יג מידות הרחמים

על איזו כפרה אנו מתפללים ביג' מידות?

מאמר ראשון בסדרה | מה התחדש במעמד גילוי י"ג מידות? השאלה היסודית אותה נעמול לברר היא פשוטה ומתבקשת מאליה:...

מתוך סדרת השיעורים:
יג מידות הרחמים

בעקבות יג מידות ה' הולך בעצמו עם ישראל

מאמר שני בסדרה | הסכמת ה' להוביל בעצמו את העם לארץ במאמר הקודם עסקנו במהות הכפרה שהתחדשה במעמד י"ג המידות....

מתוך סדרת השיעורים:
יג מידות הרחמים

מקורות מרכזיים על יג' מידות

מאמר שלישי בסדרה | השורש העליון של המידות השורש של מידות הרחמים מצוי עמוק עמוק בעולמות עליונים. במדרש פסיקתא...

מתוך סדרת השיעורים:
יג מידות הרחמים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

על איזו כפרה אנו מתפללים ביג' מידות?

מאמר ראשון בסדרה | מה התחדש במעמד גילוי י"ג...
הרב יואב אוריאל
שיעור

בעקבות יג מידות ה' הולך בעצמו עם ישראל

מאמר שני בסדרה | הסכמת ה' להוביל בעצמו את העם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מקורות מרכזיים על יג' מידות

מאמר שלישי בסדרה | השורש העליון של המידות השורש...
הרב יואב אוריאל