פרשת במדבר | א-ד

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל בו מתחילים הלויים לעבוד: לקראת סוף פרשת במדבר, מצווה ה' את...

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין בני ישראל ומניין הלויים, מוצאים אנו ציווי של ה' לפדות את...

מניין כפול?!

פרשת במדבר | מניין כפול?!   ציוויו של הקב"ה למשה ואהרון לפקוד את עם ישראל - כנאמר בתחילת פרשתנו (במדבר א...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

בין זהות ליחודיות (קרבנות הנשיאים)

פרשת במדבר | בין זהות לייחודיות     חזרתה של התורה שתים עשרה פעמים על קרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח, כמובא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר - הרב ערן טמיר

הדרך ממצרים לירושלים

פרשת במדבר | לא רק המטרה חשובה, אלא גם התהליך - חשיבות התהליך שבני ישראל עברו במהלך ארבעים שנות המסע במדבר.

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר על פרשיות במדבר

מחנה פנימי או חיצוני

פרשת במדבר | מחנה פנימי או חיצוני קשה להגדיר מה בדיוק המאפיין של מחנה ישראל ההולך ומתארגן במדבר. מצד אחד יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - חומש במדבר

מנין בני ישראל

פרשת במדבר | בספר במדבר פרקים א-ב עוסקת התורה במנין בני ישראל במדבר. יש לשאול שאלות רבות על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

מקומו של מעמד החלפת הלוויים

פרשת במדבר | מדוע כתובה החלפת הלויים בפרקנו ולא בספר שמות לאחר חטא העגל? נאמר בפרק ג: "ואני הנה לקחתי את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

כיסוי כלי המשכן

פרשת במדבר | הקדמה בפרק ד עוסקת התורה בכיסוי כלי המשכן, ומפרטת מאד באלו כיסויים כוסה כל אחד מהכלים. יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש במדבר

משמעות סדר החניה

פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

מפקד בני ישראל

פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע- במדבר

כ-50 דק'

שמותיו של הקב"ה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

מצוות פדיון הבן על פי הספורנו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - במדבר

והיה מספר בני ישראל

פרשת במדבר | מהו היחס שבין הכלל לפרט באומה הישראלית? מה מקום למנות את ישראל ומדוע פעמים אחרות אין למנות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים ננסה לעמוד על טיבו של המדבר. מה יש בו במדבר, או שמא מה אין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

צבאות ה'

פרשת במדבר | | למה ספרו בפרשה את יוצאי הצבא דווקא? מה הקשר בין המפקד לבין צבא? אם המטרה היתה לדעת כמה חיילים...

מתוך סדרת השיעורים:
פשט בפרשה

ארבע רוחות השמיים

פרשת במדבר | | שמות ארבע רוחות השמים השגורים בפינו כיום, הם: 'מזרח', 'מערב', 'צפון' ו'דרום'. שמות אלה  נזכרים...

מתוך סדרת השיעורים:
לשון הקודש בפרשה

ספרן של הנושאים

פרשת במדבר | | ספר במדבר הוא ספרם של הנשיאים. הנשיאים הם הבאים בתור בחשיבותם אחרי משה ואהרון מנהיגי האומה...

מתוך סדרת השיעורים:
דמות בפרשה

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות לפירושיהם. יש שכתבו רק הקדמה כוללת לפירוש, כראב"ע, ויש שכתבו...

המספרים במקרא - מדויקים או מעוגלים?

אחת התמיהות הגדולות העולות בפרשת במדבר בפרט ובתורה כולה בכלל היא בעניין המספרים המוזכרים בפסוקים. לא אחת,...

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא...
ושננתם
שיעור

מאיזה גיל הלויים התחילו לעבוד?

גיל עבודת הלויים יישוב הסתירה לכאורה בדבר הגיל...
ושננתם
שיעור

עבודת הבכורות בבית המקדש

פדיון הבכורות החלפת הבכורות בלויים: לאחר מניין...
ושננתם
שיעור

מניין כפול?!

פרשת במדבר | מניין כפול?!   ציוויו של הקב"ה למשה...
הרב ערן טמיר
שיעור

בין זהות ליחודיות (קרבנות הנשיאים)

פרשת במדבר | בין זהות לייחודיות     חזרתה של...
הרב ערן טמיר
שיעור

הדרך ממצרים לירושלים

פרשת במדבר | לא רק המטרה חשובה, אלא גם התהליך -...
הרב שלמה אבינר
שיעור

מחנה פנימי או חיצוני

פרשת במדבר | מחנה פנימי או חיצוני קשה להגדיר מה...
הרב אלי אדלר
שיעור

מנין בני ישראל

פרשת במדבר | בספר במדבר פרקים א-ב עוסקת התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מקומו של מעמד החלפת הלוויים

פרשת במדבר | מדוע כתובה החלפת הלויים בפרקנו ולא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיסוי כלי המשכן

פרשת במדבר | הקדמה בפרק ד עוסקת התורה בכיסוי כלי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

משמעות סדר החניה

פרשת במדבר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

מפקד בני ישראל

פרשת במדבר |
הרב דוד ג'יאמי כ-50 דק'
שיעור

שמותיו של הקב"ה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

מצוות פדיון הבן על פי הספורנו

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת במדבר |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

והיה מספר בני ישראל

פרשת במדבר | מהו היחס שבין הכלל לפרט באומה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

במדבר מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

במדבר מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

צבאות ה'

פרשת במדבר | | למה ספרו בפרשה את יוצאי הצבא דווקא?...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ארבע רוחות השמיים

פרשת במדבר | | שמות ארבע רוחות השמים השגורים בפינו...
הרב יהונתן מיכאלי
שיעור

ספרן של הנושאים

פרשת במדבר | | ספר במדבר הוא ספרם של הנשיאים....
הרב יוסף שילר
שיעור

פרשת במדבר - קריאה בטעמים אשכנזי

הרב יונדב זר
שיעור

פרשת במדבר - קריאה עם ביאור פשוט

הרב יונדב זר
שיעור

פתיחות רש"י לחמישה חומשי תורה

הקדמה          רבים מפרשני התורה כתבו הקדמות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המספרים במקרא - מדויקים או מעוגלים?

אחת התמיהות הגדולות העולות בפרשת במדבר בפרט...
ושננתם
קשר חי