שמשון | פרקים יג-טז

מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים

מנזירות קצובה הנאמרת בתורה לנזירות עולם המתגלה בשמשון. וכן - הלימוד של חז"ל משמשון שגם שמואל היה נזיר עולם.

כ - 70 דק'

לדמותו של שמשון

שמשון מהווה חידה גדולה - בתוך פרקי שיפוטו את ישראל מופיעות דרכי התנהגות בלתי שגרתיות.

כ - 70 דק'

שמשון משיח ה'

מעקב אחר גדולתו של שמשון במעשים שונים שלו, ובדברי חז"ל על דמותו.

כ - 70 דק'

דמותו המופלאה של שמשון

בשיעור נלמד על דמותו של שופט מופלא, שמשון, שבדרכו המיוחדת מוביל את עם ישראל למלחמה בפלישתים, ומנחיל לדורות את...

כ - 70 דק'

דמותו הפלאית של שמשון

על פי הפשט מצטייר כהרפתקן מחפש צרות ואקשן ללא אחריות. פועל לבד. נכנס למקומות מפוקפקים ומתרועע עם גויות- כל זה...

כ - 70 דק'

היעוד הנשגב של שמשון

מה היה קורה לו היה מתממש היעוד של שמשון ומה קרה שלא זכינו לכך.

כ-70 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק י"ג

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיֹּסִפוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק י"ד

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיֵּרֶד שִׁמְשׁוֹן תִּמְנָתָה שמשון ירד למקום שנקרא...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ט"ו

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיְהִי מִיָּמִים לאחר שעברה שנה מעלייתו של שמשון לבית...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ט"ז

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיֵּלֶךְ שִׁמְשׁוֹן עַזָּתָה שמשון הלך לעיר...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

אילון הזבולוני ושמשון

פרקים יב-יג | למה קוראים לאילון כך? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמשון

פרקים יג-טז | איש האלוקים לא בא למנוח כי אין לו למה לבוא אליו, למה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמשון - המשך

פרקים יג-טז | למה דווקא יצחק ושמשון חשוב שישנו בפני שלום בית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

נזירות שמשון ולחי החמור

פרקים יג-טז |שמשון הולך עם רצונותיו בשיא העוצמה. מה הסיבה שהוא נוהג כך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמשון - סיום

פרקים יג-טז | מה הכוונה ששמשון מצחק לפלישיתים? מה היה מצחיק שם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

ישראל נתנו ביד פלשתים

פרק יג | ההתנגדות המהותית שישנה בין ישראל ופלשתים |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מנוח ואשתו

פרק יג | מי היה גדול יותר מבחינה רוחנית - מנוח או אשתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התגלות המלאך

פרק יג | מדוע ישנה כפילות שאשת מנוח - 'עקרה ולא ילדה' ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התגלותו השנייה של המלאך

פרק יג | האם אשת מנוח הבינה כבר בפעם הראשונה המדבר איתה הוא מלאך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

לידת שמשון

פרק יג | מדוע מנוח חושש שבעקבות הבשורה הטובה של המלאך הם ימותו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

פעולת שמשון בתמנה

פרק יד | מהי המשמעות של רוח ד' אשר צולחת על שמשון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

חידת שמשון

פרק יד | מדוע שמשון משתמש בדרך של לחוד חידות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמשון נוקם בפלשתים

פרק טו | למה שמשון משתמש רק בלוחמת גרילה ולא מנסה לעורר מלחמה לאומית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

לחי החמור

פרק טו | הנהגתו המיוחדת של שמשון אשר כולה נסית המתגלה בדרך הטבע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

העמקה בנקמת שמשון

פרק טו | מה שמשון רומז לפלשתים בכך שהוא משתמש דווקא בשועלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

העמקה בנס לחי החמור

פרק טו | מדוע פלשתים פונים לשבט יהודה ולא מחפשים אותו בעצמם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמשון בעזה ובנחל שורק

פרק טז | מדוע אחרי ששרר עשרים שנה שקט שמשון חוזר לתוך עזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

סיום תקופת שמשון

פרק טז | העמקה בתפילת שמשון לפני שמפיל את העמודים |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמשון

פרקים יד-טז'ותחל רוח ד' לפעמו' מהו סוד גבורתו האמתי של שמשון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

מדוע ציוה ד' ששמשון יהיה נזיר?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ד', ויתנם ד' ביד פלשתים ארבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

מה הסוד מאחורי פרשת מנוח ואשתו?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ד', ויתנם ד' ביד פלשתים ארבעים...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

דמותו של שמשון- היכולת להנהיג את החיים ולהיות בתודעת שליחות

פרקים יב-יג | איבצן הוא בועז. הגמרא אומרת שבועז עשה המון חתונות לילדיו ולכל החתונות הוא לא הזמין את מנוח...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

שליחותו של שמשון - שליטה בחומר מתוך חיבור למקור האלוקי

פרקים טו-טז | הפלשתים יצאו עם צבא גדול כדי לאסור את שמשון. יהודה נלחצים ויוצאים 3000 אנשים כדי לתפוס בן אדם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

נפילתו של שמשון - צעד אחד יותר מידי

פרק טז | חז"ל אומרים שיצר הרע נמשל לחוטים. בהתחלה היצר הרע הוא חוט דק ולאט לאט הוא הוא מתעבה וקשה להסירוו....

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

שמשון

פרקים יג-יד | עם ישראל ארבעים שנה תחת שעבוד הפלישתים, התקופה הכי ארוכה של שעבוד בספר שופטים. מה זה בא להגיד...

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

שמשון ותמצית חייו דרך החידה

יד-טו | איך עם ישראל מסכימים למסור את שמשון לפלישתים? ככה מתנהגים למנהיג?

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

שמשון ותחילת הישועה

פרקים טז-יז | למה שמשון נזיר? מה זה מוסיף לאישיות של שמשון?

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

מהו מקור הכח הגדול של הפלשתים מול ישראל?

בשיעור זה נברר את אחת השאלות הקשות: מדוע דוקא פלשתים שפלשו מאיי הים לארץ ישראל, הם בעלי כח כה רב מול ישראל?...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

היעוד הנשגב של שמשון

שמשון היה מיועד להיות המשיח. כך על פי ברכות יעקב ומשה. בשיעור זה נברר מדוע וכיצד נועד לו תפקיד זה. ובנוסף:...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

תפקידו של שמשון משבט דן

שמשון הוא השופט היחיד מבני השפחות - משבט דן. מדוע זכה לכך? וכיצד בא לידי ביטוי הכח של שבט דן בהנהגת שמשון?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

נזירותו וקדושתו של שמשון

שמשון ושמואל הם שני מנהיגים נזירים. מה תפקידו של נזיר כמנהיג? וכיצד היתה אמורה לבוא לידי ביטוי מדרגת הקדושה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

סוד כח שמשון והגורם הראשי לנפילתו

מה היתה נקודת המפנה אשר ממנה והלאה החלה נפילתו של שמשון? ועם מי היה שמשון אמור להתחתן לו היה זוכה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

ממפלת שמשון אל פסל מיכה

בשיעור זה נרחיב את המבט אל התוצאות של פרקי שמשון - כיצד הובילה נפילתו אל פילגש בגבעה, ומצד שני - כיצד שמשון...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

חידת שמשון

פרק יד |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

האישה העזתית

פרק טז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

שמשון ודלילה

פרק טז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ- 10 דק'

הטווח הארוך של ההתמודדות עם פלשתים

הקדמה ההישרדות של הפלשתים והטווח הארוך שבו הם מהווים אויב קשה ומר לישראל, מפליאה ביותר. אין שום עם שהוא...

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר לקדושה? נזיר נקרא קדוש. ממשיכה הגמרא ולומדת מנזיר: ומה זה שלא...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - במדבר

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך לאדם הבודד להיות קדוש המורם מעם. בעקבות דיבור פה של נדר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

האחווה בין שבטי יהודה ודן

הפטרת נשא | שופטים יג | השופט הראשון בתקופת השופטים הוא עתניאל בן קנז משבט יהודה. השופט האחרון הוא שמשון משבט...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת הנזיר, ובמקביל לכך אנו קוראים בהפטרה על תהליכי הורתו ולידתו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות במדבר

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים

מנזירות קצובה הנאמרת בתורה לנזירות עולם המתגלה...
הרב יוסף אטון כ - 70 דק'
שיעור

לדמותו של שמשון

שמשון מהווה חידה גדולה - בתוך פרקי שיפוטו את ישראל...
הרב קלמן בר כ - 70 דק'
שיעור

שמשון משיח ה'

מעקב אחר גדולתו של שמשון במעשים שונים שלו, ובדברי...
הרב חגי לונדין כ - 70 דק'
שיעור

דמותו המופלאה של שמשון

בשיעור נלמד על דמותו של שופט מופלא, שמשון, שבדרכו...
הרב חגי לונדין כ - 70 דק'
שיעור

דמותו הפלאית של שמשון

על פי הפשט מצטייר כהרפתקן מחפש צרות ואקשן ללא...
הרב אילן אלפונטה כ - 70 דק'
שיעור

היעוד הנשגב של שמשון

מה היה קורה לו היה מתממש היעוד של שמשון ומה קרה...
הרב יואב אוריאל כ-70 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק י"ג

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק י"ד

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ט"ו

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ט"ז

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

אילון הזבולוני ושמשון

פרקים יב-יג | למה קוראים לאילון כך? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמשון

פרקים יג-טז | איש האלוקים לא בא למנוח כי אין לו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמשון - המשך

פרקים יג-טז | למה דווקא יצחק ושמשון חשוב שישנו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נזירות שמשון ולחי החמור

פרקים יג-טז |שמשון הולך עם רצונותיו בשיא העוצמה....
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמשון - סיום

פרקים יג-טז | מה הכוונה ששמשון מצחק לפלישיתים? מה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ישראל נתנו ביד פלשתים

פרק יג | ההתנגדות המהותית שישנה בין ישראל ופלשתים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מנוח ואשתו

פרק יג | מי היה גדול יותר מבחינה רוחנית - מנוח או...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלות המלאך

פרק יג | מדוע ישנה כפילות שאשת מנוח - 'עקרה ולא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלותו השנייה של המלאך

פרק יג | האם אשת מנוח הבינה כבר בפעם הראשונה המדבר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לידת שמשון

פרק יג | מדוע מנוח חושש שבעקבות הבשורה הטובה של...
הרב אריק אוריאל
שיעור

פעולת שמשון בתמנה

פרק יד | מהי המשמעות של רוח ד' אשר צולחת על...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חידת שמשון

פרק יד | מדוע שמשון משתמש בדרך של לחוד חידות? |
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמשון נוקם בפלשתים

פרק טו | למה שמשון משתמש רק בלוחמת גרילה ולא מנסה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לחי החמור

פרק טו | הנהגתו המיוחדת של שמשון אשר כולה נסית...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בנקמת שמשון

פרק טו | מה שמשון רומז לפלשתים בכך שהוא משתמש...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בנס לחי החמור

פרק טו | מדוע פלשתים פונים לשבט יהודה ולא מחפשים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמשון בעזה ובנחל שורק

פרק טז | מדוע אחרי ששרר עשרים שנה שקט שמשון חוזר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

סיום תקופת שמשון

פרק טז | העמקה בתפילת שמשון לפני שמפיל את העמודים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמשון

פרקים יד-טז'ותחל רוח ד' לפעמו' מהו סוד גבורתו...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

נזיר מבטן

פרק יג |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

מפלת האריה

פרק יד |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

הקורא אשר בלחי

פרק טו |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

סוד השערות

פרק טז |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

מדוע ציוה ד' ששמשון יהיה נזיר?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מה הסוד מאחורי פרשת מנוח ואשתו?

פרק יג | הקדמה הפסוקים נאמר בפרקנו: א. "ויֹסִפו...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

דמותו של שמשון- היכולת להנהיג את החיים ולהיות בתודעת שליחות

פרקים יב-יג | איבצן הוא בועז. הגמרא אומרת שבועז...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

שליחותו של שמשון - שליטה בחומר מתוך חיבור למקור האלוקי

פרקים טו-טז | הפלשתים יצאו עם צבא גדול כדי לאסור...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

נפילתו של שמשון - צעד אחד יותר מידי

פרק טז | חז"ל אומרים שיצר הרע נמשל לחוטים. בהתחלה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

שמשון

פרקים יג-יד | עם ישראל ארבעים שנה תחת שעבוד...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

שמשון ותמצית חייו דרך החידה

יד-טו | איך עם ישראל מסכימים למסור את שמשון...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

שמשון ותחילת הישועה

פרקים טז-יז | למה שמשון נזיר? מה זה מוסיף לאישיות...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

מהו מקור הכח הגדול של הפלשתים מול ישראל?

בשיעור זה נברר את אחת השאלות הקשות: מדוע דוקא...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

היעוד הנשגב של שמשון

שמשון היה מיועד להיות המשיח. כך על פי ברכות יעקב...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

תפקידו של שמשון משבט דן

שמשון הוא השופט היחיד מבני השפחות - משבט דן. מדוע...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

נזירותו וקדושתו של שמשון

שמשון ושמואל הם שני מנהיגים נזירים. מה תפקידו של...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

סוד כח שמשון והגורם הראשי לנפילתו

מה היתה נקודת המפנה אשר ממנה והלאה החלה נפילתו של...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

ממפלת שמשון אל פסל מיכה

בשיעור זה נרחיב את המבט אל התוצאות של פרקי שמשון -...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

בשורת המלאך לאם שמשון

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

בשורת המלאך למנוח

פרק יג |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

חידת שמשון

פרק יד |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

השריפה באמצעות השועלים

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

הלחימה בלחי החמור

פרק טו |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

האישה העזתית

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

שמשון ודלילה

פרק טז |
הרב חנניה מלכה כ- 10 דק'
שיעור

שופטים פרק יג

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שופטים פרק יד

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שופטים פרק טו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שופטים פרק טז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק יג

מערכת בני ציון
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק יד

מערכת בני ציון כ-5 דק'
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק טו

מערכת בני ציון
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק טז

מערכת בני ציון
שיעור

שופטים מוקלט - פרק יג | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שופטים מוקלט - פרק יד | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שופטים מוקלט - פרק טו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שופטים מוקלט - פרק טז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

הטווח הארוך של ההתמודדות עם פלשתים

הקדמה ההישרדות של הפלשתים והטווח הארוך שבו הם...
הרב יואב אוריאל
שיעור

נזיר נקרא קדוש

הפטרת נשא | שופטים יג | מה בין פרישות הנזיר...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

נזירות מבטן

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת נשא, מתווה התורה דרך...
הרב יואב אוריאל
שיעור

האחווה בין שבטי יהודה ודן

הפטרת נשא | שופטים יג | השופט הראשון בתקופת...
הרב יואב אוריאל
שיעור

שמשון – הנזיר שפעל לבדו

הפטרת נשא | שופטים יג | בפרשת השבוע מופיעה פרשת...
הרב יואב אוריאל