המלוכה בישראל ובעמים

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך האנושי כפתיחה להבנת עניין המלכות בישראל, יש לברר מדוע כלל יש מלכים...

מלוכה בעיני התנ"ך

האם מלוכה בעיני התנ"ך היא פתרון בדיעבד? כך נראה לכאורה מהתורה ומדברי שמואל הנביא. אך, יתכן כי התנ,ך מציע גם...

כ - 70 דק'

המלך בעם ישראל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נברר את אחת הסוגיות היסודיות בתורה - מהי תפקידה ומהי מטרתה של המלכות בישראל

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

משפט המלך בתנ"ך והלכה

הרב יוסף מילר 10 שיעורים
שיעור

המלכות בישראל ומלכות דוד

ייחודה של המלכות בישראל תפקיד המלך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

מלוכה בעיני התנ"ך

האם מלוכה בעיני התנ"ך היא פתרון בדיעבד? כך נראה...
הרב ארי לנדא כ - 70 דק'
שיעור

המלוכה בישראל

הרב יהושע צוקרמן כ - 70 דק'
שיעור

המלך בעם ישראל

הקדמה לשמואל | בשיעור זה נברר את אחת הסוגיות...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'