מפרשי המקרא - דמויותיהם, פועלם וחיבוריהם

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הרד"ק - ר' דוד קמחי

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרשב"ם - ר' שמואל בן ר' מאיר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

רס"ג - ר' סעדיה גאון

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

בעל הטורים - ר' יעקב בן אשר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

רש"ר הירש ורבנו בחיי בן אשר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ר' יצחק בר יהודה אברבנאל

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ר' אברהם אבן עזרא

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ר' יוסף בכור שור

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הכתב והקבלה - ר' יעקב צבי מקלנבורג

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הכלי יקר - ר' שלמה אפרים מלונטשיץ

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

העקידת יצחק - ר' יצחק עראמה

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

התורה תמימה - ר' יחיאל אפשטיין

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרמב"ן - ר' משה בן נחמן | חלק א

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרמב"ן - ר' משה בן נחמן | חלק ב

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

אור החיים - רבנו חיים בן עטר

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

רש"י - ר' שלמה יצחקי

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ה'פרי צדיק' - ר' צדוק הכהן מלובלין

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

ה'חפץ חיים' - ר' ישראל מאיר הכהן מראדין

הרב טוביה לפשיץ
שיעור

האלשיך הקדוש

הרב טוביה לפשיץ
קשר חי