המגפה וגורן ארונה | פרק כד

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא בחז"ל בשם "חומש הפקודים"[1], מופיע ציווי ה' למנות את בני ישראל....

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה דוד המלך את העם, פרצה מגפה בעם, וכשדוד התפלל אל ד' שיפסיק...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - שמואל ב

מפקד העם

פרק כד | למה דוד ערך מפקד לעם? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

גורן ארוונה

פרק כד | כשדוד בנה את המזבח ירדה אש מהשמיים ומסמנת שאכן שם המקום, שם יבנה המקדש, שם הקב"ה רוצה להשרות את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'

השירה שבסוף הצרות

הפטרת האזינו | שמואל ב, כד | עדות על השגחת ה' בשבת של שירת האזינו, קוראים ישראל בהפטרה את שירת דוד בסוף חייו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות דברים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין דוד לשלמה

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
שיעור

האם מותר למנות את בני ישראל?

מניין בני ישראל בפתיחתו של ספר במדבר, הנקרא...
ושננתם
שיעור

מתי וכיצד גילה דוד המלך את מקום המקדש?

פרק כד | הקדמה בפרקנו מסופר שבעקבות המנין שֶמָנָה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מפקד העם

פרק כד | למה דוד ערך מפקד לעם? |
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

גורן ארוונה

פרק כד | כשדוד בנה את המזבח ירדה אש מהשמיים ומסמנת...
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

המגפה וגורן ארונה

פרק כד |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק כד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק כד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

השירה שבסוף הצרות

הפטרת האזינו | שמואל ב, כד | עדות על השגחת...
הרב יואב אוריאל