מלחמות דוד | פרק ח

מלחמות דוד המלך

פרק ח | מלחמות הרשות של דוד המלך כתב הרמב"ם על מלחמות המלך: המלך... נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל ב

כבושי דוד, דוד גומל חסד עם מפיבושת

פרקים ז-י | מה גרם לכך שחנון ממלך עמון ביזה כל-כך את שליחי דוד המלך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל ב

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו על דוד: "ויך את מואב וַיְמַדְּדֵם בחבל, הַשְכֵּב אותם ארצה, וַיְמַדֵּד שני חבלים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

איש מלחמה

פרק ח | בפרק הקודם הקב"ה אומר לדוד שהוא איש מלחמה ואכן דוד ממש את תפקיד זה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

מלחמות דוד

פרק ח |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שמואל ב

כ-10 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק ח'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א) וַיְהִי אַחֲרֵי כֵן לאחר שנתן אמר לדוד שהוא אינו יכול לבנות את...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מלחמות דוד המלך

פרק ח | מלחמות הרשות של דוד המלך כתב הרמב"ם על...
הרב צבי שוויגר
שיעור

כבושי דוד, דוד גומל חסד עם מפיבושת

פרקים ז-י | מה גרם לכך שחנון ממלך עמון ביזה כל-כך...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע התנהג דוד באכזריות כלפי אויבי ישראל?

פרק ח | הקדמה נאמר בפרקנו על דוד: "ויך את מואב...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

איש מלחמה

פרק ח | בפרק הקודם הקב"ה אומר לדוד שהוא איש מלחמה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מלחמות דוד

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק ח'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א)...
ושננתם