בכח התנ"ך ננצח

אברהם וארבעת המלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

גבורת האדם היחיד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לך כנוס את כל היהודים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וחמושים יצאו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יקדמוני ביום אידי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

על שלשה פשעי עזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לנצח את הרוע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

גדולי התנ"ך והמלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

משה והמצרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רוח הקודש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה מצפון ומדרום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לא אשלחך כי אם ברכתני

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ה' איש מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אברהם והמלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קטנות אמונה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

תקופת ההמתנה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שחרור שבויי צקלג

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וקוי ה' יחליפו כוח

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המלכת אברהם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

נזקי הפחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויהרוג מלכים אדירים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מסירות נפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

צדיק אחד בסדום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עת מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וירש זרעך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יצחק ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

להסתכל קדימה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מונע חרבו מדם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דברי הימים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המפלה בעי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עקידת יצחק

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

האומץ של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ציוה ה' ליעקב סביביו צריו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויתחזק דוד בה' אלוקיו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

להאמין בעם

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קנין בארץ

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מצפים לישועה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ראש הפלישתי

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רכב אש

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עשיו ויעקב

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שכרך הרבה מאוד

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אהוד והשמאל

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אברהם וארבעת המלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו...
הרב דני סטיסקין
שיעור

גבורת האדם היחיד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

לך כנוס את כל היהודים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב רפאל למפרט
שיעור

וחמושים יצאו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

יקדמוני ביום אידי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה הגר
שיעור

על שלשה פשעי עזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

לנצח את הרוע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

גדולי התנ"ך והמלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריק אוריאל
שיעור

משה והמצרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

רוח הקודש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עקיבא קשתיאל
שיעור

מלחמה מצפון ומדרום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה הגר
שיעור

לא אשלחך כי אם ברכתני

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ה' איש מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

אברהם והמלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהודה סדן
שיעור

קטנות אמונה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב מישאל רובין
שיעור

תקופת ההמתנה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

שחרור שבויי צקלג

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

וקוי ה' יחליפו כוח

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

המלכת אברהם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דוב ביגון
שיעור

נזקי הפחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ויהרוג מלכים אדירים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב חן חלמיש
שיעור

מסירות נפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב מישאל רובין
שיעור

צדיק אחד בסדום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עת מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

וירש זרעך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אבי סמוטריץ'
שיעור

יצחק ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה מרזר
שיעור

להסתכל קדימה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

מונע חרבו מדם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

דברי הימים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהושע שפירא
שיעור

המפלה בעי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עקידת יצחק

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

האומץ של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

ציוה ה' ליעקב סביביו צריו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה אוריאל
שיעור

ויתחזק דוד בה' אלוקיו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

להאמין בעם

הרב חן חלמיש
שיעור

קנין בארץ

הרב עקיבא קשתיאל
שיעור

מצפים לישועה

הרב יואב אוריאל
שיעור

ראש הפלישתי

הרב ברק עוקבי
שיעור

אחדות ופילוג בזמן מלחמה

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לימוד זכות על ישראל

הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

רכב אש

הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע אדום ללבושך

הרב דני סטיסקין
שיעור

עשיו ויעקב

הרב גדי שלוין
שיעור

שכרך הרבה מאוד

הרב יהושע שפירא
שיעור

המיתוס של דוד וגלית

הרב אברהם וסרמן
שיעור

הלוחמים של גדעון

הרב יואב אוריאל
שיעור

יצחק מול הפלישתים בעזה

הרב שלמה יוסף ויצן
שיעור

אכן נודע הדבר

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

כוונה מלאה בתפקיד צדדי

הרב רפאל למפרט
שיעור

בשם אלוקינו נדגול

הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

אהוד והשמאל

הרב יואב אוריאל