אמנון, תמר ואבשלום | פרק יג

אמנון ותמר ומות אמנון

פרק יג | הייסורים שבפרק - המשך לחטא בת שבע הפרק מתחיל: "ויהי אחרי כן", לומר לנו לא רק את הזמן אלא את הסיבה,...

מתוך סדרת השיעורים:
פירושים והערות על ספר שמואל ב

היסורים שבאים בעקבות מעשה דוד ובת שבע

פרק יג | היסורים באים בעקבות מעשה דוד ובת שבע. והיסורים קשורים למעשה.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל ב

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

אמנון ותמר ומות אמנון

פרק יג | הייסורים שבפרק - המשך לחטא בת שבע הפרק...
הרב צבי שוויגר
שיעור

היסורים שבאים בעקבות מעשה דוד ובת שבע

פרק יג | היסורים באים בעקבות מעשה דוד ובת שבע....
הרב אליעזר קשתיאל כ-45 דק'
שיעור

אמנון, תמר ואבשלום

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל ב מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'