שבת

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס בין קדושת המשכן לקדושת השבת

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות שמות

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי על איסור מלאכה בשבת, וחובת השביתה, כנאמר גם בפרשתנו (שמות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות שמות - הרב ערן טמיר

מדוע ציוה ד' על השבת עוד לפני מתן תורה, ומדוע לא ציוה ד' עליה כבר ביציאת מצרים?

פרשת בשלח | הקדמה בפרשת בשלח מופיעה פרשת המן (שמות פרק ט"ז), שבה נצטווינו לראשונה על שמירת השבת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם" הקדמה          בשתים עשרה פרשות ובחמישה עשר מקומות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדֹרֹתם, ברית עולם" (לא, טז). יש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

שמירת השבת

פרק יז פסוק יא - פרק יח פסוק יב | למה ד' מזהיר את עם ישראל דווקא על מצוות השבת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

53:32 דק'

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק כ | הקדמה בפרק זה כתובה תוכחה חריפה של יחזקאל הנביא לעם ישראל, ובה הוא סוקר את תולדות עם ישראל וחטאיהם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יחזקאל

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק ט | הקדמה: הנאום הנפלא של נחמיה בפרק ט בפרק זה מופיע אחד מהנאומים הנפלאים בתנ"ך. בנאום זה סוקר נחמיה את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר נחמיה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

קדושת שבת וקדושת המשכן

פרשת ויקהל | הפסוקים הראשונים בפרשה מבארים את היחס...
הרב שלמה אבינר
שיעור

שביתה?

פרשת ויקהל | שביתה? פעמים רבות בתורה חוזר הציווי...
הרב ערן טמיר
שיעור

מדוע ציוה ד' על השבת עוד לפני מתן תורה, ומדוע לא ציוה ד' עליה כבר ביציאת מצרים?

פרשת בשלח | הקדמה בפרשת בשלח מופיעה פרשת המן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השבת - "אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם"

פרשת כי תשא | | השבת - "אות גדולה היא בינינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הברית על השבת

פרק יז | הקדמה בפרשת כי תשא נאמר: "ושמרו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שמירת השבת

פרק יז פסוק יא - פרק יח פסוק יב | למה ד' מזהיר את...
הרב יצחק בן שחר 53:32 דק'
שיעור

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק כ | הקדמה בפרק זה כתובה תוכחה חריפה של יחזקאל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שקולה שבת כנגד כל המצוות

פרק ט | הקדמה: הנאום הנפלא של נחמיה בפרק ט בפרק...
הרב איתן שנדורפי