דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סקירה: הברכה והקללה בחומש בראשית

מאמר סקירה | נושא מרכזי ביותר בחומש בראשית הוא הברכה והקללה. סדר הופעות הברכה והקללה הוא תהליך של התפתחויות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יחסי האדם והאדמה בחומש בראשית

סקירה | בפרשות הראשונות של חומש בראשית מופיעה מערכת של קשרים בין האדם לאדמה שממנה הוא נוצר. עשויים היינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים ולהקיף עצמם ברכוש? או שמא עדיף היה שבני האדם יהיו מסוגלים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

עונש המוות באכילה מעץ הדעת

פרשת בראשית | הקב"ה ציוה את האדם שלא יאכל מעץ הדעת, כי ביום אכלו ימות. ויש להבין מה פירוש הדבר, שהרי לכאורה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

פרשת נח | יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של המבול ועל השפעתו על העולם. בעקבות המבול נשבע הקב"ה שלא יהיה עוד...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

המבול ומתן תורה

פרשת נח | היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט התאריכים בתורה מתחיל באופן עקבי רק מיציאת מצרים. כוונתנו היא...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סדר שבעים האומות של האנושות

פרשת נח | סדר שבעים האומות בפרשת נח (פרק י) נמנות שבעים הצאצאים שיצאו מנח, ומהם קמו שבעים אומות העולם. מאז...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

החושך הגדול במשפחתו של אברהם

פרשת נח | במאמר זה נעסוק בחושך הכבד ששרר במשפחתו של אברהם, בטרם זרח אורו. רגע לפני שה' התגלה לאברהם אבינו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מסעו של תרח לכנען

פרשת נח | | תרח היה ממחה ביד לוט, על ידי שלא היתה בהמתו יוצאה זמומה, כדי שלא תשחית את הזרעים, שנאמר: 'ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אופי קדושת חיי האבות

מאמר סקירה | מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת אברם בתורה, חל שינוי ניכר באופי סיפורי התורה. עד לשלב זה,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם אחד מחשובי הגויים שאיתו בא במגע. אברהם ויצחק כרתו שניהם ברית...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סדר השנים והמאורעות בפרשת לך לך

פרשת לך לך | במדרש סדר עולם רבה (פרק א) נפרס סדר המאורעות המתוארים בפרשת לך לך: "אברהם אבינו היה בשעה שנדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

'הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך | אברהם החל כבר באור כשדים ובחרן את המגמה של קירוב בני האדם לעבודת ה'. במשך שנים הוא עסק בהנחלת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

נפלאות הרעב

פרשת לך לך | נפלאות הרעב הרעב שנפל על ארץ ישראל מיד עם הגעת אברהם אליה, היה נקודת מפנה מהותית ביחס להתבססות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

השפע של סדום - לברכה או לקללה?

פרשת וירא | מה עדיף: ברכה גדולה ובלתי פוסקת אשר עלולה להשחית אותנו או ברכה שבאה רק לפרקים ומשאירה אותנו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אברהם הופך לשותף ב'בית דין של מעלה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא אברהם אבינו זכה למדרגה חדשה של גילוי שכינה: הוא זכה לפגישה עם מלאכים והקב"ה משתף...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חברון - קנין יוצא דופן בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | האבות – גרי תושב בארץ יש חידוש מפתיע בכך שאברהם עמל לקנות מקום בארץ ישראל. כדי להבינו יש לשים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

האם הכנענים נאבקו באברהם?

פרשת חיי שרה | המגע עם עמי כנען כאשר הלך אברהם אבינו לארץ כנען, היו עמי כנען בעלי הארץ באותה העת - "וַיְהִי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שלבי הברכה וההשגחה בחומש בראשית

פרשת חיי שרה | בפרשת חיי שרה נפתח פרק חדש בתולדות האבות. נקודת הכניסה לפרק זה הוא מות שרה. זוהי אינה תופעה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הרחקת הכנענים מאברהם

פרשת חיי שרה | המשך המאמר: "האם הכנענים נאבקו באברהם"

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שאלת דחיית הבכורות

פרשת תולדות | קדושת הבכורה בתורה התורה מלמדת אותנו במספר פרשיות כי יש קדושה מיוחדת לבכורות. הבכור הוא הקדוש...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

"הנה אנכי הולך למות" – עשיו אינו מתאים לבכורה

פרשת תולדות | מדוע יעקב לא נולד בכור?   כשקוראים את המאבק בין יעקב ועשיו על הבכורה, עולה שאלה פשוטה: מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

שתי השליחויות של יעקב בחרן

פרשת ויצא | בתחילת פרשת 'ויצא', יעקב עוזב את מגורי אבותיו ויוצא אל עבר חרן. מדוע בעצם הלך יעקב לחרן? בפסוקים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה על שם יציאת יעקב מן הארץ אשר בחר ה'. עד לשלב זה התנהלו חיי...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

כישרון ההשתלטות של עשיו על אומות

פרשת וישלח | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה כי ברחמה שני לאומים. ואכן יעקב ועשיו הקימו שניהם אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ניצחון של הישרדות

פרשת וישלח | לקראת הפגישה עם עשיו, יעקב נאלץ להיאבק עם מלאך באישון ליל. התוצאות של הקרב מפתיעות: למרות שבסופו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה יהודה ותמר מתרחש בתקופה בה גלה יוסף מאת אחיו. לאחר שכבר שזכה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין היבום מופיע לראשונה בתורה בהקשר של הולדת פרץ וזרח. התורה מתארת...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חלומות יוסף והסובבים אותו

פרשת מקץ | הופעת החלומות אצל יעקב ויוסף יעקב אבינו הוא הראשון שחלומותיו הוזכרו בתנ"ך. אצל יעקב התגלו החלומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יוסף 'מכיר' מעצמו את חלומות פרעה

פרשת מקץ | חלום פרעה הסיפור של חלום פרעה מעורר תמיהה: כיצד ידע פרעה באופן מידי שיוסף צדק בפתרון חלומו? אנו...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח אותם לבקש מיעקב לרדת למצרים. בהמשך, כאשר פרעה שומע את שמע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ארץ גושן - בחזרה לגן עדן

פרשת ויגש | בחזרה לגן עדן ספר בראשית החל בגן עדן, והוא מסתיים בארץ מצרים, כאשר יוסף יורד לשם ובעקבותיו כל...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

החיים הטובים של יעקב דוקא במצרים

פרשת ויחי | | יעקב אבינו עבר לאורך חייו ניסיונות, אתגרים וקשיים. כבר מלידתו הוא היה צריך להתמודד עם עשיו הרשע...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

הסיום המיוחד של חיי האבות

פרשת ויחי | | ההיסטוריה המתוארת לנו בתנ"ך מחולקת בדרך כלל לתקופות. הפסוקים עצמם מבחינים כמעט תמיד בין פרקים...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סיפור המלאכים: אופי חדש של דבר ה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא מופיעים לראשונה בתנ"ך סיפורים של יום יום. עד לנקודה זו היינו סבורים כי מה...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

חיי שרה - חיי נצח

פרשת חיי שרה | פרשת קבורת שרה היא הפעם הראשונה בתנ"ך בה יש התייחסות לקבורה. עד לשלב זה נזכרו אנשים רבים שמתו,...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

יעקב ועשיו – שני עמים

פרשת תולדות | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה כי ברחמה שני לאומים. ואכן יעקב ועשיו הקימו שניהם אומות...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

אויבים קרובי משפחה

פרשת ויצא | הקב"ה זימן ליעקב אויבים מזן מיוחד. האויבים של יעקב באו ממשפחתו הקרובה: אחיו עשיו וחותנו לבן....

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

ה'תולדות' האחרון בחומש בראשית: הדור שהפך לעם

פרשת וישב | חומש בראשית בנוי מעשרה פרקים שכולם פותחים בכותרת 'אלה תולדות'. פרק ה'תולדות' האחרון של החומש נפתח...

מתוך סדרת השיעורים:
דבר תורה לשולחן השבת - בראשית

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סקירה: הברכה והקללה בחומש בראשית

מאמר סקירה | נושא מרכזי ביותר בחומש בראשית הוא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יחסי האדם והאדמה בחומש בראשית

סקירה | בפרשות הראשונות של חומש בראשית מופיעה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בניית הערים בחומש בראשית

מאמר סקירה | האם טוב היה שבני האדם החלו לבנות ערים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עונש המוות באכילה מעץ הדעת

פרשת בראשית | הקב"ה ציוה את האדם שלא יאכל מעץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שבועת ה' שלא יהיה עוד מבול

פרשת נח | יש להתבונן על תפקידו ודרך פעולתו של...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המבול ומתן תורה

פרשת נח | היעדר תאריכים בחומש בראשית פירוט...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר שבעים האומות של האנושות

פרשת נח | סדר שבעים האומות בפרשת נח (פרק י) נמנות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החושך הגדול במשפחתו של אברהם

פרשת נח | במאמר זה נעסוק בחושך הכבד ששרר במשפחתו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסעו של תרח לכנען

פרשת נח | | תרח היה ממחה ביד לוט, על ידי שלא היתה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אופי קדושת חיי האבות

מאמר סקירה | מפנה באופי סיפורי התורה עם הופעת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלושה אבות - שלוש בריתות

מאמר סקירה | כל אחד משלושת האבות כרת ברית אחת עם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סדר השנים והמאורעות בפרשת לך לך

פרשת לך לך | במדרש סדר עולם רבה (פרק א) נפרס סדר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'הנפש אשר עשו בחרן'

פרשת לך לך | אברהם החל כבר באור כשדים ובחרן את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נפלאות הרעב

פרשת לך לך | נפלאות הרעב הרעב שנפל על ארץ ישראל...
הרב יואב אוריאל
שיעור

השפע של סדום - לברכה או לקללה?

פרשת וירא | מה עדיף: ברכה גדולה ובלתי פוסקת אשר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אברהם הופך לשותף ב'בית דין של מעלה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא אברהם אבינו זכה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חברון - קנין יוצא דופן בארץ ישראל

פרשת חיי שרה | האבות – גרי תושב בארץ יש חידוש...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האם הכנענים נאבקו באברהם?

פרשת חיי שרה | המגע עם עמי כנען כאשר הלך אברהם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שלבי הברכה וההשגחה בחומש בראשית

פרשת חיי שרה | בפרשת חיי שרה נפתח פרק חדש בתולדות...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הרחקת הכנענים מאברהם

פרשת חיי שרה | המשך המאמר: "האם הכנענים נאבקו...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ישמעאל, מדין ושאר בני קטורה

פרשת חיי שרה | קרבת אברהם אל ישמעאל ובני...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שאלת דחיית הבכורות

פרשת תולדות | קדושת הבכורה בתורה התורה מלמדת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

"הנה אנכי הולך למות" – עשיו אינו מתאים לבכורה

פרשת תולדות | מדוע יעקב לא נולד בכור?   כשקוראים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שתי השליחויות של יעקב בחרן

פרשת ויצא | בתחילת פרשת 'ויצא', יעקב עוזב את מגורי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

'המקום' שמעבר לגבולות

פרשת ויצא | גילוי המקום הקדוש פרשת 'ויצא' קרויה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

כישרון ההשתלטות של עשיו על אומות

פרשת וישלח | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ניצחון של הישרדות

פרשת וישלח | לקראת הפגישה עם עשיו, יעקב נאלץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההשגחה המיוחדת של הקב"ה בימי היפרדות יהודה ויוסף

פרשת וישב | היפרדות יוסף ויהודה משאר האחים מעשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מצוות היבום - יחודה ודרכי ההשגחה הפועלת באמצעותה

פרשת וישב | היבום: פעולה בדרכים נסתרות עניין...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חלומות יוסף והסובבים אותו

פרשת מקץ | הופעת החלומות אצל יעקב ויוסף יעקב...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יוסף 'מכיר' מעצמו את חלומות פרעה

פרשת מקץ | חלום פרעה הסיפור של חלום פרעה מעורר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע להשתקע במצרים?

פרשת ויגש | מיד לאחר שיוסף מתוודע לאחיו, הוא שולח...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ארץ גושן - בחזרה לגן עדן

פרשת ויגש | בחזרה לגן עדן ספר בראשית החל בגן עדן,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

החיים הטובים של יעקב דוקא במצרים

פרשת ויחי | | יעקב אבינו עבר לאורך חייו ניסיונות,...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הסיום המיוחד של חיי האבות

פרשת ויחי | | ההיסטוריה המתוארת לנו בתנ"ך מחולקת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סיפור המלאכים: אופי חדש של דבר ה'

פרשת וירא | בתחילת פרשת וירא מופיעים לראשונה בתנ"ך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

חיי שרה - חיי נצח

פרשת חיי שרה | פרשת קבורת שרה היא הפעם הראשונה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

יעקב ועשיו – שני עמים

פרשת תולדות | כאשר יעקב ועשיו היו ברחם, נאמר לרבקה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אויבים קרובי משפחה

פרשת ויצא | הקב"ה זימן ליעקב אויבים מזן מיוחד....
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה'תולדות' האחרון בחומש בראשית: הדור שהפך לעם

פרשת וישב | חומש בראשית בנוי מעשרה פרקים שכולם...
הרב יואב אוריאל