מרד שבע בן בכרי | פרק כ

מרד שבע בן בכרי והגאולה העתידה

פרק כ | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול במרד שבע בן בכרי. בתחילת הפרק (א) נאמר: "ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מרד שבע בן בכרי והגאולה העתידה

פרק כ | הקדמה פרקנו עוסק בחלקו הגדול במרד שבע בן...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מרד שבע בן בכרי

פרק כ |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק כ

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק כ | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'