בכח התנ"ך ננצח

אברהם וארבעת המלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

גבורת האדם היחיד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לך כנוס את כל היהודים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וחמושים יצאו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יקדמוני ביום אידי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

על שלשה פשעי עזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לנצח את הרוע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

גדולי התנ"ך והמלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

משה והמצרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רוח הקודש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה מצפון ומדרום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לא אשלחך כי אם ברכתני

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ה' איש מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אברהם והמלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קטנות אמונה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

תקופת ההמתנה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שחרור שבויי צקלג

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וקוי ה' יחליפו כוח

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המלכת אברהם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

נזקי הפחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויהרוג מלכים אדירים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מסירות נפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

צדיק אחד בסדום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עת מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וירש זרעך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יצחק ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

להסתכל קדימה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מונע חרבו מדם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דברי הימים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המפלה בעי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עקידת יצחק

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

האומץ של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ציוה ה' ליעקב סביביו צריו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויתחזק דוד בה' אלוקיו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

להאמין בעם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קנין בארץ

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מצפים לישועה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ראש הפלישתי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אחדות ופילוג בזמן מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לימוד זכות על ישראל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רכב אש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מדוע אדום ללבושך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עשיו ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שכרך הרבה מאוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המיתוס של דוד וגלית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הלוחמים של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יצחק מול הפלישתים בעזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אכן נודע הדבר

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כוונה מלאה בתפקיד צדדי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בשם אלוקינו נדגול

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אהוד והשמאל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קינת דוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המלחמה והשקט

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הירא ורך הלבב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

פירוד ואחדות

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בצר הרחבת לי (1)

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה על הבית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בימים ההם בזמן הזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויתיעצו על צפוניך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בצר הרחבת לי (2)

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דורון תפילה ומלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

באלוקים נעשה חיל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דוד וחטופי הנגב המערבי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

על התשועות ועל המלחמות

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ארדפה אויבי ואשמידם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה בדרך הטבע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

קין הבל והטיעון המוסרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

רוח ה'

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וודאות וסיעתא דשמיא

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אל ירך לבבכם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כחלק היושב על הכלים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כוח מסירות הנפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

בתחבולות עשה מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עד יקום גוי אויביו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עץ יוסף ועץ יהודה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כאיש אחד בלב אחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

עד עלות השחר

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הלנצח תאכל חרב

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דמה לך לצבי

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ויגש אליו יהודה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אריות וחגבים

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שלל אויביך

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הוודאות של דוד

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

השלום של שלמה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

המרחם על אכזרים

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

וישפוט את ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כבשי דרחמנא

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

נלחמים על הצדק

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

סוד העיר עזה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אנא ה' הושיעה נא

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מעט מעט אגרשנו

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ועתה קחו לי מנגן

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דע את האויב

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

אויבים לכתחילה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שירי ניצחון

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הגבורה של שמשון

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה לה' בעמלק

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מכת דם

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

ממתיק מר במר

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יוצאים מן הכלל

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

כבודם של ישראל

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

לא מפחדים

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

יהושע והכידון

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

צבאות ה'

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

תמונת הניצחון

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה הכרחית

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מוסר במלחמה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

דמים רבים שפכת

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

שמשון ועזה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

חרב גאוותך

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מפוזר ומפורד

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

פורים וגבורה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

נפש רוח ונשמה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

האתגרים של עזה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

מלחמה על הדעת

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

הצרעה

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

צינורות החיים

מתוך סדרת השיעורים:
בכח התנ"ך ננצח

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אברהם וארבעת המלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו...
הרב דני סטיסקין
שיעור

גבורת האדם היחיד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

לך כנוס את כל היהודים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב רפאל למפרט
שיעור

וחמושים יצאו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

יקדמוני ביום אידי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה הגר
שיעור

על שלשה פשעי עזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

לנצח את הרוע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

גדולי התנ"ך והמלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריק אוריאל
שיעור

משה והמצרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

רוח הקודש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עקיבא קשתיאל
שיעור

מלחמה מצפון ומדרום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה הגר
שיעור

לא אשלחך כי אם ברכתני

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ה' איש מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

אברהם והמלכים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהודה סדן
שיעור

קטנות אמונה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב מישאל רובין
שיעור

תקופת ההמתנה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

שחרור שבויי צקלג

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

וקוי ה' יחליפו כוח

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

המלכת אברהם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דוב ביגון
שיעור

נזקי הפחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ויהרוג מלכים אדירים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב חן חלמיש
שיעור

מסירות נפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב מישאל רובין
שיעור

צדיק אחד בסדום

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עת מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

וירש זרעך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אבי סמוטריץ'
שיעור

יצחק ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה מרזר
שיעור

להסתכל קדימה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

מונע חרבו מדם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

דברי הימים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהושע שפירא
שיעור

המפלה בעי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עקידת יצחק

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

האומץ של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

ציוה ה' ליעקב סביביו צריו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה אוריאל
שיעור

ויתחזק דוד בה' אלוקיו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

להאמין בעם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב חן חלמיש
שיעור

קנין בארץ

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עקיבא קשתיאל
שיעור

מצפים לישועה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

ראש הפלישתי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב ברק עוקבי
שיעור

אחדות ופילוג בזמן מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

לימוד זכות על ישראל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

רכב אש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

מדוע אדום ללבושך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דני סטיסקין
שיעור

עשיו ויעקב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב גדי שלוין
שיעור

שכרך הרבה מאוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יהושע שפירא
שיעור

המיתוס של דוד וגלית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

הלוחמים של גדעון

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

יצחק מול הפלישתים בעזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב שלמה יוסף ויצן
שיעור

אכן נודע הדבר

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

כוונה מלאה בתפקיד צדדי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב רפאל למפרט
שיעור

בשם אלוקינו נדגול

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אליעזר קשתיאל
שיעור

אהוד והשמאל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

קינת דוד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב שלמה יוסף ויצן
שיעור

המלחמה והשקט

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריה אוריאל
שיעור

הירא ורך הלבב

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

פירוד ואחדות

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

בצר הרחבת לי (1)

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מלחמה על הבית

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב דוד ג'יאמי
שיעור

בימים ההם בזמן הזה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ויתיעצו על צפוניך

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אריאל כהן
שיעור

בצר הרחבת לי (2)

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דורון תפילה ומלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב שלמה אבינר
שיעור

באלוקים נעשה חיל

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב משה שטרנברג
שיעור

דוד וחטופי הנגב המערבי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב איתן שנדורפי
שיעור

על התשועות ועל המלחמות

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ארדפה אויבי ואשמידם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מלחמה בדרך הטבע

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב קובי דביר
שיעור

קין הבל והטיעון המוסרי

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

רוח ה'

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

וודאות וסיעתא דשמיא

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב קובי דביר
שיעור

אל ירך לבבכם

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

כחלק היושב על הכלים

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אסף שטראוס
שיעור

כוח מסירות הנפש

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב יואב אוריאל
שיעור

בתחבולות עשה מלחמה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

עד יקום גוי אויביו

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אברהם וסרמן
שיעור

עץ יוסף ועץ יהודה

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב אלחנן בן נון
שיעור

כאיש אחד בלב אחד

להצטרפות לקבוצת הוצפ בה נשלחים הסרטונים: לחצו כאן
הרב קובי דביר
שיעור

עד עלות השחר

הרב יואב אוריאל
שיעור

הלנצח תאכל חרב

הרב אברהם וסרמן
שיעור

תפקיד העורף במלחמה

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ובעת החלו ברינה ותהילה

הרב שמואל אליהו
שיעור

דמה לך לצבי

הרב אלחנן בן נון
שיעור

ויגש אליו יהודה

הרב יחזקאל כהן
שיעור

אריות וחגבים

הרב אברהם וסרמן
שיעור

שלל אויביך

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

הוודאות של דוד

הרב קובי דביר
שיעור

כאשר יענו אותו

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

השלום של שלמה

הרב יואב אוריאל
שיעור

המרחם על אכזרים

הרב אברהם וסרמן
שיעור

קרב אותם אחד אל אחד

הרב יהושע שפירא
שיעור

וישפוט את ישראל

הרב יואב אוריאל
שיעור

אבותינו אנשי מלחמה

הרב שלמה אבינר
שיעור

ענישה לאוכלוסיה אזרחית

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

והייתי לכם לאלוקים

הרב אברהם וסרמן
שיעור

כבשי דרחמנא

הרב חן חלמיש
שיעור

וכיתתו חרבותם לאיתים

הרב אריה אוריאל
שיעור

המלחמה במלאך המוות

הרב יואב אוריאל
שיעור

נלחמים על הצדק

הרב אברהם וסרמן
שיעור

הרוע לא עוצר בזמן

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

סוד העיר עזה

הרב אוהד קרקובר
שיעור

אנא ה' הושיעה נא

הרב אריה אוריאל
שיעור

מעט מעט אגרשנו

הרב יואב אוריאל
שיעור

ועתה קחו לי מנגן

הרב חן חלמיש
שיעור

סיוע מאומות העולם

הרב אברהם וסרמן
שיעור

קשה באימונים קל בקרב

הרב אריה אוריאל
שיעור

דע את האויב

הרב יואב אוריאל
שיעור

רוח הלחימה של העם

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

אויבים לכתחילה

הרב יואב אוריאל
שיעור

שירי ניצחון

הרב אברהם וסרמן
שיעור

הגבורה של שמשון

הרב יואב אוריאל
שיעור

מלחמה לה' בעמלק

הרב אריאל בראלי
שיעור

חרבך הנפת עליה ותחללה

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מכת דם

הרב יואב אוריאל
שיעור

זכותנו האלוקית וההסטורית

הרב אברהם וסרמן
שיעור

ממתיק מר במר

הרב דני סטיסקין
שיעור

תפול עליהם אימתה ופחד

הרב יואב אוריאל
שיעור

מקורה של רוח הלחימה

הרב אריה אוריאל
שיעור

יוצאים מן הכלל

הרב אברהם וסרמן
שיעור

זכור את אשר עשה לך

הרב אריאל בראלי
שיעור

ויתן לשבי עוזו

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

וה' יעשה הטוב בעיניו

הרב יחזקאל כהן
שיעור

החיצים של המלך יואש

הרב אברהם וסרמן
שיעור

כבודם של ישראל

הרב אביעד תפוחי
שיעור

לא מפחדים

הרב מנחם שחור
שיעור

ויהי שמעו בכל הארץ

הרב יואב אוריאל
שיעור

יהושע והכידון

הרב דני סטיסקין
שיעור

צבאות ה'

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ניצחון מוחלט על הרע

הרב אברהם וסרמן
שיעור

האומץ תכלית המלחמה

הרב מנחם שחור
שיעור

תמונת הניצחון

הרב יואב אוריאל
שיעור

גבורה ישראלית

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

מלחמה הכרחית

הרב שלמה אבינר
שיעור

להשכיל ולא להרשיע

הרב אברהם וסרמן
שיעור

מוסר במלחמה

הרב אריה אוריאל
שיעור

דאגה בלב איש ישחנה

הרב מנחם שחור
שיעור

מפלה לצורך ניצחון

הרב יואב אוריאל
שיעור

דמים רבים שפכת

הרב שלמה אבינר
שיעור

שמשון ועזה

הרב אברהם וסרמן
שיעור

חרב גאוותך

הרב מנחם שחור
שיעור

פרס - איראן והשמדת היהודים

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

צבא ההתקפה לישראל

הרב יואב אוריאל
שיעור

מלחמה אחת - שלושה ניצחונות

הרב אריה אוריאל
שיעור

זכור את אשר עשה לך (1)

הרב מנחם שחור
שיעור

הטוב שבגזירת המן

הרב אוהד קרקובר
שיעור

מפוזר ומפורד

הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

פורים וגבורה

הרב שלמה אבינר
שיעור

לא לנרמל את הצרה

הרב אברהם וסרמן