בית שני

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה נעסוק רק בחלק קטן ממנו, על פי מה שהסבירו חז"ל והמפרשים ביחס...

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות לימינו. לימוד מקורות עיקריים מעזרא, נחמיה, דברי הימים, חגי,...

כ - 70 דק'

שיבת ציון הצלחות ומשברים

ימי שיבת ציון הייתה בסהכ תקופה מאד קצרה .כ100 שנה .אבל לימוד מעמיק של התקופה אתגריה ומשבריה יעזור לנו להבין...

כ - 70 דק'

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים רבים ומגוונים בהם מתנבאים הנביאים על הגאולה העתידה. צרות...

שיבת ציון - הישגים ונסיגות

סקירת רוחב של שתי תקופות בימי שיבת ציון - בתקופה הראשונה הנושא הרוחני המרכזי היה בנין בית המקדש. בתקופה השניה...

כ - 70 דק'

"ונתתי לכם לב חדש"

ניסיון לשרטט איפיונים של דורות שבי ציון מתוך עיון בספרי בית שני, תוך השוואה לדורות של סוף בית ראשון, מתוך...

כ-70 דק'

מחזון למציאות בתנ"ך

בהשוואה שבין גאולת מצרים, עליית עזרא ונבואות הגאולה השלישית אנו מוצאים שלבים מקבילים. העמקה בהם יכולה לתת...

כ-70 דק'

תאריכים בימי שיבת ציון

חלקי הפרק:  הקדמה.  א- התאריכים הברורים.  ב- תאריך הצהרת כורש.  ג- השנה בה החלו להקריב במזבח.  ד- תאריך...

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי מתואר תהליך מיוחד של קרבת ה' אל ישראל, ושל תשובת ישראל אל...

עבודת הכוהנים בבית המקדש

פרק מד | הנביא מצווה את הכוהנים שבבית שני ישמרו את משמרת ד' ולא יחזרו על חטאי בית ראשון, כדי שלא ייחרב.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר יחזקאל

47:16 דק'

הקדמה לנביאי בית שני

הבנת הרקע ההיסטורי לנביאי בית שני תוך עיון בספר עזרא, מגילת אסתר ודברי חז"ל

מתוך סדרת השיעורים:
חגי הרב ברוך סליי

הקדמה לנביאי בית שני- המשך

הבנת הרקע ההיסטורי לנביאי בית שני תוך עיון בספר עזרא, מגילת אסתר ודברי חז"ל

מתוך סדרת השיעורים:
חגי הרב ברוך סליי

בית מקדש שני כיסוד ל-2000 שנות גלות

הקדמה לספר |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר חגי

47:00 דק'

הפגישה עם סתרי תורה דווקא בבית שני

פרק ב פס' ט - יד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר חגי

45:10 דק'

מהות בית שני - גלות או גאולה ומטרתם של התעניות

פרק ו פס' ט - פרק ח פס' ח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר זכריה

39:50 דק'

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. מאמר זה יעסוק בשש שאלות על שלושת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי דכתיבי בכתובי, דלא רמיזי באורייתא?!" (תענית ט ע"א). כלומר:...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - מגילת אסתר

האם הכלים של בית המקדש עלו בעקבות הצהרת כורש?

פרק א | הקדמה ספר עזרא פותח בהצהרת כורש, שנתנה רשות לגולי בבל לשוב לירושלים ולבנות את בית המקדש, בתום שבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר עזרא

פרק א דק'

שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים

פרק ב | הקדמה פרקנו ארוך מאד: יש בו שבעים פסוקים! האריכות נובעת מתיאור המשפחות בצורה מפורטת, כמה מנתה כל...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר עזרא

פרק ב דק'

האם התנ"ך מסתיים בהצהרת כורש?

פרק לו | הקדמה ספר דברי הימים מסתיים כך: כ. "ויֶגֶל השארית מן החרב אל בבל, ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מְלֹך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - דברי הימים ב

הכרונולוגיה של מלכות פרס

מאמר זה בוחן את השאלה: כמה מלכי פרס היו. המחבר בוחן את הנאמר בתנ"ך, מבאר ומבסס את שיטת חז"ל בתיארוך מלכי פרס...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

מיהו ארתחשסתא?

בספר עזרא מופיע מלך בשם ארתחשסתא. מתוך הפסוקים קשה להבין - האם מדובר במלך נפרד או בשם אחר למלך קיים? מאמר זה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

האם עשרת השבטים חזרו עם שבי הגולה?

עשרת השבטים גלו לפני גלות יהודה ובנימין. האם גלו כולם למחוזות אחרים מאשר בבל שם היו יהודה ובנימין? האם לפחות...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

בניית המזבח בידי שבי הגולה

בניגוד לימי הבית הראשון, בבית המקדש השני נבנה קודם המזבח ורק מאוחר יותר נבנה בית המקדש. מדוע היה זה הסדר?...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

בנין בית המקדש בימי שבי הגולה

מאמר זה בוחן את תהליך בנין בית השני לפרטיו - שלבי הבנין, המעכבים שעמדו כנגדו ועוד.

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

מדוע לא היה ארון בבית המקדש השני?

יודעים אנו ממקורות חז"ל כי בבית המקדש השני לא היה ארון בקודש הקודשים. מאמר זה בא לברר מהי בעצם הסיבה לכך...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

קידוש הארץ בידי שבי הגולה

האם בגאולה השניה היו צריכים לקדש מחדש את הארץ לאחר הגלות? אם כן - כיצד ומתי עשו זאת?

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

האם עזרא הוא מלאכי?

בתנ"ך אנו פוגשים שתי דמויות ועל שמם שני ספרים שונים - עזרא ומלאכי. אמנם בדברי חז"ל מצינו שיטה שמדובר באותו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

אנשי כנסת הגדולה

מאמר זה בוחן את סוגיית אנשי כנסת הגדולה לפרטיה - מה היתה סמכותם, מי היו כלולים בכנסת זו, ועוד.

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על ימי בית שני

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון והשלישי "הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - שמות

הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת שופטים | ישעיהו נא | הפטרת פרשת שופטים היא הפטרת הנחמה הרביעית מתוך שבע הפטרות הנחמה. בהפטרה זו, כמו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר יהפוך למישור לזכריה הנביא היה חלק ראשי בבנין הבית השני....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי הקב"ה על מחיית עמלק קיים דגש מיוחד וחריף על הצורך לזכור...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

מאמרים על ימי בית שני

ושננתם 9 שיעורים
שיעור

היחס בין שלושת בתי המקדש

הקדמה כמובן שנושא זה הוא רחב מאד. במאמר קצר זה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שיבת ציון - אז והיום

עיון בתהליכי שיבת ציון של בית שני תוך הקבלות...
הרב אלי אדלר כ - 70 דק'
שיעור

שיבת ציון הצלחות ומשברים

ימי שיבת ציון הייתה בסהכ תקופה מאד קצרה .כ100 שנה...
הרב מיכאל טוביאנו כ - 70 דק'
שיעור

מי אמר שלא תהיה גלות נוספת?

האם עלולה להיות גלות נוספת? בתנ"ך נמצאים יעודים...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שיבת ציון - הישגים ונסיגות

סקירת רוחב של שתי תקופות בימי שיבת ציון - בתקופה...
הרב ארי לנדא כ - 70 דק'
שיעור

"ונתתי לכם לב חדש"

ניסיון לשרטט איפיונים של דורות שבי ציון מתוך עיון...
הרבנית רחלי מונדשיין (לנשים) כ-70 דק'
שיעור

מחזון למציאות בתנ"ך

בהשוואה שבין גאולת מצרים, עליית עזרא ונבואות...
הרב אלי פרידמן כ-70 דק'
שיעור

תאריכים בימי שיבת ציון

חלקי הפרק:  הקדמה.  א- התאריכים הברורים.  ב-...
הרב שמואל ישמח
שיעור

תשובת אלול בבית המקדש השני

ההתעוררות לבניית ביהמ"ק השני בחודש אלול בספר חגי...
הרב יואב אוריאל
שיעור

עבודת הכוהנים בבית המקדש

פרק מד | הנביא מצווה את הכוהנים שבבית שני ישמרו את...
הרב אחיקם גץ 47:16 דק'
שיעור

הקדמה לנביאי בית שני

הבנת הרקע ההיסטורי לנביאי בית שני תוך עיון בספר...
הרב ברוך סליי
שיעור

הקדמה לנביאי בית שני- המשך

הבנת הרקע ההיסטורי לנביאי בית שני תוך עיון בספר...
הרב ברוך סליי
שיעור

בית מקדש שני כיסוד ל-2000 שנות גלות

הקדמה לספר |
הרב אליעזר קשתיאל 47:00 דק'
שיעור

הפגישה עם סתרי תורה דווקא בבית שני

פרק ב פס' ט - יד |
הרב אליעזר קשתיאל 45:10 דק'
שיעור

מהות בית שני - גלות או גאולה ומטרתם של התעניות

פרק ו פס' ט - פרק ח פס' ח |
הרב אליעזר קשתיאל 39:50 דק'
שיעור

נבואת חיזוק בוני בית המקדש וגאולה ברוח אמת ושלום

פרק ח - ט |
הרב אליעזר קשתיאל 43:15 דק'
שיעור

בית המקדש כבסיס להבנת עומק מגילת אסתר

הקדמה למגילה | הקדמה מגילת אסתר ידועה לכל, אבל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מגילת אסתר בספר שמות

הקדמה למגילה | הקדמה אמרו חז"ל: "מי איכא מידי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם הכלים של בית המקדש עלו בעקבות הצהרת כורש?

פרק א | הקדמה ספר עזרא פותח בהצהרת כורש, שנתנה...
הרב איתן שנדורפי פרק א דק'
שיעור

שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים

פרק ב | הקדמה פרקנו ארוך מאד: יש בו שבעים...
הרב איתן שנדורפי פרק ב דק'
שיעור

האם התנ"ך מסתיים בהצהרת כורש?

פרק לו | הקדמה ספר דברי הימים מסתיים כך: כ....
הרב איתן שנדורפי
שיעור

הכרונולוגיה של מלכות פרס

מאמר זה בוחן את השאלה: כמה מלכי פרס היו. המחבר...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

מיהו ארתחשסתא?

בספר עזרא מופיע מלך בשם ארתחשסתא. מתוך הפסוקים קשה...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

האם עשרת השבטים חזרו עם שבי הגולה?

עשרת השבטים גלו לפני גלות יהודה ובנימין. האם גלו...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

בניית המזבח בידי שבי הגולה

בניגוד לימי הבית הראשון, בבית המקדש השני נבנה קודם...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

בנין בית המקדש בימי שבי הגולה

מאמר זה בוחן את תהליך בנין בית השני לפרטיו - שלבי...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

מדוע לא היה ארון בבית המקדש השני?

יודעים אנו ממקורות חז"ל כי בבית המקדש השני לא היה...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

קידוש הארץ בידי שבי הגולה

האם בגאולה השניה היו צריכים לקדש מחדש את הארץ לאחר...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

האם עזרא הוא מלאכי?

בתנ"ך אנו פוגשים שתי דמויות ועל שמם שני ספרים...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

אנשי כנסת הגדולה

מאמר זה בוחן את סוגיית אנשי כנסת הגדולה לפרטיה -...
ושננתם - אוצר התורה
שיעור

איחוד שלושת המקדשים

הפטרת תצוה | יחזקאל מג | המיזוג בין המקדש הראשון...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

הנחמות הכפולות של ישעיהו

הפטרת שופטים | ישעיהו נא | הפטרת פרשת שופטים היא...
הרב יואב אוריאל
שיעור

אבן הראשה

הפטרת שבת חנוכה | הפטרת בהעלותך |זכריה ד | כל הר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

לא תשכח!

הפטרת זכור | שמואל א, טו | האזהרה משכחה בציווי...
הרב יואב אוריאל