בכח התנ"ך ננצח

אברהם וארבעת המלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

גבורת האדם היחיד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לך כנוס את כל היהודים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וחמושים יצאו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יקדמוני ביום אידי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

על שלשה פשעי עזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לנצח את הרוע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

גדולי התנ"ך והמלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

משה והמצרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רוח הקודש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה מצפון ומדרום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לא אשלחך כי אם ברכתני

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ה' איש מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אברהם והמלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קטנות אמונה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

תקופת ההמתנה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שחרור שבויי צקלג

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וקוי ה' יחליפו כוח

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המלכת אברהם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

נזקי הפחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויהרוג מלכים אדירים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מסירות נפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

צדיק אחד בסדום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עת מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וירש זרעך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יצחק ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

להסתכל קדימה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מונע חרבו מדם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דברי הימים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המפלה בעי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עקידת יצחק

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

האומץ של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ציוה ה' ליעקב סביביו צריו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויתחזק דוד בה' אלוקיו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

להאמין בעם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קנין בארץ

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מצפים לישועה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ראש הפלישתי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אחדות ופילוג בזמן מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לימוד זכות על ישראל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רכב אש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מדוע אדום ללבושך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עשיו ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שכרך הרבה מאוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המיתוס של דוד וגלית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הלוחמים של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יצחק מול הפלישתים בעזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אכן נודע הדבר

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כוונה מלאה בתפקיד צדדי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בשם אלוקינו נדגול

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אהוד והשמאל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קינת דוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המלחמה והשקט

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הירא ורך הלבב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

פירוד ואחדות

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בצר הרחבת לי (1)

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה על הבית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בימים ההם בזמן הזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אברהם וארבעת המלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו...
הרב דני סטיסקין
שיעור

גבורת האדם היחיד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

לך כנוס את כל היהודים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב רפאל למפרט
שיעור

וחמושים יצאו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

יקדמוני ביום אידי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה הגר
שיעור

על שלשה פשעי עזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

לנצח את הרוע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

גדולי התנ"ך והמלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריק אוריאל
שיעור

משה והמצרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

רוח הקודש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עקיבא קשתיאל
שיעור

מלחמה מצפון ומדרום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה הגר
שיעור

לא אשלחך כי אם ברכתני

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ה' איש מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

אברהם והמלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהודה סדן
שיעור

קטנות אמונה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב מישאל רובין
שיעור

תקופת ההמתנה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

שחרור שבויי צקלג

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

וקוי ה' יחליפו כוח

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

המלכת אברהם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דוב ביגון
שיעור

נזקי הפחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ויהרוג מלכים אדירים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב חן חלמיש
שיעור

מסירות נפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב מישאל רובין
שיעור

צדיק אחד בסדום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עת מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

וירש זרעך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אבי סמוטריץ'
שיעור

יצחק ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה מרזר
שיעור

להסתכל קדימה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

מונע חרבו מדם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

דברי הימים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהושע שפירא
שיעור

המפלה בעי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עקידת יצחק

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

האומץ של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

ציוה ה' ליעקב סביביו צריו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה אוריאל
שיעור

ויתחזק דוד בה' אלוקיו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

להאמין בעם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב חן חלמיש
שיעור

קנין בארץ

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עקיבא קשתיאל
שיעור

מצפים לישועה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

ראש הפלישתי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

אחדות ופילוג בזמן מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לימוד זכות על ישראל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

רכב אש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע אדום ללבושך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

עשיו ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב גדי שלוין
שיעור

שכרך הרבה מאוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהושע שפירא
שיעור

המיתוס של דוד וגלית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

הלוחמים של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

יצחק מול הפלישתים בעזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב שלמה יוסף ויצן
שיעור

אכן נודע הדבר

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

כוונה מלאה בתפקיד צדדי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב רפאל למפרט
שיעור

בשם אלוקינו נדגול

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

אהוד והשמאל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

קינת דוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב שלמה יוסף ויצן
שיעור

המלחמה והשקט

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה אוריאל
שיעור

הירא ורך הלבב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

פירוד ואחדות

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

בצר הרחבת לי (1)

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמה על הבית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דוד ג'יאמי
שיעור

בימים ההם בזמן הזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי