פרשת בראשית | א-ו

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה זו על מעשיו לאחר החטא?

כ - 70 דק'

טבלת עשרים הדורות הראשונים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר - 0584006132.

מה פירוש המושג 'צלם אלוקים'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

מה פירוש המושג 'עזר כנגדו'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

איזו מיתה נגזרה על האדם בעקבות אכילת עץ הדעת?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

דמותו של חנוך

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

שירתו של למך לשתי נשיו

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

בני האלקים ובנות האדם

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין | לתגובות ורכישת הספר: shlomo6963@gmail.com

"לא טוב היות האדם לבדו"

פרשת בראשית | היעוד "והיו לבשר אחד" עומד בלב הבריאה. בשיעור זה מבאר הרב את מעלת הנישואין ובניית משפחה בעם...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות בראשית

שם ה' ושם אלוקים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | מדוע נקרא הבורא בתחילה בשם "אלקים", אחר כך בשם "ד' אלקים", ואחר כך בשם "ד'"? הקדמה כאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"הן האדם היה כאחד ממנו" - הבחירה החופשית

פרשת בראשית | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויאמר ד' אלקים: הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"הלא אם תיטיב שאת" - פשט הפסוק והיסודות האמוניים הנלמדים ממנו

פרשת בראשית | הקדמה בתחילת פ"ד נאמר: א. "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר: קניתי איש את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל אחד מהדורות הראשונים?

פרשת בראשית | מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל אחד מהדורות הראשונים? הקדמה בפרשתנו (פרק ה') מפרטת התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

כיצד נבראה חוה ומה בא הדבר ללמדנו?

פרשת בראשית | הקדמה בחלק הראשון של פרשתנו, שמתאר את בריאת העולם, נאמר שש פעמים: "וירא אלקים כי טוב" (א,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

לשם מה ברא ד' את העולם?

פרשת בראשית | הקדמה התורה מתארת באריכות את בריאת העולם על ידי ד', אבל לכאורה היא לא כותבת מה תכלית העולם:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

שלושה עשר העיקרים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | הקדמה הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת סנהדרין (פ"י מ"א) פירט את כל שלושה עשר העיקרים, וכתב: "וכאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו מאה ועשרים שנה"? לקראת סוף פרשת בראשית (ה, לב) נאמר: "ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סדר הזמנים בתורה - מבט אמוני על פי רש"י

פרשות בראשית - נח | מדוע בפרשת בראשית ובפרשת נח מתארת התורה תקופה ארוכה ואילו בשאר פרשות התורה מתוארת תקופה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש בראשית

סקירה: הברכה והקללה בחומש בראשית

מאמר סקירה | נושא מרכזי ביותר בחומש בראשית הוא הברכה והקללה. סדר הופעות הברכה והקללה הוא תהליך של התפתחויות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יחסי האדם והאדמה בחומש בראשית

סקירה | בפרשות הראשונות של חומש בראשית מופיעה מערכת של קשרים בין האדם לאדמה שממנה הוא נוצר. עשויים היינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים ולהקיף עצמם ברכוש? או שמא עדיף היה שבני האדם יהיו מסוגלים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

עונש המוות באכילה מעץ הדעת

פרשת בראשית | הקב"ה ציוה את האדם שלא יאכל מעץ הדעת, כי ביום אכלו ימות. ויש להבין מה פירוש הדבר, שהרי לכאורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

עניין תיקון בשישה ימים ושלילת ביאור הבריאה עפ"י המדע

פרשת בראשית | "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" זה תשובה לא רק לאומות העולם.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות בראשית

כ-100 דק'

רזא דאחד

פרשת בראשית | מהו סודה של השבת? נתבונן כאן בארבע דרגות המופיעות בפרשיית "ויכולו". ננסה להבין מהו סודו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

והנה טוב מאוד

פרשת בראשית | ההתבוננות הראשונה של הקב"ה על כל מעשה הבריאה מסתכמת במילים: "והנה טוב מאוד". מהו עומק הקביעה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

עיון ברש"י הראשון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

עבר פשוט כעבר מוקדם בפירוש רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

ובחרת בחיים - פריה ורביה בתורה

פרשת בראשית | מה הוא הצו האלוהי ששמר על קיום האנושות בכל אותם הדורות האפלים שלפני המבול? מה היא המשמעות של צו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש בראשית

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח הוא 'איש האדמה'. תפקידו לתקן את קללת האדמה שהחלה באדם...

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם החודר לארץ בכדי להסיג את גבולם. אך האם זה מה שקורה בפועל?

מתוך סדרת השיעורים:
מבט מגבוה על חומש בראשית

כ - 45 דק'

ביום אכלך

פרשת בראשית | הקב"ה אמר לאדם הראשון "בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת". אמר הנחש לחוה "לֹא מוֹת...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

'ראשית'

ראשית אך טבעי הדבר, שהמילה הראשונה בה נעסוק בפינה זו, תהיה המילה הראשונה המופיעה בתורה – ביחוד כאשר גם כל...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

שימושי האות ב'

פרשת בראשית | בשנה שעברה עיינו במילה הראשונה בתורה, המילה 'בראשית', אך עיוננו היה בעצם במשמעותה הייחודית של...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

האיש הזקן ביותר בעולם

האיש הזקן ביותר בעולם הגיל המבוגר ביותר שנזכר בתנך הוא גילו של מתושלח שנפטר בן 969. לכן אנו רגילים להשתמש...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

אבות מלאכות

פרשת בראשית | במסכת ברכות מובאת הלכה שעומדת על גבול האגדה: "אין קורין אבות אלא לשלשה". המשמעות ההלכתית מבוארת...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

על דיבורו של הנחש

פרשת בראשית | בפרשת השבוע, אנו קוראים על אחד הפלאים הגדולים. בשיחת הנחש עם חוה כתוב: "וְהַנָּחָשׁ הָיָה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם וממשיכה עד הגעת ישראל לארץ ישראל. בשיעור זה אנו עוקבים אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית לאורך חומשי התורה

60 דק'

הופעות מצוות פרו ורבו לאורך התנ"ך

פרק א'- תפקידו היסודי של האדם  "ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם, ויברך אתם...

ברכת הגשם ומעמד הגשם בבריאה

בשיעור זה נופתע לגלות עד כמה מרכזי תפקידו של הגשם בתוך הבריאה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קין - בעל תשובה

עד כמה אמתית היתה תשובתו של קין? כיצד השפיעה תשובה...
הרבנית חגית אלרן (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

טבלת עשרים הדורות הראשונים

הטבלה מתוך הספר 'תורה סדורה' להזמנת הספר -...
הרב יאיר הס
שיעור

מה פירוש המושג 'צלם אלוקים'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

מה פירוש המושג 'עזר כנגדו'?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

איזו מיתה נגזרה על האדם בעקבות אכילת עץ הדעת?

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

דמותו של חנוך

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

שירתו של למך לשתי נשיו

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

בני האלקים ובנות האדם

מתוך הספר 'אור עולם' מאת ר' שלמה מונדשיין |...
הרב שלמה מונדשיין
שיעור

"לא טוב היות האדם לבדו"

פרשת בראשית | היעוד "והיו לבשר אחד" עומד בלב...
הרב שלמה אבינר
שיעור

שם ה' ושם אלוקים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | מדוע נקרא הבורא בתחילה בשם "אלקים",...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הן האדם היה כאחד ממנו" - הבחירה החופשית

פרשת בראשית | הקדמה נאמר בפרשתנו: "ויאמר ד'...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"הלא אם תיטיב שאת" - פשט הפסוק והיסודות האמוניים הנלמדים ממנו

פרשת בראשית | הקדמה בתחילת פ"ד נאמר: א. "והאדם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל אחד מהדורות הראשונים?

פרשת בראשית | מדוע פירטה התורה באיזה גיל הוליד כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד נבראה חוה ומה בא הדבר ללמדנו?

פרשת בראשית | הקדמה בחלק הראשון של פרשתנו, שמתאר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

לשם מה ברא ד' את העולם?

פרשת בראשית | הקדמה התורה מתארת באריכות את בריאת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שלושה עשר העיקרים בפרשת בראשית

פרשת בראשית | הקדמה הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אין מוקדם ומאוחר בתורה" - מדוע?

פרשות בראשית-נח | הקדמה 1. מתי נאמר: "והיו ימיו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סדר הזמנים בתורה - מבט אמוני על פי רש"י

פרשות בראשית - נח | מדוע בפרשת בראשית ובפרשת נח...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סקירה: הברכה והקללה בחומש בראשית

מאמר סקירה | נושא מרכזי ביותר בחומש בראשית הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחסי האדם והאדמה בחומש בראשית

סקירה | בפרשות הראשונות של חומש בראשית מופיעה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עונש המוות באכילה מעץ הדעת

פרשת בראשית | הקב"ה ציוה את האדם שלא יאכל מעץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עניין תיקון בשישה ימים ושלילת ביאור הבריאה עפ"י המדע

פרשת בראשית | "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת...
הרב נתן רוטמן כ-100 דק'
שיעור

רזא דאחד

פרשת בראשית | מהו סודה של השבת? נתבונן כאן בארבע...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והנה טוב מאוד

פרשת בראשית | ההתבוננות הראשונה של הקב"ה על כל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

עיון ברש"י הראשון בתורה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

עבר פשוט כעבר מוקדם בפירוש רש"י

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת בראשית |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

בראשית מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ה | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

בראשית מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ובחרת בחיים - פריה ורביה בתורה

פרשת בראשית | מה הוא הצו האלוהי ששמר על קיום...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-לך לך

סקירת יחסי האדם והאדמה בפרשיות בראשית-נח-לך לך. נח...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

האם הכנענים נלחמו באברהם?

פרשת לך לך | מן הסתם הכנענים ילחמו בכל הכח באברהם...
הרב יואב אוריאל כ - 45 דק'
שיעור

פרשת בראשית - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת בראשית - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

ביום אכלך

פרשת בראשית | הקב"ה אמר לאדם הראשון "בְּיוֹם...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

'ראשית'

ראשית אך טבעי הדבר, שהמילה הראשונה בה נעסוק...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

שימושי האות ב'

פרשת בראשית | בשנה שעברה עיינו במילה הראשונה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

האיש הזקן ביותר בעולם

האיש הזקן ביותר בעולם הגיל המבוגר ביותר שנזכר...
הרב יוסף שילר
שיעור

אבות מלאכות

פרשת בראשית | במסכת ברכות מובאת הלכה שעומדת על...
הרב יוסף שילר
שיעור

על דיבורו של הנחש

פרשת בראשית | בפרשת השבוע, אנו קוראים על אחד...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

תולדות קרבת ה' לאדם - מבראשית ועד יציאת מצרים

שיעור ראשון בסדרה | סקירת-על המתחילה מבריאת העולם...
הרב יואב אוריאל 60 דק'
שיעור

הופעות מצוות פרו ורבו לאורך התנ"ך

פרק א'- תפקידו היסודי של האדם  "ויברא אלהים את...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

ברכת הגשם ומעמד הגשם בבריאה

בשיעור זה נופתע לגלות עד כמה מרכזי תפקידו של הגשם...
הרב יואב אוריאל
שו"ת

עונש המוות בעקבות אכילת עץ הדעת

אני מלמדת בקרוב על חטא אדם הראשון. ולשאלתי, כיצד...
הרב יואב אוריאל