שיעורים בספר שופטים

פתיחה לספר שופטים

הפסוק הראשון בספר "ויהי אחרי מות יהושע" לכאורה אינו הולם את פרקי פתיחת הספר, בהם מסופר על התקופה שלפני מות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

דמותו של אדני-בזק ועניין פתיחת הספר

פרק א | איך אדני-בזק הצליח לברוח מעם ישראל ומדוע הרגו אותו בכזאת התעללות?למה לפתוח עם זה את ספר שופטים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

הסבר סוגיית הפתיחה של הספר

פרק א | בשיעור זה נעסוק בשאלה מדוע דוקא יהושע נבחר להנהיג את ישראל ומדוע הרבה מבני ישראל התנגדו לו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

כיבוש קריית ספר על ידי עתניאל

פרק א | מדוע כלב שהיה לוחם גדול, היה צריך להכריז שמי שיכבוש את דביר יקבל את בתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

כיבוש דביר

פרק א | מדוע מי שכובש את דביר יתחתן עם עכסה? למה הגמרא אומרת שמי שראה את עכסה כועס על אשתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

סיום הקדמה לספר שופטים

פרקים א-ב | בשיעור זה נעסוק במבנה של ספר שופטים ובמלך הראשון שמשעבד את ישראל - כושן מלך ארם נהרים. מדוע המלך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

תפקיד השופטים בעם ישראל

פרק ב | כיצד עם ישראל שנכנס עכשיו לארץ ישראל אחרי ההנהגה של משה ויהושע עובד עבודה זרה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

כושן רשעתיים

פרק ג | מי היה כושן רשעתים מלך ארם נהרים ומדוע חזל משווים אותו ללבן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

עתניאל

פרק ג | מדוע כתוב שעותניאל קודם שפט את ישראל ורק אח"כ יוצא למלחמה ומושיע את ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אהוד בן גרא שאלות על הסוגייה

פרק ג | מדוע אהוד היה צריך להרוג את עגלון בשביל לנצח על עגלון, הרי היה להם צבא גדול? ומדוע חשובה העובדה שאהוד...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שלטון המואבים

פרק ג | מדוע המשיח בא ממואב?מה האידאל של מואב ומה עם ישראל צריך ללמוד מהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אהוד בן גרא

פרק ג |מה אהוד בא להוסיף לעם ישראל בזה שהרג את עגלון? מדוע אהוד היה חבר של עגלון, והאם היתה זו חברות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אהוד בן גרא איש ימיני ושמגר בן ענת

פרק ג | מדוע שמגר מוזכר רק בפסוק אחד? מה פרוש השם שמגר בן ענת? ומדוע דוקא פלישתים נלחמו בישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

הסבר על שבט שמעון

פרק ג | למה לרבי יהודה היה ברור ששמגר משבט שמעון? מה עניינו של שבט שמעון באופן כללי?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמגר בן ענת

פרקים ג-ד | מי היה אבא של שמגר? מה שבט שמעון בא ללמד את עם ישראל? ומדוע ברק לא מוכן לצאת למלחמה בלי דבורה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

ברק בן אבינועם - פתיחה

פרק ד | מדוע דבורה מצווה את ברק להלחם בכנעני דוקא באותה העת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

ברק בן אבינעם ודבורה

פרק ד | המדרש אומר שבעלה של דבורה היה מכין פתילות לבית המקדש. האם אין זה תפקיד שולי וחסר חשיבות?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

ברק בן אבינעם - המשך

פרק ד | מדוע לכנענים יש תשע מאות רעב ברזל ולישראל אין כלום?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

נפילת סיסרא ביד יעל

פרקים ד-ה | לשופטים יש את הכח להמשיך להאמין בדור ובעם אפילו שנראה שאין יותר סיכוי.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

גדעון בן יואש - פתיחה

פרק ו | שירת דבורה כיפרה על הכל, אך עם ישראל ממשיכים לחטוא. האם זה חטא או קומה חדשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

גדעון בן יואש - המשך

פרקים ו-ח |יואש עונה לכל הצועקים על בנו על המעשה שעשה, שהבעל, שהוא האלהים יריב לעצמו. אנשי עפרה יודעים שהבעל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

מלכות ישראל

פרקים ח-ט | 300 חיילי גדעון מסמלים מה זה לחיות את מדרגת מלכות ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

ערך המלכות

פרקים ח-ט | מלכות זה לא מסגרת, אלא דרגה ותכונות נפש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

מלכותו של אבימלך

פרק ט | אבימלך הבן "הנאמן" של גדעון לוקח את הכוחות של אביו והופך אותם לכוחות שליליים.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

תולע בן פואה

פרק י | האם מספר הפסוקים מעידה על גודלו של השופט? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

תולע בן פואה ויאיר הגלעדי

פרק י | מה שנראה כחיים מצומצמים מבחוץ, בפנים הם עולם שלם וחי מלא צבעוניות.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

יפתח - פתיחה

פרקים יא-יב | עם ישראל עובדים את כל סוגי העבודות זרות שיש. אז הם מאמינים במשהו או שלא?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

יפתח - המשך

פרקים יא-יב | עם ישראל יודעים שהמצב הקשה שלהם הוא בגלל שהם עזבו את ה', למה הם לא חוזרים בתשובה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

בת יפתח

פרק יב |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

גדולתה של בת יפתח

פרק יב | בת יפתח רוצה ללמד את עם ישראל מה זה להיות כללי.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

איבצן - פתיחה

פרק יב | מה עשה איבצן בעם ישראל? למה הוא כל כך חשוב?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

איבצן ואילון הזבולוני

פרק יב | לפני שבונים את המלכות צריך קודם לבנות בית.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

אילון הזבולוני ושמשון

פרקים יב-יג | למה קוראים לאילון כך? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמשון

פרקים יג-טז | איש האלוקים לא בא למנוח כי אין לו למה לבוא אליו, למה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמשון - המשך

פרקים יג-טז | למה דווקא יצחק ושמשון חשוב שישנו בפני שלום בית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

נזירות שמשון ולחי החמור

פרקים יג-טז |שמשון הולך עם רצונותיו בשיא העוצמה. מה הסיבה שהוא נוהג כך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

שמשון - סיום

פרקים יג-טז | מה הכוונה ששמשון מצחק לפלישיתים? מה היה מצחיק שם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פסל מיכה

פרק יז | למה הפרשיות פסל מיכה ופילגש בגבעה נמצאות בסוף ספר שופטים למרות שחז"ל אומרים שהם התרחשו בתחילת ספר...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פסל מיכה - המשך

פרקים יז-יח | מיכה לא מנוול ברמה הפשוטה. אז מה הנקודה הבעייתית שהוא מסמל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פסל מיכה - סיום

פרקים יז-יח | איך סיפור פסל מיכה מסמל שעם ישראל עוד לא ראוי למלך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פילגש בגבעה - תפקיד האב בישראל

פרק יט | המושג אבא מוזכר הרבה פעמים בפרשיה זו בכל מיני צורות. מה זה בא לסמל לנו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פילגש בגבעה - אישיותו של האיש הלוי

פרקים יט-כא | הפסוקים מסמלים אחדות גדולה בעם ישראל. איך אחדות יכולה להופיע בכזאת סיטואציה של מלחמת אחים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פילגש בגבעה - המשך

פרקים יט-כא | האיש הלוי מצד אחד מנהיג, כולם מקשיבים לו. ומצד שני ההתנהוגות שלו היא מזעזעת. איך זה הולך ביחד?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פילגש בגבעה - סיום

פרקים יט-כא | למה עם ישראל נלחם מלחמה כל כך קשה בבנימין? ואיך זה יכול להיות שהכל קרה בגלל איש מהר אפריים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

פתיחה לספר שופטים

הפסוק הראשון בספר "ויהי אחרי מות יהושע" לכאורה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דמותו של אדני-בזק ועניין פתיחת הספר

פרק א | איך אדני-בזק הצליח לברוח מעם ישראל ומדוע...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הסבר סוגיית הפתיחה של הספר

פרק א | בשיעור זה נעסוק בשאלה מדוע דוקא יהושע נבחר...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

כיבוש קריית ספר על ידי עתניאל

פרק א | מדוע כלב שהיה לוחם גדול, היה צריך להכריז...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

כיבוש דביר

פרק א | מדוע מי שכובש את דביר יתחתן עם עכסה? למה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

סיום הקדמה לספר שופטים

פרקים א-ב | בשיעור זה נעסוק במבנה של ספר שופטים...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

תפקיד השופטים בעם ישראל

פרק ב | כיצד עם ישראל שנכנס עכשיו לארץ ישראל אחרי...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

כושן רשעתיים

פרק ג | מי היה כושן רשעתים מלך ארם נהרים ומדוע חזל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

עתניאל

פרק ג | מדוע כתוב שעותניאל קודם שפט את ישראל ורק...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהוד בן גרא שאלות על הסוגייה

פרק ג | מדוע אהוד היה צריך להרוג את עגלון בשביל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שלטון המואבים

פרק ג | מדוע המשיח בא ממואב?מה האידאל של מואב ומה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהוד בן גרא

פרק ג |מה אהוד בא להוסיף לעם ישראל בזה שהרג את...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אהוד בן גרא איש ימיני ושמגר בן ענת

פרק ג | מדוע שמגר מוזכר רק בפסוק אחד? מה פרוש השם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הסבר על שבט שמעון

פרק ג | למה לרבי יהודה היה ברור ששמגר משבט שמעון?...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמגר בן ענת

פרקים ג-ד | מי היה אבא של שמגר? מה שבט שמעון בא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ברק בן אבינועם - פתיחה

פרק ד | מדוע דבורה מצווה את ברק להלחם בכנעני דוקא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ברק בן אבינעם ודבורה

פרק ד | המדרש אומר שבעלה של דבורה היה מכין פתילות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ברק בן אבינעם - המשך

פרק ד | מדוע לכנענים יש תשע מאות רעב ברזל ולישראל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נפילת סיסרא ביד יעל

פרקים ד-ה | לשופטים יש את הכח להמשיך להאמין בדור...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

גדעון בן יואש - פתיחה

פרק ו | שירת דבורה כיפרה על הכל, אך עם ישראל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

גדעון בן יואש - המשך

פרקים ו-ח |יואש עונה לכל הצועקים על בנו על המעשה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלכות ישראל

פרקים ח-ט | 300 חיילי גדעון מסמלים מה זה לחיות את...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ערך המלכות

פרקים ח-ט | מלכות זה לא מסגרת, אלא דרגה ותכונות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלכותו של אבימלך

פרק ט | אבימלך הבן "הנאמן" של גדעון לוקח את הכוחות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

תולע בן פואה

פרק י | האם מספר הפסוקים מעידה על גודלו של השופט?...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

תולע בן פואה ויאיר הגלעדי

פרק י | מה שנראה כחיים מצומצמים מבחוץ, בפנים הם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

יפתח - פתיחה

פרקים יא-יב | עם ישראל עובדים את כל סוגי העבודות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

יפתח - המשך

פרקים יא-יב | עם ישראל יודעים שהמצב הקשה שלהם הוא...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

בת יפתח

פרק יב |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

גדולתה של בת יפתח

פרק יב | בת יפתח רוצה ללמד את עם ישראל מה זה להיות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

איבצן - פתיחה

פרק יב | מה עשה איבצן בעם ישראל? למה הוא כל כך...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

איבצן ואילון הזבולוני

פרק יב | לפני שבונים את המלכות צריך קודם לבנות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

אילון הזבולוני ושמשון

פרקים יב-יג | למה קוראים לאילון כך? |
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמשון

פרקים יג-טז | איש האלוקים לא בא למנוח כי אין לו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמשון - המשך

פרקים יג-טז | למה דווקא יצחק ושמשון חשוב שישנו...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

נזירות שמשון ולחי החמור

פרקים יג-טז |שמשון הולך עם רצונותיו בשיא העוצמה....
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

שמשון - סיום

פרקים יג-טז | מה הכוונה ששמשון מצחק לפלישיתים? מה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פסל מיכה

פרק יז | למה הפרשיות פסל מיכה ופילגש בגבעה נמצאות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פסל מיכה - המשך

פרקים יז-יח | מיכה לא מנוול ברמה הפשוטה. אז מה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פסל מיכה - סיום

פרקים יז-יח | איך סיפור פסל מיכה מסמל שעם ישראל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פילגש בגבעה - תפקיד האב בישראל

פרק יט | המושג אבא מוזכר הרבה פעמים בפרשיה זו בכל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פילגש בגבעה - אישיותו של האיש הלוי

פרקים יט-כא | הפסוקים מסמלים אחדות גדולה בעם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פילגש בגבעה - המשך

פרקים יט-כא | האיש הלוי מצד אחד מנהיג, כולם...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פילגש בגבעה - סיום

פרקים יט-כא | למה עם ישראל נלחם מלחמה כל כך קשה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
קשר חי