נבואת שמואל לעלי | פרק ג

הבאת שמואל לעלי

פרקים ב-ג | איזה כוחות מגלים אלקנה וחנה כשהם מביאים את בנם לעלי. במיוחד שעלי לא כהה בבניו, לא התנהג נכון עם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

דבר ה' אל שמואל

פרק ג | מה הקב"ה רוצה משמואל שהוא נותן לו להגיד לעלי-לרבו נבואה כל כך קשה? לא היה אפשר למצוא משהו אוחר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

שמואל ממשיכו של עלי

פרקים ג-ד | יש משהו שהולך ומתברר במהלך הפרק, מה הוא הדבר שמתברר?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

השפעתם של בני עלי

פרק ג-ד | התפיסה הלא נכונה של בני עלי משליחה תוצאותיה הלאה..

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ35 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק ג'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א) וְהַנַּעַר שְׁמוּאֵל מְשָׁרֵת אֶת יְקֹוָק לִפְנֵי עֵלִי  שמואל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א' עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

שמואל מקבל נבואה

פרק ג | למה בית עלי מקבל עונש כל כך קשה? עונש לדורות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

חורבן שילה וקריסת בית עלי

פרק ג | הדבר שה' עושה בישראל, שכל השומע "תצלינה שתי אוזניו"

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | מה פשר המילים: "ונר אלוקים טרם יכבה" בהקשר של תחילת נבואת שמואל?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ-40 דק'

שמואל מתחיל להנבא

פרק ג | נבואתו של שמואל מתחילה מתוך שימושו את עלי בחרדת קודש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל א

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | עיון בתפקידו המיוחד של הנביא ביחס לכהונה והמלכות

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי בני עלי באריכות. אחר כך (בפסוקים כב-כד) נאמר: "ועלי זקן...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם של בני עלי, מופיעה נבואת פורענות נוראה על בית עלי, שנאמרה...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ב. ויבחר לו שאול שלשת אלפים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה באישיותו. לא לומד מהם, אלא משרת את פני ה'.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

הנבואה הראשונה של שמואל

פרק ג | בשיעור זה מתבארת התופעה היחודית בנבואתו הראשונה של שמואל: מדוע דוקא אצל שמואל אנו מוצאים שלא הבין...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

קושיות על נבואתו הראשונה של שמואל

פרק ג | "ושמואל שוכב בהיכל ה'"- לפי הפשט פסוק זה לא לכול להיות, אסור לשבת בהיכל ה', אז איך שמואל שוכב שם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

היחס להורים ולרבנים, וקבלת הנבואה של שמואל

פרק ג | שמואל משרת את ה' או את עלי? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי ובניו? במה בדיוק הם חטאו ומדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי ובניו, ונגלה את רוחם הגדולה שהובילה להתנהלותם

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור אבא של שמואל אלא בתור מנהיג דגול בפני עצמו

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים הראשונים של ספר שמואל - ישנם כמה מחלוקות בין הדמויות השונות,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים בעבודת ה' ובהשגחת ה' שהתחדשו על ידי חנה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

התחדשות אור הנבואה על ידי שמואל

פרק ג | במבט כללי על הנבואה בישראל, נגלה כי נבואתו של שמואל היא שלב חשוב ומרכזי בתולדות הנבואה בכללה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו מעבר עליון, אך הוא גם קשה וכואב.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א - כלל ופרט

כ-60 דק'

שמואל א' פרק ג'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | אשכנזי

כ-5 דק'

שמואל א' פרק ג'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | ספרדי

כ-5 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין עלי לשמואל

הרב מנחם שחור 3 שיעורים
שיעור

הבאת שמואל לעלי

פרקים ב-ג | איזה כוחות מגלים אלקנה וחנה כשהם...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

דבר ה' אל שמואל

פרק ג | מה הקב"ה רוצה משמואל שהוא נותן לו להגיד...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

שמואל ממשיכו של עלי

פרקים ג-ד | יש משהו שהולך ומתברר במהלך הפרק, מה...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

השפעתם של בני עלי

פרק ג-ד | התפיסה הלא נכונה של בני עלי משליחה...
הרב דני סטיסקין כ35 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שמואל א' פרק ג'

ביאור פשוט עם הערות העמקה לספר שמואל א' | (א)...
ושננתם
שיעור

שמואל מקבל נבואה

פרק ג | למה בית עלי מקבל עונש כל כך קשה? עונש...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

חורבן שילה וקריסת בית עלי

פרק ג | הדבר שה' עושה בישראל, שכל השומע "תצלינה...
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | מה פשר המילים: "ונר אלוקים טרם יכבה" בהקשר...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

שמואל מתחיל להנבא

פרק ג | נבואתו של שמואל מתחילה מתוך שימושו את...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

תחילת נבואת שמואל

פרק ג | עיון בתפקידו המיוחד של הנביא ביחס לכהונה...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

האם עלי הוכיח את בניו?

פרק ג | הקדמה בפרק ב (פסוקים יב-יז) מתוארים חטאי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

היחס בין שתי נבואות הפורענות שנאמרו לעלי

פרק ג | הקדמה בספר שמואל א פ"ב, אחרי תיאור חטאיהם...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

בן שנה שאול במלכו

פרק יג | הקדמה נאמר בפרקנו: א. "בן שנה שאול...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

העברת המנהיגות מעלי לשמואל

פרקים ב-ג | לעומת חטאי בני עלי שמואל מתקדם ומתעלה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

הנבואה הראשונה של שמואל

פרק ג | בשיעור זה מתבארת התופעה היחודית בנבואתו...
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

קושיות על נבואתו הראשונה של שמואל

פרק ג | "ושמואל שוכב בהיכל ה'"- לפי הפשט פסוק זה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

היחס להורים ולרבנים, וקבלת הנבואה של שמואל

פרק ג | שמואל משרת את ה' או את עלי? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נבואת שמואל לעלי

פרק ג |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל א פרק ג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל א מוקלט - פרק ג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

תורתו ושיטתו של בית עלי

פרקים א-ג | מהי נקודת הגדלות בדרכי ההתנהלות של עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

במה חטאו עלי, חפני ופנחס ומדוע?

פרקים א-ג | בשיעור זה נעקוב אחר הסיבות לנפילת עלי...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

מנהיגותו של אלקנה

פרקים א-ג | מעמדו של אלקנה בספר שמואל אינו רק בתור...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שתי השיטות: אלקנה ועלי לבין חנה ושמואל

פרקים א-ג | בשיעור זה ננסה לעשות סדר בפרקים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

רוח הנבואה של חנה

פרקים א-ג | בשיעור זה נעמוד על החידושים המהפכניים...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

התחדשות אור הנבואה על ידי שמואל

פרק ג | במבט כללי על הנבואה בישראל, נגלה כי נבואתו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

חילופי דורות בנבואה - מעלי לשמואל

פרק ג | בפרק ג מתרחש מעבר של דור חדש בנבואה. זהו...
הרב יואב אוריאל כ-60 דק'
שיעור

שמואל א' פרק ג'

הרב לוי סודרי כ-5 דק'
שיעור

שמואל א' פרק ג'

הרב לוי סודרי כ-5 דק'
קשר חי