מאמרים על פרשיות במדבר

וממתנה נחליאל

שבועות | לקראת חג השבועות, יום מתן תורתנו, נעמיק להתבונן במעלת תורתנו הקדושה. מה המשמעות שהתורה ניתנה לנו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

והיה מספר בני ישראל

פרשת במדבר | מהו היחס שבין הכלל לפרט באומה הישראלית? מה מקום למנות את ישראל ומדוע פעמים אחרות אין למנות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים ננסה לעמוד על טיבו של המדבר. מה יש בו במדבר, או שמא מה אין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

אין זה כי אם בית אלקים

יום ירושלים | למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש וירושלים, המבטאים את רב גוניותו של המקום אשר רב בו הנסתר על...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

ונשא ברכה מאת ה'

פרשת נשא | כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את ישראל בברכה המשולשת, מציץ הקב"ה מבין כפות ידיהם ונותן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

הברו נשאי כלי ה'

פרשת נשא | משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו, מחלק ומארגן את מקום השראת השכינה בישראל. נתבונן בחלוקה זו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

עבודה שבלב

פרשת בהעלותך | לא נעסוק כאן כהרגלנו בפרשת השבוע, אלא בענייני עבודה שבלב. ננסה להסביר מהו כובד ראש שמתוכו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

ולקחתם מפרי הארץ

פרשת שלח לך | המרגלים הביאו עימם מפירות הארץ, אך לא נאמר מי מביניהם נשא את הפירות. הגמרא סבורה שהיו אלה עשרת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

נסך שכר לה'

פרשת שלח לך | מדוע נסמכה פרשת הנסכים לחטא המרגלים? נעמיק במהות מצוות ניסוך היין ובמקומו המהותי של פרי הגפן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

כי עין בעין יראו

פרשת שלח לך | המרגלים שיצאו לתור את הארץ חזרו ואמרו כי "ארץ זבת חלב ודבש היא" אך הוציאו דיבתה – "ארץ אוכלת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

הננו ועלינו

פרשת שלח לך | חטא המעפילים וחטא המקושש הם שני חטאים המופיעים בפרשתנו, מלבד חטא המרגלים. שניהם עומדים על קו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

בין תכלת ללבן

פרשת שלח לך | נלך בעקבות צבעי הציצית מן הלבן אל התכלת, ומן התכלת אל הלבן. ננסה להבין כיצד בכוחו של פתיל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

עבדת מתנה אתן את כהנתכם

פרשת קרח | מה פשר ריבוי מתנות הכהונה, מה הן באות ללמדנו, ומה מענה יש בהן למחלוקתו של קורח? התבוננות בסדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי, המחריפה עשרת מונים במדבר. כאשר הקב"ה מוליך את בני ישראל במדבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? נתבונן בכפילות הטומאה והטהרה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

קדם שנכנסין בשערי הקדשה

פרשת חוקת | ערב הכניסה לארץ, לאחר ארבעים שנים במדבר, בני ישראל מתכוננים לבוא פנימה, אולם דווקא אז מתפרצים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

וידע דעת עליון

פרשת בלק | בפרשתנו מנסים בלק ובלעם לפגוע בישראל בקללתם. מהו כוחה של הקללה? האם יתכן שאפשר באמת לקלל את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

ולא ראה עמל בישראל

פרשת בלק | כיצד ייתכן שבלעם הרשע, המבקש לקלל את ישראל, רואה בהם רק טוב? נתבונן דרך נקודת המבט הרואה רק טוב...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

למען דעת צדקות ה'

פרשת בלק | אין כמו ברכותיו של בלעם המהפכות את עומק הרשע לטובה. התבוננות בסדר הפנימי שבהן, תוביל אותנו להבין...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

נחלה בלי מצרים

פרשת פנחס | נחלת הארץ המוזכרת בפרשתנו, מתארת את אופן נחלת הארץ בימי יהושע בן נון. לעומתה, לעתיד לבוא עתידים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

בריתי שלום

פרשת פנחס | פער עצום קיים בין קנאות ומסירות נפש, לשלום ואהבה. באמצעות התבוננות במעשה קנאותם של פינחס ורב אדא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

כן בנות צלפחד דברת

פרשת פנחס | נתבונן כאן במעלתן של בנות צלפחד: במה זכו שדיני נחלת הארץ נכתבו בתורה דווקא דרך סיפורן, ומה זכו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את סדר מ"ב המסעות של בני ישראל במדבר. מדוע שבה ומונה התורה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

וממתנה נחליאל

שבועות | לקראת חג השבועות, יום מתן תורתנו, נעמיק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

והיה מספר בני ישראל

פרשת במדבר | מהו היחס שבין הכלל לפרט באומה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

לכתך אחרי במדבר

פרשת במדבר, שבועות | באמצעות ארבעה משלים שונים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אין זה כי אם בית אלקים

יום ירושלים | למעלה משבעים שמות יש למקום המקדש...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ונשא ברכה מאת ה'

פרשת נשא | כאשר הכוהנים נושאים את ידיהם ומברכים את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הברו נשאי כלי ה'

פרשת נשא | משא המשכן המבואר בתחילת פרשתנו, מחלק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

עבודה שבלב

פרשת בהעלותך | לא נעסוק כאן כהרגלנו בפרשת השבוע,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ולקחתם מפרי הארץ

פרשת שלח לך | המרגלים הביאו עימם מפירות הארץ, אך...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נסך שכר לה'

פרשת שלח לך | מדוע נסמכה פרשת הנסכים לחטא...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כי עין בעין יראו

פרשת שלח לך | המרגלים שיצאו לתור את הארץ חזרו...
הרב יהושע שפירא
שיעור

הננו ועלינו

פרשת שלח לך | חטא המעפילים וחטא המקושש הם שני...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בין תכלת ללבן

פרשת שלח לך | נלך בעקבות צבעי הציצית מן הלבן אל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

עבדת מתנה אתן את כהנתכם

פרשת קרח | מה פשר ריבוי מתנות הכהונה, מה הן באות...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וצמאון למבועי מים

פרשת חוקת | שאלת המים היא שאלה קיומית לכל חי,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

זאת חקת התורה

פרשת חוקת | מה פשר החוקיות של פרה אדומה, המטהרת...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קדם שנכנסין בשערי הקדשה

פרשת חוקת | ערב הכניסה לארץ, לאחר ארבעים שנים...
הרב יהושע שפירא
שיעור

וידע דעת עליון

פרשת בלק | בפרשתנו מנסים בלק ובלעם לפגוע בישראל...
הרב יהושע שפירא
שיעור

ולא ראה עמל בישראל

פרשת בלק | כיצד ייתכן שבלעם הרשע, המבקש לקלל את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

למען דעת צדקות ה'

פרשת בלק | אין כמו ברכותיו של בלעם המהפכות את עומק...
הרב יהושע שפירא
שיעור

נחלה בלי מצרים

פרשת פנחס | נחלת הארץ המוזכרת בפרשתנו, מתארת את...
הרב יהושע שפירא
שיעור

בריתי שלום

פרשת פנחס | פער עצום קיים בין קנאות ומסירות נפש,...
הרב יהושע שפירא
שיעור

כן בנות צלפחד דברת

פרשת פנחס | נתבונן כאן במעלתן של בנות צלפחד: במה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

אשים במדבר דרך

פרשת מטות-מסעי | בפרשת מסעי חוזרת התורה ומונה את...
הרב יהושע שפירא