עדן ספר בראשית החל בגן עדן,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בבכי יבואו

פרשת ויגש | המפגש המחודש בין יוסף לאחיו ולאביו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

מטרף בני עלית

פרשת ויגש | מדוע יהודה הוא זה שלוקח אחריות על...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והשלחתי רעב בארץ

פרשת ויגש | במתווה שתי וערב מופלא, אורגת התורה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גילוי יוסף לאחיו וחנוכה

פרשת ויגש | מדוע יוסף בוכה כשהוא מתוודע לאחיו? מה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת ויגש |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק מז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

פרשת ויגש - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת ויגש קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

באזני אדני - תרגם אונקלוס: קדם ריבוני

פרשת ויגש | | הביטוי בתורה "באוזני אדוני" הוא...
הרב יהונתן עידן
שיעור

משמעות הגלות לאומות העולם

פרשת ויגש | בפרשתנו קונה יוסף את כל אנשי מצרים...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

'נא' ו'נא'

פרשת ויגש | | בפסוק הראשון בפרשתנו, נגש יהודה אל...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מהות לשון הקודש

פרשת ויגש | נחרוג מעט מהרגלנו, ובמקום לעסוק בנקודה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אבות ובנים

פרשת ויגש | | 'בִּנְיָמִין... תָּפַשׂ...
הרב יוסף שילר
שיעור

שלמות תורת א"י ותורת חו"ל

פרשת ויגש | בפרשתנו עם ישראל עובר מהשלב השני לשלב...
הרב יוסף שילר
שיעור

כדי שלא לבייש

פרשת ויגש | פרשתנו פותחת בשבעה עשר פסוקים שבהם...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'