הארות באונקלוס

תרגום אונקלוס למילה בראשית

את המילה 'בראשית' תרגם אונקלוס: 'בקדמין'. מפרשי התורה הציעו שתי דרכים עיקריות בהבנת הפסוק לפי פשוטו, דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

פרשת לך לך | | ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך - תרגם אונקלוס: ואעבדינך לעם סגי ואברכינך וארבי שמך השורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

איש צדיק תמים

פרשת נח | | איש צדיק תמים - תרגם אונקלוס: גבר זכי שלים המילה "צדיק" מתורגמת בכל מקום זכי (זכאי), מלשון...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

באלוני ממרא

פרשת וירא | | באלוני ממרא - תרגם אונקלוס: במישרי ממרא מישר בארמית הוא כמו מישור (בקעה רחבה) בלשוננו, ו"מישרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

פרשת חיי שרה | | מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים - תרגם אונקלוס: מאה ועשרין ושבע שנין השמיט את אזכור השנה אחרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

ויעתר יצחק לה'

פרשת תולדות | | ויעתר יצחק לה' - תרגם אונקלוס: וצלי יצחק קדם ה' תרגום "ויעתר" הוא "וצלי", וכך הוא גם תרגום...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

יצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום

פרשת ויצא | | ויצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום - תרגם אונקלוס: ונפק / ואזל / וערע /...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

'מלאכים' - תרגם אונקלוס: 'איזגדין'

פרשת וישלח | | וכן תרגם במקומות נוספים, כגון "וישלח משה מלאכים" (במדבר כ יד), תרגם - "ושלח משה אזגדין". אבל...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

פרשת וישב | | - תרגם אונקלוס: ויתיב יעקב בארע תותבות אבוהי גם הישיבה וגם המגורים מתורגמים באותו שורש. לכאו'...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תרגום אונקלוס למילה בראשית

את המילה 'בראשית' תרגם אונקלוס: 'בקדמין'. מפרשי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

פרשת לך לך | | ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

איש צדיק תמים

פרשת נח | | איש צדיק תמים - תרגם אונקלוס: גבר זכי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

באלוני ממרא

פרשת וירא | | באלוני ממרא - תרגם אונקלוס: במישרי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

פרשת חיי שרה | | מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

ויעתר יצחק לה'

פרשת תולדות | | ויעתר יצחק לה' - תרגם אונקלוס:...
הרב יהונתן עידן
שיעור

יצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום

פרשת ויצא | | ויצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח /...
הרב יהונתן עידן
שיעור

'מלאכים' - תרגם אונקלוס: 'איזגדין'

פרשת וישלח | | וכן תרגם במקומות נוספים, כגון...
הרב יהונתן עידן
שיעור

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

פרשת וישב | | - תרגם אונקלוס: ויתיב יעקב בארע...
הרב יהונתן עידן
קשר חי