הארות באונקלוס

תרגום אונקלוס למילה בראשית

את המילה 'בראשית' תרגם אונקלוס: 'בקדמין'. מפרשי התורה הציעו שתי דרכים עיקריות בהבנת הפסוק לפי פשוטו, דרך...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

פרשת לך לך | | ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך - תרגם אונקלוס: ואעבדינך לעם סגי ואברכינך וארבי שמך השורש...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

איש צדיק תמים

פרשת נח | | איש צדיק תמים - תרגם אונקלוס: גבר זכי שלים המילה "צדיק" מתורגמת בכל מקום זכי (זכאי), מלשון...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

באלוני ממרא

פרשת וירא | | באלוני ממרא - תרגם אונקלוס: במישרי ממרא מישר בארמית הוא כמו מישור (בקעה רחבה) בלשוננו, ו"מישרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

פרשת חיי שרה | | מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים - תרגם אונקלוס: מאה ועשרין ושבע שנין השמיט את אזכור השנה אחרי...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

ויעתר יצחק לה'

פרשת תולדות | | ויעתר יצחק לה' - תרגם אונקלוס: וצלי יצחק קדם ה' תרגום "ויעתר" הוא "וצלי", וכך הוא גם תרגום...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

יצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום

פרשת ויצא | | ויצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום - תרגם אונקלוס: ונפק / ואזל / וערע /...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

'מלאכים' - תרגם אונקלוס: 'איזגדין'

פרשת וישלח | | וכן תרגם במקומות נוספים, כגון "וישלח משה מלאכים" (במדבר כ יד), תרגם - "ושלח משה אזגדין". אבל...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

פרשת וישב | | - תרגם אונקלוס: ויתיב יעקב בארע תותבות אבוהי גם הישיבה וגם המגורים מתורגמים באותו שורש. לכאו'...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

מקץ - תרגם אונקלוס: מסוף

פרשת מקץ | | כתב רש"י - "ויהי מקץ - כתרגומו מסוף, וכל לשון קץ סוף הוא". ולעומת זאת דעת ראב"ע (במדבר יג כה,...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

באזני אדני - תרגם אונקלוס: קדם ריבוני

פרשת ויגש | | הביטוי בתורה "באוזני אדוני" הוא ביטוי מליצי, כי יהודה לא התכוון לגשת ממש עד אזניו של יוסף, וגם...

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

ועשית עמדי חסד ואמת

פרשת ויחי | | ועשית עמדי חסד ואמת - תרגם אונקלוס: ותעביד עמי טיבו וקשוט לפעמים חסד מתורגם "טיבו" (כמו כאן....

מתוך סדרת השיעורים:
הארות באונקלוס

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תרגום אונקלוס למילה בראשית

את המילה 'בראשית' תרגם אונקלוס: 'בקדמין'. מפרשי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

פרשת לך לך | | ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

איש צדיק תמים

פרשת נח | | איש צדיק תמים - תרגם אונקלוס: גבר זכי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

באלוני ממרא

פרשת וירא | | באלוני ממרא - תרגם אונקלוס: במישרי...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים

פרשת חיי שרה | | מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים -...
הרב יהונתן עידן
שיעור

ויעתר יצחק לה'

פרשת תולדות | | ויעתר יצחק לה' - תרגם אונקלוס:...
הרב יהונתן עידן
שיעור

יצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח / וישם / וישכב / ויחלום

פרשת ויצא | | ויצא / וילך / ויפגע / וילן / ויקח /...
הרב יהונתן עידן
שיעור

'מלאכים' - תרגם אונקלוס: 'איזגדין'

פרשת וישלח | | וכן תרגם במקומות נוספים, כגון...
הרב יהונתן עידן
שיעור

וישב יעקב בארץ מגורי אביו

פרשת וישב | | - תרגם אונקלוס: ויתיב יעקב בארע...
הרב יהונתן עידן
שיעור

מקץ - תרגם אונקלוס: מסוף

פרשת מקץ | | כתב רש"י - "ויהי מקץ - כתרגומו מסוף,...
הרב יהונתן עידן
שיעור

באזני אדני - תרגם אונקלוס: קדם ריבוני

פרשת ויגש | | הביטוי בתורה "באוזני אדוני" הוא...
הרב יהונתן עידן
שיעור

ועשית עמדי חסד ואמת

פרשת ויחי | | ועשית עמדי חסד ואמת - תרגם אונקלוס:...
הרב יהונתן עידן