מלכות

המלך יהושע

נעיין ביחסים שבין העם והמלך. נבחן את השמיעה שלו לקולות העם וההובלה שלו למרות הקולות. מבחירתו דרך המלכתו...

כ - 70 דק'

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי המלכות של דוד.

כ - 70 דק'

בין אלימלך לבועז בהנהגת האומה

מחבר: הרב מנחם לוי | א. משבר המנהיגות ב. אישיותו של אבימלך אל מול מצב הדור הירוד. ג. דרך מנהיגותו של...

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא לחדש?

כ-46 דק'

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך האנושי כפתיחה להבנת עניין המלכות בישראל, יש לברר מדוע כלל יש מלכים...

מלוכה בעיני התנ"ך

האם מלוכה בעיני התנ"ך היא פתרון בדיעבד? כך נראה לכאורה מהתורה ומדברי שמואל הנביא. אך, יתכן כי התנ,ך מציע גם...

כ - 70 דק'

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת בהעלותך יש פסוק מיוחד המצביע את אופי המנהיגות המיוחד של משה:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה - שופטים, מלך, נביא וכהונה. בשיעור זה נגלה כיצד כל מערכת ההנהגה...

מתוך סדרת השיעורים:
חומש דברים - כלל ופרט

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים את האומה, המלך, הסנהדרין והכהן, וכך נלמד להבחין בייחודיות...

מתוך סדרת השיעורים:
הרב אבינר שיחות על פרשיות דברים

כיצד יתכן להרוג את מי שאינו מבצע את פקודת המלך?

פרק א' | הקדמה          בסוף הפרק נאמר: יב. "ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר: יג. זכור את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר יהושע

בקשת המלך משמואל הנביא

כאשר זקן שמואל, הוא מינה את בניו בתור ממשיכיו – "וַיְהִי כַּאֲשֶׁר זָקֵן שְׁמוּאֵל וַיָּשֶׂם אֶת בָּנָיו...

מתוך סדרת השיעורים:
שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

מלכות דוד מתוך תקופת השופטים

יש להבחין בין התכנית המקורית בה יכלו ישראל ללכת ובין האופן שבו נעשו הדברים בפועל מחמת דחיקת ישראל את זמן...

מתוך סדרת השיעורים:
שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

מסקנות המבט ביחס למגילת רות

לאור כל המבט שנפרס בפנינו, ניתן לשוב ולהבין את ההקדמה למגילת רות – "ויהי בימי שפוט השופטים". במגילת רות...

מתוך סדרת השיעורים:
שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

מה קורה כשאין מלכות בישראל?

פרק יט | ספר שופטים מסתיים בשתי פרשיות שמבטאות מה קורה לעם ישראל כאשר הם בלי הנהגה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

ספר שופטים כהכנה למלכות ישראל- סיכום הספר

בספר שופטים אנו רואים שלעמ"י אין מנהיגות ברורה. כל שבט חי לעצמו, לא תמיד עוזרים אחד לשני, ואפילו בסוף הספר יש...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

יסודות מלכות אבימלך

פרק ט | אבימלך מהווה תחילתה של תקופה חדשה בתקופת השופטים - בירור פנים ישראלי לאחר סבב מאבקים מול הגויים....

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אבימלך ואנשי שכם

פרק ט | מה יחודה של העיר שכם, ומדוע אבימלך ניסה לכונן את מלוכתו דווקא בה? כיצד העיר שהיא עיר מקלט הפכה בימי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות הפצרת חנה אשת אלקנה בעלי

כ-70 דק'

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין תלמיד ותיק לומד ב100 שנה?" בשיעור נעסוק בבירור מגמת היופי...

כ-70 דק'

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות קשות של רדיפה ומנוסה.

כ - 70 דק'

נפילת שאול בגלבוע

בפרשת מפלת שאול בגלבוע מתגלה גדולתו וצדיקותו של שאול המלך. מאיזו בחינה שאול היה גדול מדוד?

כ - 70 דק'

דרך המשפט, תחילת דרכו של שאול

פרקים ח-ט | שמואל הפך את הבית שלו לבית של עם ישראל, הוא היה מסתובב בין העם ושופט אותם. לעומתו, בניו היו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

מלחמה עם עמלק והדחת שאול מהמלוכה

פרק טו | עמלק קשור לסוגית המלוכה. הם הופיעו במדבר אחרי מעמד הר סיני וקריעת ים סוף, אחרי שקראו להקב"ה "מלך"....

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

משיחת דוד והדרדרות ממלכת שאול

פרק טז | בפרק זה מתחילה מערכה חדשה "דוד המלך". מערכה שמלווה אותנו עד היום הזה. חשוב שנפגש עם דוד כמו שהתנ"ך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

דוד וגולית קריאת גולית תיגר על ישראל היא קריאת תיגר על ה'

פרק יז | שאול תלוי בדוד. מלכות שאול תלויה בכך שדוד נמצא לידו. דוד נושא כליו של שאול-זה מה שמאפשר לשאול המלך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

המלכות והמקדש במרכז ספר שמואל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נעשה נופתע לגלות עד כמה ההתקרבות לבנין בית המקדש תופסת מקום מרכזי לאורך ספר שמואל,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

המלך בעם ישראל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נברר את אחת הסוגיות היסודיות בתורה - מהי תפקידה ומהי מטרתה של המלכות בישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

היעוד של מלכות דוד

הקדמה לשמואל | מה בין מלך בישראל שאינו מבית דוד לבין מלכות דוד? בשיעור זה יתברר כי מדובר בשני תפקידים שונים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

בת שבע - אם המלכות

במדרש נאמר כי 'אשת חיל מי ימצא' נאמר על בת שבע. אשתו של דוד המלך הקדוש העליון ראויה היתה לו. בשיעור זה נעקוב...

כ - 70 דק'

איש מלחמה

פרק ח | בפרק הקודם הקב"ה אומר לדוד שהוא איש מלחמה ואכן דוד ממש את תפקיד זה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |

כ - 70 דק'

הברית בין המלך, העם והקב"ה

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו (טז): "ויכרֹת יהוידע ברית בינו ובין כל העם ובין המלך, להיות לעם לד'" . פירש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

הקשר בין בית שאול ובית דוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | יהונתן - חוליית החיבור בפרק כ בספר שמואל א מתוארת נקודת ההינתקות של דוד...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

שופטים, שמואל ורות - מהעדר מלכות לבניינה

הרב יואב אוריאל 9 שיעורים
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
סדרה

המלך בישראל

הרב יואב אוריאל 3 שיעורים
סדרה

המלכות והנבואה בישראל

הרב יואב אוריאל 16 שיעורים
סדרה

משפט המלך בתנ"ך והלכה

הרב יוסף מילר 10 שיעורים
שיעור

המלך יהושע

נעיין ביחסים שבין העם והמלך. נבחן את השמיעה שלו...
הרב דני סטיסקין כ - 70 דק'
שיעור

שאול ודוד - זמניות מול נצח

עיון והעמקה באופי המלכות של שאול ולעומתה אופי...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

שמע בקולם והמלכת עליהם מלך

הרב ברוך סליי כ - 70 דק'
שיעור

בין אלימלך לבועז בהנהגת האומה

מחבר: הרב מנחם לוי | א. משבר המנהיגות ב. אישיותו...
שיעור

"ותלבש אסתר מלכות"

הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

מלוכה וכהונה בספר דברי הימים

מדוע נכתב ספר דברי הימים? אלו שינויים הוא בא...
הרבנית תהילה הרץ (לנשים) כ-46 דק'
שיעור

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלוכה בעיני התנ"ך

האם מלוכה בעיני התנ"ך היא פתרון בדיעבד? כך נראה...
הרב ארי לנדא כ - 70 דק'
שיעור

המלוכה בישראל

הרב יהושע צוקרמן כ - 70 דק'
שיעור

משה אבי ישראל

פרשת בהעלותך | כאשר ישא האומן את היונק בפרשת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ארבע רשויות ההנהגה בעם ישראל

בפרשת שופטים התורה מונה את ארבע רשויות ההנהגה -...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ארבעת יסודות האומה

פרשת שופטים | הפרשה סוקרת כל אחד מהכוחות המנהיגים...
הרב שלמה אבינר
שיעור

כיצד יתכן להרוג את מי שאינו מבצע את פקודת המלך?

פרק א' | הקדמה          בסוף הפרק נאמר: יב....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

נצנוצי מלכות

פרק י |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

בקשת המלך משמואל הנביא

כאשר זקן שמואל, הוא מינה את בניו בתור ממשיכיו –...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלכות דוד מתוך תקופת השופטים

יש להבחין בין התכנית המקורית בה יכלו ישראל ללכת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מסקנות המבט ביחס למגילת רות

לאור כל המבט שנפרס בפנינו, ניתן לשוב ולהבין את...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מה קורה כשאין מלכות בישראל?

פרק יט | ספר שופטים מסתיים בשתי פרשיות שמבטאות מה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

ספר שופטים כהכנה למלכות ישראל- סיכום הספר

בספר שופטים אנו רואים שלעמ"י אין מנהיגות ברורה. כל...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

יסודות מלכות אבימלך

פרק ט | אבימלך מהווה תחילתה של תקופה חדשה בתקופת...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אבימלך ואנשי שכם

פרק ט | מה יחודה של העיר שכם, ומדוע אבימלך ניסה...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

"אל הנער הזה התפללתי"

בשיעור זה נפגש עם מייסדי המלוכה הישראלית, באמצעות...
הרבנית דינה ראפ (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

"קום משחהו כי הוא זה"

הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שיעור

"מה לניות אצל רמה"

מה למד דוד באותו הלילה שברח אל שמואל שנה "מה שאין...
הרב יוסף אטון כ-70 דק'
שיעור

מערה וקעילה - מבחני מלכות

בשיעור זה עוסק הרב בתמיהה על ההנהגה האלקית בפרשות...
הרב אלחנן בן נון כ - 70 דק'
שיעור

נפילת שאול בגלבוע

בפרשת מפלת שאול בגלבוע מתגלה גדולתו וצדיקותו של...
הרב חננאל אתרוג כ - 70 דק'
שיעור

דרך המשפט, תחילת דרכו של שאול

פרקים ח-ט | שמואל הפך את הבית שלו לבית של עם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

מלחמה עם עמלק והדחת שאול מהמלוכה

פרק טו | עמלק קשור לסוגית המלוכה. הם הופיעו במדבר...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

משיחת דוד והדרדרות ממלכת שאול

פרק טז | בפרק זה מתחילה מערכה חדשה "דוד המלך"....
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

דוד וגולית קריאת גולית תיגר על ישראל היא קריאת תיגר על ה'

פרק יז | שאול תלוי בדוד. מלכות שאול תלויה בכך שדוד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

המלכות והמקדש במרכז ספר שמואל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נעשה נופתע לגלות עד כמה...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

המלך בעם ישראל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נברר את אחת הסוגיות...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

היעוד של מלכות דוד

הקדמה לשמואל | מה בין מלך בישראל שאינו מבית דוד...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

בת שבע - אם המלכות

במדרש נאמר כי 'אשת חיל מי ימצא' נאמר על בת שבע....
הרבנית ברוריה בן שחר (לנשים) כ - 70 דק'
שיעור

איש מלחמה

פרק ח | בפרק הקודם הקב"ה אומר לדוד שהוא איש מלחמה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

התפלגות המלוכה

עיון בפרקי התפלגות המלוכה והקרע שבספר מלכים |
הרב אוהד תירוש כ - 70 דק'
שיעור

הברית בין המלך, העם והקב"ה

פרק כג | הקדמה נאמר בפרקנו (טז): "ויכרֹת יהוידע...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הקשר בין בית שאול ובית דוד

הפטרת ערב ראש חודש | שמואל א כ | יהונתן - חוליית...
הרב יואב אוריאל