שירת דוד | פרק כב

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי השירה נאמרו גם הפסוקים הבאים: כא. "יגמלני ד' כצדקתי, כבֹר ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

שירת דוד

פרק כב | דוד מופיע בכל הספר בגוף שלישי, ופה דוד מופיע בגוף ראשון, סגנון שמזכיר את תהילים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

שירת דוד

פרק כב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שמואל ב

כ-10 דק'

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על ההצלה מאויביו בהפטרת חג שביעי של פסח בו קוראים ישראל את שירת...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות המועדים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

"ארדפה אויבי ואשמידם"

פרק כב | הקדמה בפרקנו מופיעה שירת דוד. בדברי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

שירת דוד

פרק כב | דוד מופיע בכל הספר בגוף שלישי, ופה דוד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

שירת דוד

פרק כב |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק כב

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק כב | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תופעת שנאת דוד

הפטרת שביעי של פסח | שמואל ב, כב | שירת דוד על...
הרב יואב אוריאל