מלחמת דוד בעמון וארם | פרק י

כבושי דוד, דוד גומל חסד עם מפיבושת

פרקים ז-י | מה גרם לכך שחנון ממלך עמון ביזה כל-כך את שליחי דוד המלך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל ב

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן, וימת מלך בני עמון, וימלֹך חנון בנו תחתיו. ב. ויאמר דוד: אעשה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

חסד עם בית יהונתן

פרק ט-י | דוד כבר מלך כמה שנים, למה עכשיו הוא החליט לעשות חסד עם בית יהונתן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק י'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א) וַיְהִי אַחֲרֵי כֵן לאחר שדוד מצא את מפיבשת ועשה איתו...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

כבושי דוד, דוד גומל חסד עם מפיבושת

פרקים ז-י | מה גרם לכך שחנון ממלך עמון ביזה כל-כך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

האם היה מותר לדוד לשלוח מנחמים לחנון בן נחש?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "ויהי אחרי כן,...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

חסד עם בית יהונתן

פרק ט-י | דוד כבר מלך כמה שנים, למה עכשיו הוא...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מלחמת דוד בעמון וארם

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק י'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א)...
ושננתם