מידות בפרשה

מידותיו המיוחדות של אברהם אבינו בשעתו הקשה בעת קבורת שרה

פרשת חיי שרה | מבוא בפרשת חיי שרה מאריכה התורה לפרטי פרטים בתיאור קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו, משום...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

האנטישמיות הראשונה

פרשת תולדות | בתחילת הפרשה בין תיאור הולדת וגידול יעקב ועשו בפרק כה, לבין סיפור הברכות שניתנו ליעקב, שמתוארות...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תתן אמת ליעקב

פרשת ויצא | כל אחד משלושת האבות הגיע לשלמות בעבודה מיוחדת על אחת משלוש המידות היסודיות, אברהם במידת החסד,...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

ויחן את פני העיר

פרשת וישלח | לאחר שנפרד יעקב מעשו אחיו, הגיע לארץ ישראל וקבע את מקומו סמוך לשכם, כפי שכתוב "וַיָּבֹא יַעֲקֹב...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

אל ילבין פני חברו ברבים

פרשת וישב | בין האירועים הדרמטיים שבפרשתנו, בין תיאור יחסי יוסף ואחיו שבסופם מכרו אותו לבין ירידתו למצרים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

בתחבולות תעשה...

פרשת מקץ | לאחר שסיים לפתור את חלום פרעה, המשיך יוסף באמירה נוספת, שבמבט ראשון נראית כ"חריגה" מבקשת פרעה....

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

כדי שלא לבייש

פרשת ויגש | פרשתנו פותחת בשבעה עשר פסוקים שבהם תיאר יהודה בקצרה את השיח של האחים עם יוסף מאז ירידתם הקודמת...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תרדמת ההרגל

פרשת ויחי | הלווייתו של יעקב היתה גדולה ורבת משתתפים, כפי שכתוב "וַיְהִי הַמַּחֲנֶה כָּבֵד מְאֹד......

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

על דיבורו של הנחש

פרשת בראשית | בפרשת השבוע, אנו קוראים על אחד הפלאים הגדולים. בשיחת הנחש עם חוה כתוב: "וְהַנָּחָשׁ הָיָה...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

מבחן מעשי

פרשת חיי שרה | בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד האירועים ההיסטוריים שבתולדות עמנו. אברהם ממשיך את השושלת, ומקיים...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

תתן אמת ליעקב (1)

פרשת תולדות | כל אחד מהאבות הקדושים ניחן במידה ייחודית. על יעקב אבינו אומר הנביא מיכה "תִּתֵּן אֱמֶת...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

כוחו של דיבור טוב

פרשת ויצא | בדרכו לחרן, מגיע יעקב לבאר מים. בקרבתה הוא רואה שלושה עדרי צאן על רועיהם רובצים סביב הבאר. יעקב...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מידותיו המיוחדות של אברהם אבינו בשעתו הקשה בעת קבורת שרה

פרשת חיי שרה | מבוא בפרשת חיי שרה מאריכה התורה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

האנטישמיות הראשונה

פרשת תולדות | בתחילת הפרשה בין תיאור הולדת וגידול...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תתן אמת ליעקב

פרשת ויצא | כל אחד משלושת האבות הגיע לשלמות בעבודה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

ויחן את פני העיר

פרשת וישלח | לאחר שנפרד יעקב מעשו אחיו, הגיע לארץ...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

אל ילבין פני חברו ברבים

פרשת וישב | בין האירועים הדרמטיים שבפרשתנו, בין...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

בתחבולות תעשה...

פרשת מקץ | לאחר שסיים לפתור את חלום פרעה, המשיך...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

כדי שלא לבייש

פרשת ויגש | פרשתנו פותחת בשבעה עשר פסוקים שבהם...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תרדמת ההרגל

פרשת ויחי | הלווייתו של יעקב היתה גדולה ורבת...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

על דיבורו של הנחש

פרשת בראשית | בפרשת השבוע, אנו קוראים על אחד...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

מבחן מעשי

פרשת חיי שרה | בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

תתן אמת ליעקב (1)

פרשת תולדות | כל אחד מהאבות הקדושים ניחן במידה...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

כוחו של דיבור טוב

פרשת ויצא | בדרכו לחרן, מגיע יעקב לבאר מים. בקרבתה...
הרב חגי ולוסקי