נבואת שמואל לעלי | פרק ג

הבאת שמואל לעלי

פרקים ב-ג | איזה כוחות מגלים אלקנה וחנה כשהם מביאים את בנם לעלי. במיוחד שעלי לא כהה בבניו, לא התנהג נכון עם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

דבר ה' אל שמואל

פרק ג | מה הקב"ה רוצה משמואל שהוא נותן לו להגיד לעלי-לרבו נבואה כל כך קשה? לא היה אפשר למצוא משהו אוחר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

שמואל ממשיכו של עלי

פרקים ג-ד | יש משהו שהולך ומתברר במהלך הפרק, מה הוא הדבר שמתברר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

השפעתם של בני עלי

פרק ג-ד | התפיסה הלא נכונה של בני עלי משליחה תוצאותיה הלאה..

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

חטא בני עלי - במבט כולל על הכהונה

הסבר מה היה חטא בני עלי, למה הם חטאו בו, ולמה העונש לכל הדורות

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק ג'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א) וְהַנַּעַר שְׁמוּאֵל מְשָׁרֵת אֶת יְקֹוָק לִפְנֵי עֵלִי  שמואל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

שמואל מקבל נבואה

פרק ג | למה בית עלי מקבל עונש כל כך קשה? עונש לדורות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

חורבן שילה וקריסת בית עלי

פרק ג | הדבר שה' עושה בישראל, שכל השומע "תצלינה שתי אוזניו"

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | מה פשר המילים: "ונר אלוקים טרם יכבה" בהקשר של תחילת נבואת שמואל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ-40 דק'

שמואל מתחיל להנבא

פרק ג | נבואתו של שמואל מתחילה מתוך שימושו את עלי בחרדת קודש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל א

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | עיון בתפקידו המיוחד של הנביא ביחס לכהונה והמלכות

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי בני עלי באריכות. אחר כך (בפסוקים כב-כד) נאמר: "ועלי זקן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה באישיותו. לא לומד מהם, אלא משרת את פני ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

הנבואה הראשונה של שמואל

פרק ג | בשיעור זה מתבארת התופעה היחודית בנבואתו הראשונה של שמואל: מדוע דוקא אצל שמואל אנו מוצאים שלא הבין...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

קושיות על נבואתו הראשונה של שמואל

פרק ג | "ושמואל שוכב בהיכל ה'"- לפי הפשט פסוק זה לא לכול להיות, אסור לשבת בהיכל ה', אז איך שמואל שוכב שם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

היחס להורים ולרבנים, וקבלת הנבואה של שמואל

פרק ג | שמואל משרת את ה' או את עלי? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי ובניו? במה בדיוק הם חטאו ומדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי ובניו, ונגלה את רוחם הגדולה שהובילה להתנהלותם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור אבא של שמואל אלא בתור מנהיג דגול בפני עצמו

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים הראשונים של ספר שמואל - ישנם כמה מחלוקות בין הדמויות השונות,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים בעבודת ה' ובהשגחת ה' שהתחדשו על ידי חנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

התחדשות אור הנבואה על ידי שמואל

פרק ג | במבט כללי על הנבואה בישראל, נגלה כי נבואתו של שמואל היא שלב חשוב ומרכזי בתולדות הנבואה בכללה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו מעבר עליון, אך הוא גם קשה וכואב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שמואל א' פרק ג'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | אשכנזי

כ-5 דק'

שמואל א' פרק ג'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | ספרדי

כ-5 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
שיעור

הבאת שמואל לעלי

פרקים ב-ג | איזה כוחות מגלים אלקנה וחנה כשהם...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

דבר ה' אל שמואל

פרק ג | מה הקב"ה רוצה משמואל שהוא נותן לו להגיד...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

שמואל ממשיכו של עלי

פרקים ג-ד | יש משהו שהולך ומתברר במהלך הפרק, מה...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

השפעתם של בני עלי

פרק ג-ד | התפיסה הלא נכונה של בני עלי משליחה...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

חטא בני עלי - במבט כולל על הכהונה

הסבר מה היה חטא בני עלי, למה הם חטאו בו, ולמה...
הרב עמנואל בן ארצי
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק ג'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א)...
ושננתם
שיעור

שמואל מקבל נבואה

פרק ג | למה בית עלי מקבל עונש כל כך קשה? עונש...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

חורבן שילה וקריסת בית עלי

פרק ג | הדבר שה' עושה בישראל, שכל השומע "תצלינה...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | מה פשר המילים: "ונר אלוקים טרם יכבה" בהקשר...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

שמואל מתחיל להנבא

פרק ג | נבואתו של שמואל מתחילה מתוך שימושו את...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | עיון בתפקידו המיוחד של הנביא ביחס לכהונה...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

הנבואה הראשונה של שמואל

פרק ג | בשיעור זה מתבארת התופעה היחודית בנבואתו...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

קושיות על נבואתו הראשונה של שמואל

פרק ג | "ושמואל שוכב בהיכל ה'"- לפי הפשט פסוק זה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

היחס להורים ולרבנים, וקבלת הנבואה של שמואל

פרק ג | שמואל משרת את ה' או את עלי? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נבואת שמואל לעלי

פרק ג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל א פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל א מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

התחדשות אור הנבואה על ידי שמואל

פרק ג | במבט כללי על הנבואה בישראל, נגלה כי נבואתו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שמואל א' פרק ג'

הרב לוי סודרי כ-5 דק'
שיעור

שמואל א' פרק ג'

הרב לוי סודרי כ-5 דק'