קרבן עולה

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על המזבח (חוץ מעור הבהמה), ומעלה את כל צדדי החיים אל הקודש. מצד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות ויקרא - הרב ערן טמיר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

המצפן

פרשת צו | קרבן העולה, כשמו כן הוא, עולה כולו על...
הרב ערן טמיר