שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הקדמה ללימוד תנ"ך

העמקה בגישה הנכונה ללימוד תנ"ך מתוך דברי הרב קוק זצ"ל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הקדמה לספר שופטים

התבוננות בתוכן הכללי של ספר שופטים ובמבנהו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

פתיחה

פרק א | עם ישראל עדיין לא מגובש כעם אלא כל שבט מרוכז בעצמו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

כבוש נחלת יהודה

פרק א | העמקה בכבוש קרית ספר ע"י עותניאל בן קנז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

וישאלו בני ישראל ב-ד'

פרק א | העמקה בשאלת בני ישראל ב-ד' 'מי יעלה תחילה'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

לכידת קרית ספר

פרק א | מדוע הנביא מדגיש שעתניאל בן קנז היה אחיו הקטון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מהו שופט?

פרק א | העמקה בדמותו של שופט בעם ישראל. שיעור לקראת ראש השנה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התגלות מלאך ד'

פרק ב | התבוננות מיהו המלאך אשר מתגלה לבני ישראל בבוכים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

העמקה בתוכחת המלאך לבני ישראל

פרק ב | מהו שורש החטא הלאומי שהמלאך מוכיח עליו את עם ישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

תכלית ספר שופטים

פרק ב | העמקה במבט של הנביא עצמו על התהליך הכללי שבספר שופטים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מלחמת מצווה

פרק ג | מהו המכוון האלוקי בהשארת עמי כנען בארץ ישראל? העמקה במצוות מלחמה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הפלשתים

פרק ג | העמקה בזהותם של הפלשתים וההשלכה לדורנו |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

אהוד בן גרא

פרק ג | מה המשמעות העמוקה שאהוד בן גרא היה משבט בנימין

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התשועה ביד אהוד בן גרא

פרק ג | למה הנביא מדגיש כבר בתחילת הסיפור שאהוד היה איטר יד ימינו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמגר בן ענת

פרק ג | למה לא מסופר מאיזה שבט היה? כמה זמן שפט? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

'ויוסיפו בני ישראל'

פרק ד | מהו החטא שגרם לעלייתו של סיסרא על ישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

דבורה הנביאה

פרק ד | מדוע בפסוק ג' נאמר פעמיים בני ישראל? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הניצחון על סיסרא

פרק ד | העמקה מהם שני היסודות הרוחניים המנחילים נצחון בשדה הקרב

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שירת דבורה

פרק ה | למה דווקא אחרי תשועה זו נאמרת שירה? מה מעלתה של שירה זו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

המשך שירת דבורה

פרק ה | המשך התבוננות במעלתה של השירה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

המשך שירת דבורה (1)

פרק ה | שירת דבורה חושפת כיצד עם ישראל הפך מעם נפחד ומושפל 'לאדירים עם'

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

גדעון בן יואש

פרק ו | 'לך בכוחך זה' - גודל כוחה של הסנגוריה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

דברי המלאך לגדעון

פרק ו | העמקה כיצד אפשר לסנגר על עם ישראל גם כאשר הוא חוטא בפועל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

' ויפן אליו ד' '

פרק ו | התעלותו של גדעון בעקבות סנגורו על ישראל |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

תהליך התשובה של ישראל

פרק ו | גודל חסד ד' לשלוח מלאך אל גדעון גם כשאינו ראוי לכך

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

נסיונות גדעון

פרק ו | כיצד גדעון מבקש אותות מ-ד' לאחר גילוי ישיר של מלאך ד' אליו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הכנות גדעון למלחמה

פרק ז | מיון הלוחמים על ידי גדעון מברר כי החוטאים הם פחדנים וגבורתם של ישראל בטהרתם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

חלום צליל השעורים

פרק ז | הפתרון של החלום מגלה את הפחד השורר במחנה מדין

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שלוש מאות המלקקים

פרק ז | מדוע דוקא כאן ד' אומר לצמצם את מספר הלוחמים ובמלחמת העי ד' אמר להוסיף?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

המתקפה על מדין

פרק ז | מדוע למרות ההבטחה לנס גדעון משתמש בתכסיסי מלחמה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

תפיסת זבח וצלמונע

פרק ח | מה עומד מאחרי סרוב אנשי סוכות ופנואל לתת לגדעון אספקה לצבאו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

ישראל מבקשים להמשיל עליהם את גדעון

פרק ח | מה עומד מאחורי בקשתם של ישראל שגדעון ימשול עליהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

אבימלך בן ירובעל

פרק ט | כיצד אבימלך הגיע לאכזריות כזו נגד אחיו? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

משל יותם

פרק ט | מהי הפחיתות של אנשי שכם הגורמת שאף אחד לא רוצה למלוך עליהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מלחמת אבימלך בשכם

פרק ט | התבוננות כיצד סופו של משל יותם מתקיים |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

תולע בן פואה ויאיר הגלעדי

פרק י | לא היה שבט אשר לא העמיד שופט - חיפוש ההנהגה הנכונה לישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

ישראל זועקים מלחץ בני עמון

פרק י | העמקה בטעותם של ישראל בעבודת ד' לעובדו על ידי אמצעים

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

יפתח הגלעדי

פרק יא | המגמה התאולוגית של הנוצרים בחלוקת התנ"ך לפרקים דמותו של יפתח

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

נאום יפתח למלך עמון

פרק יא | פרוט טענותיו של יפתח בנאומו אל מלך בני עמון

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

נדר יפתח

פרק יא | ברור האם הנדר של יפתח היה טוב או לא? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מלחמת ישראל ובני עמון

פרק יא | האם המלחמה בפרק זה עם בני עמון היא אותה מלחמה המוזכרת בפרק הקודם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

קיום נדר יפתח

פרק יא | מה בדיוק נדר יפתח? האם יפתח קיים את נדרו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מלחמת אפרים ביפתח

פרק יב | מדוע במשך כל השנים הקודמות בני אפרים לא נלחמו בבני עמון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מלחמת אחים

פרק יב | מהו פשר הבדיקה של בני אפרים האם אומרים שיבולת או סבולת?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

ישראל נתנו ביד פלשתים

פרק יג | ההתנגדות המהותית שישנה בין ישראל ופלשתים |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מנוח ואשתו

פרק יג | מי היה גדול יותר מבחינה רוחנית - מנוח או אשתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התגלות המלאך

פרק יג | מדוע ישנה כפילות שאשת מנוח - 'עקרה ולא ילדה' ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

התגלותו השנייה של המלאך

פרק יג | האם אשת מנוח הבינה כבר בפעם הראשונה המדבר איתה הוא מלאך?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

לידת שמשון

פרק יג | מדוע מנוח חושש שבעקבות הבשורה הטובה של המלאך הם ימותו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

פעולת שמשון בתמנה

פרק יד | מהי המשמעות של רוח ד' אשר צולחת על שמשון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

האשה מתמנה

פרק יד | העמקה מדוע שמשון נושא נשים מבנות פלשתים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

חידת שמשון

פרק יד | מדוע שמשון משתמש בדרך של לחוד חידות? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמשון נוקם בפלשתים

פרק טו | למה שמשון משתמש רק בלוחמת גרילה ולא מנסה לעורר מלחמה לאומית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

לחי החמור

פרק טו | הנהגתו המיוחדת של שמשון אשר כולה נסית המתגלה בדרך הטבע

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

העמקה בנקמת שמשון

פרק טו | מה שמשון רומז לפלשתים בכך שהוא משתמש דווקא בשועלים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

העמקה בנס לחי החמור

פרק טו | מדוע פלשתים פונים לשבט יהודה ולא מחפשים אותו בעצמם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שמשון בעזה ובנחל שורק

פרק טז | מדוע אחרי ששרר עשרים שנה שקט שמשון חוזר לתוך עזה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

סיום תקופת שמשון

פרק טז | העמקה בתפילת שמשון לפני שמפיל את העמודים |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

פסל מיכה

פרק יז | מתי קרתה פרשיה זו? מדוע נכתבה דווקא כאן? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

גנבת הכסף

פרק יז | איך קרה שמיכה גונב מאמו סכום כסף כזה? |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הנער הלוי

פרק יז | מה החשיבות הגדולה שראה מיכה בכך שהלוי משמש ככהן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

בני דן באים לליש

פרק יח | האם בני דן כבשו את ליש בתקופת השופטים או בתקופת יהושע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מפגש בני דן עם הנער הלוי

פרק יח | מיהו הנער הלוי? כיצד השפיעה על בני דן המפגש שלהם איתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

בני דן גונבים את פסל מיכה

פרק יח | מטרת כתיבת פרשיה זו בסוף הספר להראות את החיסרון הגדול שאין מלך בישראל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

בני דן כובשים את ליש

פרק יח | מדוע המקום בו חנו שש מאות לוחמי שבט דן נקרא לדורות מחנה דן?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

פילגש בגבעה

פרק יט | מאיזה מניע הלך האיש הלוי להחזיר את פילגשו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מעשה הנבלה בגבעה

פרק יט | איך קורה שבני אברהם אבינו איש החסד מתנהגים כאנשי סדום?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

בני ישראל נקהלים על בנימין

פרק כ | עם ישראל כולו מתעורר להקיא מתוכו את המעשה הנורא

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

ההחלטה לצאת למלחמה

פרק כ | מכיון שהנבלה נעשתה באופן קבוצתי בני ישראל רואים בכך סכנה מוסרית לכל העם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מלחמת אחים (1)

פרק כ | אם עם ישראל צודק למה בשני הסיבובים הראשונים הוא הפסיד? ואם אינו צודק - למה ניצח בפעם השלישית?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

נשות שבט בנימין

פרק כא | למה בני ישראל נשבעו לא לתת את בנותיהם לבני בנימין?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

המחוללות בכרמים

פרק כא | בני ישראל לא מחפשים לבני בנימין רק פתרון מעשי אלא את שלמות האומה מחדש

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הקדמה ללימוד תנ"ך

העמקה בגישה הנכונה ללימוד תנ"ך מתוך דברי הרב קוק...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הקדמה לספר שופטים

התבוננות בתוכן הכללי של ספר שופטים ובמבנהו |
הרב אריק אוריאל
שיעור

פתיחה

פרק א | עם ישראל עדיין לא מגובש כעם אלא כל שבט...
הרב אריק אוריאל
שיעור

כבוש נחלת יהודה

פרק א | העמקה בכבוש קרית ספר ע"י עותניאל בן קנז |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

וישאלו בני ישראל ב-ד'

פרק א | העמקה בשאלת בני ישראל ב-ד' 'מי יעלה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לכידת קרית ספר

פרק א | מדוע הנביא מדגיש שעתניאל בן קנז היה אחיו...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מהו שופט?

פרק א | העמקה בדמותו של שופט בעם ישראל. שיעור...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלות מלאך ד'

פרק ב | התבוננות מיהו המלאך אשר מתגלה לבני ישראל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בתוכחת המלאך לבני ישראל

פרק ב | מהו שורש החטא הלאומי שהמלאך מוכיח עליו את...
הרב אריק אוריאל
שיעור

תכלית ספר שופטים

פרק ב | העמקה במבט של הנביא עצמו על התהליך הכללי...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מלחמת מצווה

פרק ג | מהו המכוון האלוקי בהשארת עמי כנען בארץ...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הפלשתים

פרק ג | העמקה בזהותם של הפלשתים וההשלכה לדורנו |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

אהוד בן גרא

פרק ג | מה המשמעות העמוקה שאהוד בן גרא היה משבט...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התשועה ביד אהוד בן גרא

פרק ג | למה הנביא מדגיש כבר בתחילת הסיפור שאהוד...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמגר בן ענת

פרק ג | למה לא מסופר מאיזה שבט היה? כמה זמן שפט? |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

'ויוסיפו בני ישראל'

פרק ד | מהו החטא שגרם לעלייתו של סיסרא על ישראל? |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

דבורה הנביאה

פרק ד | מדוע בפסוק ג' נאמר פעמיים בני ישראל? |
הרב אריק אוריאל
שיעור

הניצחון על סיסרא

פרק ד | העמקה מהם שני היסודות הרוחניים המנחילים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שירת דבורה

פרק ה | למה דווקא אחרי תשועה זו נאמרת שירה? מה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המשך שירת דבורה

פרק ה | המשך התבוננות במעלתה של השירה |
הרב אריק אוריאל
שיעור

המשך שירת דבורה (1)

פרק ה | שירת דבורה חושפת כיצד עם ישראל הפך מעם...
הרב אריק אוריאל
שיעור

גדעון בן יואש

פרק ו | 'לך בכוחך זה' - גודל כוחה של הסנגוריה |
הרב אריק אוריאל
שיעור

דברי המלאך לגדעון

פרק ו | העמקה כיצד אפשר לסנגר על עם ישראל גם כאשר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

' ויפן אליו ד' '

פרק ו | התעלותו של גדעון בעקבות סנגורו על ישראל |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

תהליך התשובה של ישראל

פרק ו | גודל חסד ד' לשלוח מלאך אל גדעון גם כשאינו...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נסיונות גדעון

פרק ו | כיצד גדעון מבקש אותות מ-ד' לאחר גילוי ישיר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הכנות גדעון למלחמה

פרק ז | מיון הלוחמים על ידי גדעון מברר כי החוטאים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חלום צליל השעורים

פרק ז | הפתרון של החלום מגלה את הפחד השורר במחנה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שלוש מאות המלקקים

פרק ז | מדוע דוקא כאן ד' אומר לצמצם את מספר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המתקפה על מדין

פרק ז | מדוע למרות ההבטחה לנס גדעון משתמש בתכסיסי...
הרב אריק אוריאל
שיעור

תפיסת זבח וצלמונע

פרק ח | מה עומד מאחרי סרוב אנשי סוכות ופנואל לתת...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ישראל מבקשים להמשיל עליהם את גדעון

פרק ח | מה עומד מאחורי בקשתם של ישראל שגדעון ימשול...
הרב אריק אוריאל
שיעור

אבימלך בן ירובעל

פרק ט | כיצד אבימלך הגיע לאכזריות כזו נגד אחיו? |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

משל יותם

פרק ט | מהי הפחיתות של אנשי שכם הגורמת שאף אחד לא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מלחמת אבימלך בשכם

פרק ט | התבוננות כיצד סופו של משל יותם מתקיים |
הרב אריק אוריאל
שיעור

תולע בן פואה ויאיר הגלעדי

פרק י | לא היה שבט אשר לא העמיד שופט - חיפוש...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ישראל זועקים מלחץ בני עמון

פרק י | העמקה בטעותם של ישראל בעבודת ד' לעובדו על...
הרב אריק אוריאל
שיעור

יפתח הגלעדי

פרק יא | המגמה התאולוגית של הנוצרים בחלוקת התנ"ך...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נאום יפתח למלך עמון

פרק יא | פרוט טענותיו של יפתח בנאומו אל מלך בני...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נדר יפתח

פרק יא | ברור האם הנדר של יפתח היה טוב או לא? |
הרב אריק אוריאל
שיעור

מלחמת ישראל ובני עמון

פרק יא | האם המלחמה בפרק זה עם בני עמון היא אותה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

קיום נדר יפתח

פרק יא | מה בדיוק נדר יפתח? האם יפתח קיים את...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מלחמת אפרים ביפתח

פרק יב | מדוע במשך כל השנים הקודמות בני אפרים לא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מלחמת אחים

פרק יב | מהו פשר הבדיקה של בני אפרים האם אומרים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ישראל נתנו ביד פלשתים

פרק יג | ההתנגדות המהותית שישנה בין ישראל ופלשתים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מנוח ואשתו

פרק יג | מי היה גדול יותר מבחינה רוחנית - מנוח או...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלות המלאך

פרק יג | מדוע ישנה כפילות שאשת מנוח - 'עקרה ולא...
הרב אריק אוריאל
שיעור

התגלותו השנייה של המלאך

פרק יג | האם אשת מנוח הבינה כבר בפעם הראשונה המדבר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לידת שמשון

פרק יג | מדוע מנוח חושש שבעקבות הבשורה הטובה של...
הרב אריק אוריאל
שיעור

פעולת שמשון בתמנה

פרק יד | מהי המשמעות של רוח ד' אשר צולחת על...
הרב אריק אוריאל
שיעור

האשה מתמנה

פרק יד | העמקה מדוע שמשון נושא נשים מבנות...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חידת שמשון

פרק יד | מדוע שמשון משתמש בדרך של לחוד חידות? |
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמשון נוקם בפלשתים

פרק טו | למה שמשון משתמש רק בלוחמת גרילה ולא מנסה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לחי החמור

פרק טו | הנהגתו המיוחדת של שמשון אשר כולה נסית...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בנקמת שמשון

פרק טו | מה שמשון רומז לפלשתים בכך שהוא משתמש...
הרב אריק אוריאל
שיעור

העמקה בנס לחי החמור

פרק טו | מדוע פלשתים פונים לשבט יהודה ולא מחפשים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שמשון בעזה ובנחל שורק

פרק טז | מדוע אחרי ששרר עשרים שנה שקט שמשון חוזר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

סיום תקופת שמשון

פרק טז | העמקה בתפילת שמשון לפני שמפיל את העמודים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

פסל מיכה

פרק יז | מתי קרתה פרשיה זו? מדוע נכתבה דווקא כאן?...
הרב אריק אוריאל
שיעור

גנבת הכסף

פרק יז | איך קרה שמיכה גונב מאמו סכום כסף כזה? |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הנער הלוי

פרק יז | מה החשיבות הגדולה שראה מיכה בכך שהלוי...
הרב אריק אוריאל
שיעור

בני דן באים לליש

פרק יח | האם בני דן כבשו את ליש בתקופת השופטים או...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מפגש בני דן עם הנער הלוי

פרק יח | מיהו הנער הלוי? כיצד השפיעה על בני דן...
הרב אריק אוריאל
שיעור

בני דן גונבים את פסל מיכה

פרק יח | מטרת כתיבת פרשיה זו בסוף הספר להראות את...
הרב אריק אוריאל
שיעור

בני דן כובשים את ליש

פרק יח | מדוע המקום בו חנו שש מאות לוחמי שבט דן...
הרב אריק אוריאל
שיעור

פילגש בגבעה

פרק יט | מאיזה מניע הלך האיש הלוי להחזיר את...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מעשה הנבלה בגבעה

פרק יט | איך קורה שבני אברהם אבינו איש החסד...
הרב אריק אוריאל
שיעור

בני ישראל נקהלים על בנימין

פרק כ | עם ישראל כולו מתעורר להקיא מתוכו את המעשה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ההחלטה לצאת למלחמה

פרק כ | מכיון שהנבלה נעשתה באופן קבוצתי בני ישראל...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מלחמת אחים (1)

פרק כ | אם עם ישראל צודק למה בשני הסיבובים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נשות שבט בנימין

פרק כא | למה בני ישראל נשבעו לא לתת את בנותיהם...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המחוללות בכרמים

פרק כא | בני ישראל לא מחפשים לבני בנימין רק פתרון...
הרב אריק אוריאל
קשר חי