העלאת הארון | פרק ו

(מצגת) היחס הנכון אל הקודש, דרך סוגיית העלאת הארון

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת: "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות משהוקם...

"ותבז לו בלבה"

שמואל ב' פרק ו' |

כ-48 דק'

דוד מעלה את הארון לירושלים

פרק ו | חנוכת העיר באמצעות העלאת הארון בפרקנו דוד מעלה את הארון לירושלים, והבאנו לעיל שדוד ידע שמקום המקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל ב

העלאת ארון ד' לירושלים

פרק ו | מה היה ההבדל בין הפעם הראשונה שבה מת עוזה לבין הפעם השנייה שהעלו את ארון ד'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל ב

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

האם דוד טעה בנשאו את הארון בעגלה?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל, שלֹשים אלף. ב. ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

העלאת הארון לירושלים

פרק ו | באופן טבעי נאספים סביב דוד המון אנשים, עמ"י נאסף סביב הלב, סביב דוד, ורואים במלך עצמם ובשרם. עכשיו...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק ו'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א) וַיֹּסֶף עוֹד דָּוִד אֶת כָּל בָּחוּר בְּיִשְׂרָאֵל דוד אסף...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל ב' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

מיתת הצדיקים מקרבת

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "בקרובי אקדש" במרכז פרשת שמיני, כאשר עם ישראל זוכה לראות את כבוד השם ואת האש של...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום לה'" שלוש מצוות הצטוו ישראל בכניסתם לארץ ישראל. המצוה השלישית היא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) היחס הנכון אל הקודש, דרך סוגיית העלאת הארון

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

מבט כללי על העלאת הארון לירושלים

רקע כללי המשנה במסכת זבחים (פי"ד מש' ד-ח) מבארת:...
הרב יעקב אפשטיין
שיעור

"ותבז לו בלבה"

שמואל ב' פרק ו' |
הרב חננאל אתרוג כ-48 דק'
שיעור

דוד מעלה את הארון לירושלים

פרק ו | חנוכת העיר באמצעות העלאת הארון בפרקנו דוד...
הרב צבי שוויגר
שיעור

העלאת ארון ד' לירושלים

פרק ו | מה היה ההבדל בין הפעם הראשונה שבה מת עוזה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מדוע לא העלה דוד את הארון למשכן?

פרק ו' | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: א. "ויֹסף עוד...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם דוד טעה בנשאו את הארון בעגלה?

פרק ו | הקדמה נאמר בפרקנו: א. ויסף עוד דוד את כל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העלאת הארון לירושלים

פרק ו | באופן טבעי נאספים סביב דוד המון אנשים,...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

העלאת הארון

פרק ו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל ב' פרק ו'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל ב' | (א)...
ושננתם
שיעור

מיתת הצדיקים מקרבת

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "בקרובי אקדש" במרכז...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

דוד בונה המקדש

הפטרת שמיני | שמואל ב, ו | "עד אמצא מקום...
הרב יואב אוריאל