ספר שופטים כלל ופרט

סיבות החטא בדור השופטים

הקדמה לספר | עוד לפני מותו התנבא משה כי כשימות יקום דור חוטא, והתכוון לדור השופטים. מדוע ברור היה מראש שישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

הדרך אל המלכות בספר שופטים

הקדמה לספר | חיסרון מרכזי בתקופת השופטים הוא העדר המלוכה. אך מדוע לא עשה ה' שיהיה לישראל מלך כבר בתחילה?...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

המעבר מדור יהושע אל תקופת השופטים

המשך הקדמה ופרק א | המעבר מדור יהושע אל דור השופטים היה הדרגתי. ביאור מדרגת הזקנים שהיו אחרי יהושע בתחילת דור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

מדוע התעכב עם ישראל בכיבוש הארץ?

פרק א | מדוע פירק יהושע את הצבא הכללי של העם ושלח כל שבט לכבוש בעצמו את נחלתו? ומדוע התעכבו בפועל השבטים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

קרבת ה' לישראל בימי השופט

פרק ב | האם התשובה קדמה לעליית השופט, או שבזכות השופט עשו תשובה? בשיעור זה מתבאר כיצד היווה כל אחד מן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ- 60 דק'

חטאי ישראל בתקופת השופטים

פרק ב | לאורך תקופת השופטים התגלו מדרגות שונות של חטא. בפרק ב נכתב כעין מיפוי של החטאים בתקופה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

עתניאל מול קואליציית העמים מצפון

פרק ג | בתחילת תקופת השופטים הותקפו ישראל משלושה כיוונים בתקופה קצרה. ההתקפה מן הצפון לא היתה על ידי עם בודד,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אהוד בן גרא על רקע פילגש בגבעה

פרק ג | מה היתה תרומתו של אהוד, השופט משבט בנימין לתקופת השופטים? ומדוע כה חשוב להזכיר את עובדת היותו איטר יד...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

שמגר בן ענת ותחילת דבורה וברק

פרקים ג-ד | לאיזה שבט השתייך שמגר? ומה היה מקור הכח של שבטו להכות את הפלשתים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

דבורה וברק - המשך של מלחמות יהושע

פרקים ד-ה | מאז ימי יהושע, ה'חור' המשמעותי ביותר בכיבוש הארץ היה בצפון הארץ. איזה כח היה צריך להתגלות בישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

מדוע התרחש הניצחון על סיסרא בידי אישה?

פרקים ד-ה | שתי נשים מילאו תפקיד מרכזי בניצחון על יבין וסיסרא. מדוע דוקא מלחמה זו, מבין כל מלחמות השופטים,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

גדעון - פותח עידן המלוכה

פרקים ו-ח | ממספר בחינות בפרקי גדעון ובמקומות אחרים עולה כי התהליך של הקמת שלטון מרכזי וקבוע החל מימי גדעון.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

ההתמודדות עם מדין כנציגי בני קטורה

פרקים ו-ח | ההתמודדות עם מדין היא התמודדות עם שארי בשר של עם ישראל. מדין הם אחד מבני קטורה אשת אברהם. בשיעור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

הנהגת הכהונה על ידי פנחס בתקופת השופטים

פרקים ו-ח | לאורך תקופת השופטים מכהן פינחס בתור הכהן הגדול. בשיעור יסודי זה, נעקוב אחר דרכו הכללית של פנחס...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אופי מנהיגותו של גדעון

פרקים ו-ח | בימי גדעון מופיע ריכוז של גילויי שכינה, שאינם אופייניים לתקופת השופטים. בשיעור זה נעמוד על הרקע...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

תפקידם ומהותם של שבטי עבר הירדן המזרחי

פרקים ו-ח | מחמת ההתמודדות של גדעון עם אנשי סוכות ופנואל, נפתח בשיעור זה את הסוגיה הכללית של האופי והתפקיד של...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אחרית ימיו ומשפחתו של גדעון

פרקים ו-ח | בשיעור זה נעקוב אחר אופי סיום שליחותו של גדעון. כיצד דאג המנהיג אשר הוביל את העם החוטא אחריו,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

יסודות מלכות אבימלך

פרק ט | אבימלך מהווה תחילתה של תקופה חדשה בתקופת השופטים - בירור פנים ישראלי לאחר סבב מאבקים מול הגויים....

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אבימלך ואנשי שכם

פרק ט | מה יחודה של העיר שכם, ומדוע אבימלך ניסה לכונן את מלוכתו דווקא בה? כיצד העיר שהיא עיר מקלט הפכה בימי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

סיכום אבימלך, יאיר הגלעדי ותופעת 'חוות יאיר'

פרק י | האם יאיר הגלעדי בעל 'חוות יאיר' הוא הוא יאיר בן מנשה שיסד את חוות יאיר? ומה מקומן ותפקידן של אותן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

חטא ישראל ועונש השיעבוד לפני ימי יפתח

פרק י | לפני ימי יפתח הידרדרו ישראל לרמה חדשה של חטא. בשיעור זה ניווכח כי בדיוק על מצב זה בדור התנבא משה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

שיעבוד ישראל בידי בני עמון

פרקים י-יא | מדוע חשבו בני עמון כי יוכלו להילחם בישראל, לאחר שמואב שכניהם נוצחו בידי ישראל? וכיצד הצליחו בני...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

קרבת יפתח לה'

פרק יא | בשיעור זה נברר את עצמת קרבת יפתח לה' - כיצד הוא מעמיד את השגחת ה' במרכז - הן במשא ומתן מול בני גלעד...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

פועלו של יפתח: אחדות וכלליות

פרק יא | יפתח הבליט מול מלך מואב את הזהות הלאומית הרשמית של ישראל. מלך יפתח סירב להכיר ביפתח בתור מנהיג של...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

מהו מקור הכח הגדול של הפלשתים מול ישראל?

בשיעור זה נברר את אחת השאלות הקשות: מדוע דוקא פלשתים שפלשו מאיי הים לארץ ישראל, הם בעלי כח כה רב מול ישראל?...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

היעוד הנשגב של שמשון

שמשון היה מיועד להיות המשיח. כך על פי ברכות יעקב ומשה. בשיעור זה נברר מדוע וכיצד נועד לו תפקיד זה. ובנוסף:...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

תפקידו של שמשון משבט דן

שמשון הוא השופט היחיד מבני השפחות - משבט דן. מדוע זכה לכך? וכיצד בא לידי ביטוי הכח של שבט דן בהנהגת שמשון?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

נזירותו וקדושתו של שמשון

שמשון ושמואל הם שני מנהיגים נזירים. מה תפקידו של נזיר כמנהיג? וכיצד היתה אמורה לבוא לידי ביטוי מדרגת הקדושה...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

סוד כח שמשון והגורם הראשי לנפילתו

מה היתה נקודת המפנה אשר ממנה והלאה החלה נפילתו של שמשון? ועם מי היה שמשון אמור להתחתן לו היה זוכה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

ממפלת שמשון אל פסל מיכה

בשיעור זה נרחיב את המבט אל התוצאות של פרקי שמשון - כיצד הובילה נפילתו אל פילגש בגבעה, ומצד שני - כיצד שמשון...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

הקדמה לפסל מיכה - פסל לשם שמים

נופתע לגלות זן חדש של עבודה זרה - עבודה זרה שהיא לחלוטין לשם שמים. נביט במבט חדש על חטא העגל, פסל מיכה ועגלי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

הסוד של פסל מיכה, חטא העגל ועגלי ירבעם

בשיעור זה נעמוד על מרכזיות שבט אפרים בתקופת יהושע שופטים. נגלה קשר יחודי ועמוק בין שבט אפרים לבין חטא העגל,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

מי הוא יהונתן בן גרשום בן משה?

בשיעור זה נעמוד על זהותו וייעודו של הלוי נכד משה שהפך להיות הכהן של פסל מיכה.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

ההתפתחויות בכיבוש הארץ בפסל מיכה ופילגש בגבעה

מפתיע לגלות מגמות-על בשתי הפרשיות החותמות של ספר שופטים. נגלה כיצד התפתח כיבוש הארץ בפרשיות אלה, ומאידך את...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

השלמה: סמכות השופטים, סקירת עומק על שבט בנימין

בתחילת השיעור: שתי דעות נוספות על סמכות השופטים בתור מנהיגי הדור. בהמשך: סקירת עומק על שבט בנימין, כרקע להבנת...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

צמיחת בנימין מפרשת פילגש בגבעה

בשיעור זה יתבאר באופן נפלא כיצד פרשת פילגש בגבעה ניקתה וזיככה את שבט בנימין והכינה אותו למלא את יעודו במקדש...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

סיבות החטא בדור השופטים

הקדמה לספר | עוד לפני מותו התנבא משה כי כשימות...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

הדרך אל המלכות בספר שופטים

הקדמה לספר | חיסרון מרכזי בתקופת השופטים הוא העדר...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

המעבר מדור יהושע אל תקופת השופטים

המשך הקדמה ופרק א | המעבר מדור יהושע אל דור...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מדוע התעכב עם ישראל בכיבוש הארץ?

פרק א | מדוע פירק יהושע את הצבא הכללי של העם ושלח...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

קרבת ה' לישראל בימי השופט

פרק ב | האם התשובה קדמה לעליית השופט, או שבזכות...
הרב יואב אוריאל כ- 60 דק'
שיעור

חטאי ישראל בתקופת השופטים

פרק ב | לאורך תקופת השופטים התגלו מדרגות שונות של...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

עתניאל מול קואליציית העמים מצפון

פרק ג | בתחילת תקופת השופטים הותקפו ישראל משלושה...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אהוד בן גרא על רקע פילגש בגבעה

פרק ג | מה היתה תרומתו של אהוד, השופט משבט בנימין...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

שמגר בן ענת ותחילת דבורה וברק

פרקים ג-ד | לאיזה שבט השתייך שמגר? ומה היה מקור...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

דבורה וברק - המשך של מלחמות יהושע

פרקים ד-ה | מאז ימי יהושע, ה'חור' המשמעותי ביותר...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מדוע התרחש הניצחון על סיסרא בידי אישה?

פרקים ד-ה | שתי נשים מילאו תפקיד מרכזי בניצחון על...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

גדעון - פותח עידן המלוכה

פרקים ו-ח | ממספר בחינות בפרקי גדעון ובמקומות...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

ההתמודדות עם מדין כנציגי בני קטורה

פרקים ו-ח | ההתמודדות עם מדין היא התמודדות עם שארי...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

הנהגת הכהונה על ידי פנחס בתקופת השופטים

פרקים ו-ח | לאורך תקופת השופטים מכהן פינחס בתור...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אופי מנהיגותו של גדעון

פרקים ו-ח | בימי גדעון מופיע ריכוז של גילויי...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

תפקידם ומהותם של שבטי עבר הירדן המזרחי

פרקים ו-ח | מחמת ההתמודדות של גדעון עם אנשי סוכות...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אחרית ימיו ומשפחתו של גדעון

פרקים ו-ח | בשיעור זה נעקוב אחר אופי סיום שליחותו...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

יסודות מלכות אבימלך

פרק ט | אבימלך מהווה תחילתה של תקופה חדשה בתקופת...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אבימלך ואנשי שכם

פרק ט | מה יחודה של העיר שכם, ומדוע אבימלך ניסה...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

סיכום אבימלך, יאיר הגלעדי ותופעת 'חוות יאיר'

פרק י | האם יאיר הגלעדי בעל 'חוות יאיר' הוא הוא...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

חטא ישראל ועונש השיעבוד לפני ימי יפתח

פרק י | לפני ימי יפתח הידרדרו ישראל לרמה חדשה של...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

שיעבוד ישראל בידי בני עמון

פרקים י-יא | מדוע חשבו בני עמון כי יוכלו להילחם...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

קרבת יפתח לה'

פרק יא | בשיעור זה נברר את עצמת קרבת יפתח לה' -...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

פועלו של יפתח: אחדות וכלליות

פרק יא | יפתח הבליט מול מלך מואב את הזהות הלאומית...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מהו מקור הכח הגדול של הפלשתים מול ישראל?

בשיעור זה נברר את אחת השאלות הקשות: מדוע דוקא...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

היעוד הנשגב של שמשון

שמשון היה מיועד להיות המשיח. כך על פי ברכות יעקב...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

תפקידו של שמשון משבט דן

שמשון הוא השופט היחיד מבני השפחות - משבט דן. מדוע...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

נזירותו וקדושתו של שמשון

שמשון ושמואל הם שני מנהיגים נזירים. מה תפקידו של...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

סוד כח שמשון והגורם הראשי לנפילתו

מה היתה נקודת המפנה אשר ממנה והלאה החלה נפילתו של...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

ממפלת שמשון אל פסל מיכה

בשיעור זה נרחיב את המבט אל התוצאות של פרקי שמשון -...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

הקדמה לפסל מיכה - פסל לשם שמים

נופתע לגלות זן חדש של עבודה זרה - עבודה זרה שהיא...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

הסוד של פסל מיכה, חטא העגל ועגלי ירבעם

בשיעור זה נעמוד על מרכזיות שבט אפרים בתקופת יהושע...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מי הוא יהונתן בן גרשום בן משה?

בשיעור זה נעמוד על זהותו וייעודו של הלוי נכד משה...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

ההתפתחויות בכיבוש הארץ בפסל מיכה ופילגש בגבעה

מפתיע לגלות מגמות-על בשתי הפרשיות החותמות של ספר...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

השלמה: סמכות השופטים, סקירת עומק על שבט בנימין

בתחילת השיעור: שתי דעות נוספות על סמכות השופטים...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

צמיחת בנימין מפרשת פילגש בגבעה

בשיעור זה יתבאר באופן נפלא כיצד פרשת פילגש בגבעה...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
קשר חי