חנוכה

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה בכסלו – ידועה היא ומפורסמת. ידועה גם החנוכה הראשונה שאף זמנה...

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה בנס הקבוע של הנר המערבי במנורת המשכן והמקדש. בשיעור זה...

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו נזכר בתנ"ך, אין לו מסכת במשנה, אפילו לא פרק במשנה, ואפילו לא...

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות רבים בדברי חז"ל. אבל כאשר משוים את המקורות המפורסמים שעוסקים...

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה רבנו התקשה בעשייתה? נתבונן ביחס שבין האור והחום ובין החכמה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן- "וכי לאורה הוא צריך"? מדוע עלינו להאיר לפני אורו של...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על פרשיות בראשית

גילוי יוסף לאחיו וחנוכה

פרשת ויגש | מדוע יוסף בוכה כשהוא מתוודע לאחיו? מה כתוב זה מלמד אותנו?

מתוך סדרת השיעורים:
פרשת שבוע-בראשית

כ50 דק'

"ויהי בעת ההיא" - בירור דרכו של יהודה

פרשת וישב | בין הפרקים הרבים העוסקים במכירת יוסף וירידתו למצרים, מסתתרת פרשה שנראה לכאורה שאינה קשורה - מעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר בראשית - אורות מודיעין

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה על כלי המשכן, ובהם ארון הברית והמנורה (כה, י-כב; שם,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית שלושת הכלים הנמצאים בתוך המשכן: הארון (כה, י-כב), השולחן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות בראשונים ובאחרונים

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - חומש שמות

ההכנה להשלמת המקדש בעניין הכהונה והעם

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

46:10 דק'

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

33:05 דק'

"מלפני אדון חולי ארץ"

מזמור קיד | הקדמה נאמר במזמור השני בהלל: א. "בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לֹעֵז. ב. היתה יהודה לקדשו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר תהלים

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | מנורה הדולקת מעצמה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד | החידוש בחזון המנורה של זכריה זכריה הנביא היה מאנשי כנסת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

שלוש החנוכות של חודש כסליו

חנוכת בית המקדש אשר התרחשה בימי החשמונאים בכ"ה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נס השמן הדולק - מבניית המשכן ועד חנוכה

דליקת השמן באורח נס לא החלה בנס פח השמן. היא החלה...
הרב יואב אוריאל
שיעור

התשועות של חנוכה והשוואתם לשאר החגים

הקדמה חנוכה נראה כחג הכי פחות חשוב: הוא אינו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכה: התגלות אהבת ד' אלינו והתגלות אהבתנו את ד'

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חנוכת המזבח - תכלית המלחמות

הקדמה חנוכה אינו מופיע בתנ"ך, ואין עליו מקורות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

וזה מעשה המנרה

חנוכה | מהו אורה העליון של מנורת המקדש שאפילו משה...
הרב יהושע שפירא
שיעור

קומי אורי כי בא אורך

חנוכה | מפורסמת וידועה הקושיה על המנורה במשכן-...
הרב יהושע שפירא
שיעור

גילוי יוסף לאחיו וחנוכה

פרשת ויגש | מדוע יוסף בוכה כשהוא מתוודע לאחיו? מה...
הרב דוד ג'יאמי כ50 דק'
שיעור

"ויהי בעת ההיא" - בירור דרכו של יהודה

פרשת וישב | בין הפרקים הרבים העוסקים במכירת יוסף...
הרב מאיר נאמן
שיעור

היחס בין הארון למנורה

פרשת תרומה | הקדמה בתחילת פרשת תרומה מצוה התורה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

השולחן והמנורה

פרשת תרומה | הקדמה אחרי שציוה ד' את משה על עשיית...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם קני המנורה היו עגולים או ישרים?

נסכם את השיטות העיקריות בעניין כפי שמצויות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

ההכנה להשלמת המקדש בעניין הכהונה והעם

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 46:10 דק'
שיעור

נבואת חיזוק דרך משל המנורה לעתיד ולהווה

הפטרת שבת חנוכה | פרק ד |
הרב אליעזר קשתיאל 33:05 דק'
שיעור

"מלפני אדון חולי ארץ"

מזמור קיד | הקדמה נאמר במזמור השני בהלל: א....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ברוח ה' ובידי זרובבל

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מנורת זכריה ונס חנוכה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך | זכריה פרק ד |...
הרב יואב אוריאל