פרשת מטות | ל-לב

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני שבט יוסף לארץ ישראל - אל מול סוגיית חטא המרגלים. נעסוק...

כ-70 דק'

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | בני גד וראובן בקשתם של בני גד ובני ראובן ממשה, להישאר בעבר הירדן המזרחי, כנאמר בפרשתנו (שמות לב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר, לאחר שכבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה מסכים לבקשת בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי, הוא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

המפגש עם עבר הירדן המזרחי

פרשת מטות | | דרך המפגש היחודי עם עבר הירדן המזרחי הכיבוש והנחלה של עבר הירדן המזרחי התרחשו באופן יחודי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ההכנות לכניסה לארץ

פרשות מטות - מסעי | פרשות אלו עוסקות בהכנות ישראל לכניסה לארץ. כיצד קשורה פרשת הנדרים להכנות אלו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - במדבר

האם טוב לנדור?

פרשת מטות | פרקנו מתחיל במלים: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר צוה ד': איש כי ידֹר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

סוגי הנדרים

פרשת מטות | פרשת מטות פותחת במלים: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר: זה הדבר אשר צוה ד': איש כי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מדוע ציוה ד' להכות את מדין ולא את מואב?

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "וידבר ד' אל משה לאמר: ב. נקֹם נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאד, ויראו את ארץ יעזר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

חצי שבט מנשה

פרשת מטות | מדוע בכל הפרשה לא נזכר חצי שבט מנשה ורק בסופה הוא נזכר? הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

ערי המקלט ונבואות החורבן

פרשת מטות | ערי קלט וסוגיית רוצח. |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים המיוחדים שנובעים מסוגיה זאת כמו שהיא עולה כאן בהשוואה לסוגיה בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את התורה לא מעסיק דברים טכניים, אז מדוע בגבולות היא מתעסקת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על מעשה רצח.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים- חומש במדבר

כ-60 דק'

לשם מה אנחנו נלחמים על ארץ ישראל

פרשת מטות | בני גד ובני ראובן מעדיפים להשאר בעבר הירדן המזרחי ולא להלחם ביחד עם כל עמ"י. משה מאוד לא אוהב את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים בספר במדבר

כ-15 דק'

פרשת נדרים ושבועות

פרשת מטות | מה ההבדל בין "נדר" ל"איסר"? |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

חצוצורות שופרות ובטחון במלחמה

פרשת מטות | החצוצרות היא מצווה שמתייחסת ישירות להשגחה של הקב"ה.

מתוך סדרת השיעורים:
פרשיות במדבר

כ-80 דק'

פרשת הנדרים

פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

חומרת הנדר

פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

משה נתנבא ב"זה"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מטות |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את סדר מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר. מדוע שבה ומונה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

נחלה מבוהלת

מדוע משה כעס כל כך על בקשתם של בני גד וראובן? ומה הסתתר באמת מאחורי בקשתם?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפרשה - חומש במדבר

מהותו של הנדר לכלל וליחידים

פרשת מטות | פרשת הנדרים מאירה את היחס שבין עבודת ה' הפרטית לעבודת ה' הכללית

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

ארץ מדין

פרשת מטות | | בפרשתנו יוצאים בני ישראל לנקום במדין. איפה נמצאת ארץ מדין? כיום מקובל לזהות אותה בהרים שממזרח...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

חלוצים

פרשת מטות | | בפרשת מטות אנו פוגשים חלוצים לראשונה בתורה – בשתי פעמים שונות. בפעם הראשונה, במלחמת מדין, אומר...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

מה בין 'הפרה' ל'הנאה'?

פרשות מטות מסעי | פרשת 'מטות' נפתחת בדיני נדרים. המחויבות של האיש לקיום נדריו, קצרה וברורה: "לֹא יַחֵל...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

אנשי הגבול

פרשת מטות | | בקשתם של שבטי ראובן וגד להתנחל בעבר הירדן המזרחי יכולה להיתפס בטעות כעניין פרטי של אותם שבטים...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

ייחוד ואיחוד

פרשות מטות מסעי | ספר במדבר מסתיים עם דגש רב על שבט מנשה. בפרשת פנחס מתבררת כל פרשת הנחלות דרך בנות צלפחד...

מתוך סדרת השיעורים:
עולמות חדשים בפרשה

גנות הכעס

פרשות מטות מסעי | בפרשתנו אנו קוראים על משה שיצא לקדם את פני הלוחמים, ששבו משדה הקרב, לאחר שנלחמו בשליחותו...

מתוך סדרת השיעורים:
מידות בפרשה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מדוע ציווה ה' להרוג גם את ילדי מדין שלא חטאו?

הרב יוסף קלנר
שיעור

"וימאסו בארץ חמדה"

עיון בפרשיות התנ"ך המתארות את יחסם המיוחד של בני...
הרב דוד אמיתי כ-70 דק'
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | בני גד וראובן בקשתם של בני גד ובני...
הרב ערן טמיר
שיעור

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מעלתו של שבט מנשה

פרשת מטות | הצטרפות מנשה לבני גד וראובן לאחר שמשה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

המפגש עם עבר הירדן המזרחי

פרשת מטות | | דרך המפגש היחודי עם עבר הירדן...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההכנות לכניסה לארץ

פרשות מטות - מסעי | פרשות אלו עוסקות בהכנות ישראל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

האם טוב לנדור?

פרשת מטות | פרקנו מתחיל במלים: "וידבר משה אל ראשי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

סוגי הנדרים

פרשת מטות | פרשת מטות פותחת במלים: "וידבר משה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע ציוה ד' להכות את מדין ולא את מואב?

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרקנו נאמר: א. "וידבר...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות | הקדמה בתחילת פרק ל"ב נאמר: א. "ומקנה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חצי שבט מנשה

פרשת מטות | מדוע בכל הפרשה לא נזכר חצי שבט מנשה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ערי המקלט ונבואות החורבן

פרשת מטות | ערי קלט וסוגיית רוצח. |
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

נדרים

פרשת מטות מסעי | יסוד הנדר והשבועה, והדינים...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

גבולות ארץ ישראל- משמעות הגורל

פרשת מטות מסעי | מדוע התורה מפרטת את הגבולות? את...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

מטות מסעי- האחריות הציבורית בשפיכות דמים

פרשת מטות מסעי | מי שהמית חייב למות, אין כפרה על...
הרב אוהד תירוש כ-60 דק'
שיעור

לשם מה אנחנו נלחמים על ארץ ישראל

פרשת מטות | בני גד ובני ראובן מעדיפים להשאר בעבר...
הרב איתן קופמן כ-15 דק'
שיעור

פרשת נדרים ושבועות

פרשת מטות | מה ההבדל בין "נדר" ל"איסר"? |
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

חצוצורות שופרות ובטחון במלחמה

פרשת מטות | החצוצרות היא מצווה שמתייחסת ישירות...
הרב נתן רוטמן כ-80 דק'
שיעור

פרשת הנדרים

פרשת מטות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

חומרת הנדר

פרשת מטות |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

בני גד ובני ראובן

פרשת מטות מסעי |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

משה נתנבא ב"זה"

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת מטות |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נחלה מבוהלת

מדוע משה כעס כל כך על בקשתם של בני גד וראובן? ומה...
הרב נועם ונגרובר
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ל | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לא | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק לב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מהותו של הנדר לכלל וליחידים

פרשת מטות | פרשת הנדרים מאירה את היחס שבין עבודת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ארץ מדין

פרשת מטות | | בפרשתנו יוצאים בני ישראל לנקום...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

חלוצים

פרשת מטות | | בפרשת מטות אנו פוגשים חלוצים לראשונה...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

מה בין 'הפרה' ל'הנאה'?

פרשות מטות מסעי | פרשת 'מטות' נפתחת בדיני נדרים....
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

אנשי הגבול

פרשת מטות | | בקשתם של שבטי ראובן וגד להתנחל בעבר...
הרב יוסף שילר
שיעור

ייחוד ואיחוד

פרשות מטות מסעי | ספר במדבר מסתיים עם דגש רב על...
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת מטות - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת מטות - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

גנות הכעס

פרשות מטות מסעי | בפרשתנו אנו קוראים על משה שיצא...
הרב חגי ולוסקי
שיעור

המלחמה האידיאולוגית של מדין מול ישראל

פרשת מטות |