מרד אבשלום | פרקים טו-יח

מרד אבשלום - בין דוד ליואב

על מה נסוב הוויכוח החריף בין דוד ליואב? מצד אחד יואב נאמן לדוד ומאידך פועל במפורש בניגוד לפקודתו של דוד.

כ - 70 דק'

מרד אבשלום

פרק טו | מרד אבשלום רצף הפורעניות נמשך וַֽיְהִי֙ מֵאַ֣חֲרֵי כֵ֔ן וַיַּ֤עַשׂ לוֹ֙ אַבְשָׁל֔וֹם מֶרְכָּבָ֖ה...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל ב

מרד אבשלום

פרק טו | אחרי שדוד סולח לאבשלום על חטא אבשלום אבשלום עושה לו מרכבה וסוסים-גינוני מלכות של מלכי אומות העולם....

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

עצת אחיתפל

פרק יז | דוד לא מפחד מאבשלום כמו שהוא מפחד מאחיתפל. יש הבל יסודי בין המגמה של אבשלום לבין מגמת אחיתפל. אבשלום...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

חזרת העם אל דוד

פרק יח | אחיתפל מסתלק, שנאת אבשלום יורדת ודוד מרגיש שהעם מתחיל לחזור אליו.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

מות אבשלום

פרק יח | אחימעץ בן צדוק הכהן אחראי על הקשר עם המלך. למה דווקא הוא אחראי על הקשר?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

מרד אבשלום

פרק טו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שמואל ב

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מרד אבשלום - בין דוד ליואב

על מה נסוב הוויכוח החריף בין דוד ליואב? מצד אחד...
הרב דני סטיסקין כ - 70 דק'
שיעור

מרד אבשלום

פרק טו | מרד אבשלום רצף הפורעניות נמשך וַֽיְהִי֙...
הרב צבי שוויגר
שיעור

מרד אבשלום

פרק טו | אחרי שדוד סולח לאבשלום על חטא אבשלום...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

עצת אחיתפל

פרק יז | דוד לא מפחד מאבשלום כמו שהוא מפחד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

חזרת העם אל דוד

פרק יח | אחיתפל מסתלק, שנאת אבשלום יורדת ודוד...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מות אבשלום

פרק יח | אחימעץ בן צדוק הכהן אחראי על הקשר עם...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מרד אבשלום

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מרד אבשלום- המשך

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מרד אבשלום- המשך 2

פרק יז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מרד אבשלום- המשך 3

פרק יח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק יז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק יח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק יז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק יח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'