נבואה

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין הלשון בה השתמשו הנביאים, ובין המשמעות העמוקה של הפסוקים על פי...

כ - 70 דק'

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך לדורות נכתב. גם התורה שבעל פה הוצרכה לדורות, אך היא ממהותה...

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים בתורה ובנביאים שבהם נבואות שנאמרו לא נכתבו, אלא הועברו במסורת....

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ ישראל מאמר זה עוסק בנבואות קיבוץ הגלויות של הנביאים לפרטיהן....

מיהו מנסח הנבואות

מיהו מנסח הנבואות – הקב"ה או הנביא? הנבואה היא תופעה פלאית – בה מגלה אדם בדיבור פיו את דברו ורצונו של מלך...

נבואה לטובה ולרעה

מאמר זה מנתח את כללי היסוד של הנבואה, כגון: איזו נבואה יכולה שלא להתממש? אלו הבדלים קיימים בין נבואות לטובה...

מערכת נבואות הקץ בתנ"ך

בשיעור זה נערכת סקירה כלל תנ"כית המגלה כי לאורך כל ההיסטוריה התנ"כית קדמו הנבואות למאורעות. לפני כל תקופה...

67 דק'

חוקי הנבואה

הקדמה הלכות נבואה הן מהלכות הסתומות שבש"ס. עם הסתתמות הנבואה בתחילת ימי בית שני נשארנו דלים וריקים עם הלכות...

סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות

הקדמה שיבתנו לארצנו, לעמידה בגבולנו ולחזרת מלכותנו ממלאת אותנו צפיה לשיבת כחנו הלאומי-רוחני לבצרונו. כח כלל...

מתי נתנבא אהרון במצרים

מדוע ומה נתנבא אהרון במצרים שמונים שנה לפני משה? |

כ-70 דק'

מה ה' מגלה לנביאים?

בשיעור זה נעסוק בשאלת יסוד: האם הנביאים יודעים בנבואה רק את הנבואות המסויימות שאותן הם נשלחים לומר, או שמא הם...

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי מתואר תהליך מיוחד של קרבת ה' אל ישראל, ושל תשובת ישראל אל...

סוגיית נבואה לטובה ונבואה לרעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |

מתוך סדרת השיעורים:
קדושת פשוטו של מקרא - בראשית

נבואה וענווה

פרשת ויקרא | המילה הראשונה בחומש זה מלמדת על מידת הענווה של משה רבינו שהביאה אותו למעלת הנבואה הנשגבה שלו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות ויקרא

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה בגדולתה של נבואת משה רבינו

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר - שיחות על פרשיות במדבר

בחינת הנביא

פרשת שופטים | הקדמה בפרק י"ח חמש פרשות, ובהן שלושה נושאים עיקריים: דיני הכהנים, איסורי כישוף ודיני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש דברים

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה - שופטים, מלך, נביא וכהונה. בשיעור זה נגלה כיצד כל מערכת ההנהגה...

מתוך סדרת השיעורים:
חומש דברים - כלל ופרט

ההבדל בין נביא למכשף

פרשת ראה | מהו תפקידם של נביאי האצת ונביא השקר בעולם?

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים את האומה, המלך, הסנהדרין והכהן, וכך נלמד להבחין בייחודיות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

שמואל מקבל נבואה

פרק ג | למה בית עלי מקבל עונש כל כך קשה? עונש לדורות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פ"ז), שמי שרוצה להתנבא צריך להיות שמח, ושינגנו לפניו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה באישיותו. לא לומד מהם, אלא משרת את פני ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

ירמיהו מול חנניה בן עזור נביא השקר

פרק כח | א. דברי ירמיהו לנביא השקר חנניה בן עזור נאמר בספר ירמיהו פרק כ"ח: א. "ויהי בשנה ההיא, בראשית ממלכת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

"אין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"

ירמיהו פרק מט | הקדמה נאמר בפרקנו: "תפלצתך הִשׁיא אֹתָך, זדון לבך" (טז). מפסוק זה ומפסוק דומה לו בספר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר ירמיהו

ההתנגדויות לירמיהו

פרק יח פסוק יג - פרק כ פסוק יב | במקום לשוב בתשובה העם מבקש להשתיק את ירמיהו. ירמיהו מנסה להפסיק לנבא. מדוע...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - ירמיהו

48:52 דק'

נבואת אמת מול התחזות נבואה, ותגובה על הניסיון לטשטש ביניהם

פרק כג | נבואה כתורה, שונה מאד מכל מסר רוחני אחר הנאמר במטרה להשפיע על החברה ועל הפרט. הנבואה כדבר השם מדויקת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים קצרים - ספר ירמיהו

פתיחה לנבואת יחזקאל

פרק א | מהי התקופה בה מתנבא יחזקאל? כיצד הוא מתנבא בגלות? מדוע הוא פותח את ספרו במעשה מרכבה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

56:40 דק'

תפקיד הנביא בישראל

פרק לג פס' א - כ | לפני החורבן תפקיד הנביא היה להזהיר את העם ולעוררם לתשובה. לאחר החורבן, תפקידו מוגדר מחדש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - יחזקאל

28:37 דק'

נבואה חלום וחזון

פרק ג | בנים, בנות, זקנים, עבדים ושפחות, איך זה יכול להיות שכולם מתנבאים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר יואל

כ-25 דק'

האם דניאל היה נביא?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ז'): "וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר דניאל

שתי תקופות של נבואה

מאמר שני בסדרה | שני סוגים של ספרי נביאים ישנם שני סוגים של ספרים בספרי הנביאים: נביאים ראשונים ונביאים...

מתוך סדרת השיעורים:
המלכות והנבואה בישראל

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת פרשת וישב קוראים ישראל מתוך נבואות התוכחה של עמוס (פרקים ב-ג)....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות בראשית

צרת הנביאים בימי אליהו

הפטרת פנחס | מלכים א יט | קשר המלכות והנבואה במצבים מתוקנים של האומה, המלך והנביא נמצאים בקשר הדוק. כבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

המלכות והנבואה בישראל

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

מי הם נביאי השקר?

הרב יואב אוריאל 2 שיעורים
שיעור

לשון הכתוב ומשמעותה

באמצעות דוגמאות שונות מן התנ"ך נעסוק ביחס בין...
הרב יצחק בן שחר כ - 70 דק'
שיעור

נבואה שהוצרכה לדורות ונבואה שנכתבה לדורות

במאמר זה עומד הרב על כך כי לא כל חלק בתורה שהוצרך...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

הכתיבה המאוחרת של נבואות קדומות - שיטת הנצי"ב

במאמר זה מובאת שיטת הנצי"ב הסוקר מקומות שונים...
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

פלאי נבואות הגאולה

פלאי נבואות קיבוץ הגלויות – הדמוגרפיה בארץ...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מיהו מנסח הנבואות

מיהו מנסח הנבואות – הקב"ה או הנביא? הנבואה היא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההבדל בין נבואה לרוח הקודש

הרב יוסף קלנר
שיעור

נבואה לטובה ולרעה

מאמר זה מנתח את כללי היסוד של הנבואה, כגון: איזו...
שיעור

מערכת נבואות הקץ בתנ"ך

בשיעור זה נערכת סקירה כלל תנ"כית המגלה כי לאורך כל...
הרב יואב אוריאל 67 דק'
שיעור

חוקי הנבואה

הקדמה הלכות נבואה הן מהלכות הסתומות שבש"ס. עם...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

סמכות הנביא בפסיקת הלכה לדורות

הקדמה שיבתנו לארצנו, לעמידה בגבולנו ולחזרת...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

שיעור ראשון בנבואה

הרב חן חלמיש כ-70 דק'
שיעור

מתי נתנבא אהרון במצרים

מדוע ומה נתנבא אהרון במצרים שמונים שנה לפני משה? |...
הרב קובי דביר כ-70 דק'
שיעור

מה ה' מגלה לנביאים?

בשיעור זה נעסוק בשאלת יסוד: האם הנביאים יודעים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

סוגיית נבואה לטובה ונבואה לרעה

קדושת פשוטו של מקרא - פרשת וישלח |
הרב יהודה קופרמן זצ"ל
שיעור

נבואה וענווה

פרשת ויקרא | המילה הראשונה בחומש זה מלמדת על מידת...
הרב שלמה אבינר
שיעור

נבואת משה רבינו

פרשת בלק | עיון בדמותו של בלעם תחדד לנו את ההכרה...
הרב שלמה אבינר
שיעור

בחינת הנביא

פרשת שופטים | הקדמה בפרק י"ח חמש פרשות, ובהן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה -...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ההבדל בין נביא למכשף

פרשת ראה | מהו תפקידם של נביאי האצת ונביא השקר...
הרב שלמה אבינר
שיעור

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים...
הרב שלמה אבינר
שיעור

הגם שאול בנביאים?

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל כ-43 דק'
שיעור

שמואל מקבל נבואה

פרק ג | למה בית עלי מקבל עונש כל כך קשה? עונש...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

ירמיהו מול חנניה בן עזור נביא השקר

פרק כח | א. דברי ירמיהו לנביא השקר חנניה בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"אין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד"

ירמיהו פרק מט | הקדמה נאמר בפרקנו: "תפלצתך הִשׁיא...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההתנגדויות לירמיהו

פרק יח פסוק יג - פרק כ פסוק יב | במקום לשוב בתשובה...
הרב יצחק בן שחר 48:52 דק'
שיעור

נבואת אמת מול התחזות נבואה, ותגובה על הניסיון לטשטש ביניהם

פרק כג | נבואה כתורה, שונה מאד מכל מסר רוחני אחר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

פתיחה לנבואת יחזקאל

פרק א | מהי התקופה בה מתנבא יחזקאל? כיצד הוא...
הרב יצחק בן שחר 56:40 דק'
שיעור

תפקיד הנביא בישראל

פרק לג פס' א - כ | לפני החורבן תפקיד הנביא היה...
הרב יצחק בן שחר 28:37 דק'
שיעור

נבואה חלום וחזון

פרק ג | בנים, בנות, זקנים, עבדים ושפחות, איך זה...
הרב אחיקם גץ כ-25 דק'
שיעור

האם דניאל היה נביא?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו (בפסוק ז'): "וראיתי אני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שתי תקופות של נבואה

מאמר שני בסדרה | שני סוגים של ספרי נביאים ישנם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ה' מספר הכל לנביאים

הפטרת וישב | עמוס ב | "כי אם גלה סודו" בהפטרת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

צרת הנביאים בימי אליהו

הפטרת פנחס | מלכים א יט | קשר המלכות...
הרב יואב אוריאל