מינוי שאול למלך | פרק י

האותות שקיבל שאול

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

המלכת שאול והמלחמה בעמון

פרקים י-יא |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר שמואל

כ - 45 דק'

שלושת האותות

פרק י | למה לשמואל כל כך כואב העניין שעם ישראל מבקש מלך?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א

כ-40 דק'

משיחת שאול למלך, הניצחון על עמון

פרק ט-יא | תהליך התבססות מעמדו של שאול כמלך המקובל על העם כולו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך -שמואל א

שאול נמשח ונהפך לאיש אחר

פרק י | מהי המשמעות של כל הסימנים ששמואל אומר לשאול שהוא עתיד לפגוש?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שמואל

כיצד נמשח שאול?

פרק י | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו, ויאמר: הלוא כי משחך ד' על  נחלתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (פ"ז), שמי שרוצה להתנבא צריך להיות שמח, ושינגנו לפניו,...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

האם נהג שאול כראוי בשתיקתו למבזיו?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק כ"ז: "ובני בליעל אמרו: מה יֹשִׁעֵנו זה, ויִבְזֻהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שמואל א

אישיותו הנעלה של שאול

פרקים ט-י | בפרק זה המילה "הליכה" חוזרת בהטיות שונות. שואל מתגלה כשאיש שלא מפחד מללכת, יודע לסלול דרך ולחפש...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

המלכת שאול מול כל העם והמלחמה עם עמון

פרקים י- יא | שאול זוכה להתנבאות, זוכה למדרגה הגבוה שאכן מתאימה לו. שאול הוא האדם שמציל את הלוחות מארון הברית...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים-שמואל א

כ-35 דק'

משיחת שאול למלך

פרק י |

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שמואל א בעיון

כ - 45 דק'

תחילת מלכות שאול

פרקים ט-י | דרך הפסוקים הראשונים המדברים על שאול, ניתן ללמוד על אישיותו שתיחשף במהלך הפרקים הבאים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

התנגדות שמואל למשכן ולמלוכה.mp3

פרק י | מדוע שמואל מתנגד למלוכה בישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

מלכות שאול

פרקים י-יא | מהם שלוש האותות ששמואל נתן לשאול? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על שמואל א

כ-45 דק'

שמואל א' פרק י'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | אשכנזי

כ-7 דק'

שמואל א' פרק י'

מתוך סדרת השיעורים:
שמואל א' - מוקלט | ספרדי

כ-8 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
סדרה

בין שאול לדוד

הרב מנחם שחור 5 שיעורים
שיעור

"קום משחהו כי הוא זה"

הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שיעור

הגם שאול בנביאים?

פרק י |
הרב אליעזר קשתיאל כ-43 דק'
שיעור

האותות שקיבל שאול

פרק י |
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

המלכת שאול והמלחמה בעמון

פרקים י-יא |
הרב נועם וידר כ - 45 דק'
שיעור

שלושת האותות

פרק י | למה לשמואל כל כך כואב העניין שעם ישראל...
הרב טוביה לפשיץ כ-40 דק'
שיעור

משיחת שאול למלך, הניצחון על עמון

פרק ט-יא | תהליך התבססות מעמדו של שאול כמלך המקובל...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שאול נמשח ונהפך לאיש אחר

פרק י | מהי המשמעות של כל הסימנים ששמואל אומר...
הרב יואל מנוביץ'
שיעור

כיצד נמשח שאול?

פרק י | הקדמה נאמר בתחילת הפרק: "ויקח שמואל את פך...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיצד זוכים לנבואה?

פרק י | הקדמה מפורסמים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

האם נהג שאול כראוי בשתיקתו למבזיו?

פרק י | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק כ"ז: "ובני בליעל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

אישיותו הנעלה של שאול

פרקים ט-י | בפרק זה המילה "הליכה" חוזרת בהטיות...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

המלכת שאול מול כל העם והמלחמה עם עמון

פרקים י- יא | שאול זוכה להתנבאות, זוכה למדרגה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-35 דק'
שיעור

משיחת שאול למלך

פרק י |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

הסימנים בדרך הביתה והגם שאול בנביאים

פרק י |
הרב יחזקאל קופלד כ - 45 דק'
שיעור

תחילת מלכות שאול

פרקים ט-י | דרך הפסוקים הראשונים המדברים על שאול,...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

התנגדות שמואל למשכן ולמלוכה.mp3

פרק י | מדוע שמואל מתנגד למלוכה בישראל? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלכות שאול

פרקים י-יא | מהם שלוש האותות ששמואל נתן לשאול? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מינוי שאול למלך

פרק י |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

שמואל א פרק י

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שמואל א מוקלט - פרק י | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שמואל א' פרק י'

הרב לוי סודרי כ-7 דק'
שיעור

שמואל א' פרק י'

הרב לוי סודרי כ-8 דק'