מות איש בושת | פרק ד

הריגת איש בשת, דוד מולך על כל ישראל, כבוש ירושלים

פרקים ג-ה | מלכותו של דוד על כלל עם ישראל מתהווה בתהליך מורכב והמשמעות לדורנו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל ב

מדוע נזכר מפיבשת בפרקנו?

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. ב. ושני אנשים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מות אבנר

פרקים ג-ד | אבנר מת, יש הפסד גדול לעמ"י במיתתו של אבנר. מוות שמשפיע מאוד על דוד המלך.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק ד'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א) וַיִּשְׁמַע בֶּן שָׁאוּל כִּי מֵת אַבְנֵר בְּחֶבְרוֹן איש בשת,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הריגת איש בשת, דוד מולך על כל ישראל, כבוש ירושלים

פרקים ג-ה | מלכותו של דוד על כלל עם ישראל מתהווה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע נזכר מפיבשת בפרקנו?

פרק ד | הקדמה נאמר בפרקנו: א. וישמע בן שאול כי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מות אבנר

פרקים ג-ד | אבנר מת, יש הפסד גדול לעמ"י במיתתו של...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

מות איש בושת

פרק ד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק ד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק ד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק ד'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א)...
ושננתם