סקירות תנ"כיות על אזורים בארץ ישראל

אבל בית מעכה

סקירה על העיר המקראית - אבל בית מעכה. שמה, מעמדה בארץ ישראל, קורותיה, ומרד שבע בן בכרי שהתחולל בה

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

הלבנון

הרב יואב אוריאל 4 שיעורים
שיעור

אבל בית מעכה

סקירה על העיר המקראית - אבל בית מעכה. שמה, מעמדה...
הרב יואב אוריאל