מצב הכיבושים | פרק א

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים בערפל וכמו גם קשריו המשפחתיים

כ-70 דק'

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם מלכי הדרום, לימוד יהושע פרק י

כ-70 דק'

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של מנהיגות היא מחדשת בדור השופטים, וכיצד מנהיגותה משתלבת...

כ - 70 דק'

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק א'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת יְהוֹשֻׁעַ לאחר מותו של יהושע, וַיִּשְׁאֲלוּ...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

פתיחה לספר שופטים

הפסוק הראשון בספר "ויהי אחרי מות יהושע" לכאורה אינו הולם את פרקי פתיחת הספר, בהם מסופר על התקופה שלפני מות...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

דמותו של אדני-בזק ועניין פתיחת הספר

פרק א | איך אדני-בזק הצליח לברוח מעם ישראל ומדוע הרגו אותו בכזאת התעללות?למה לפתוח עם זה את ספר שופטים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

הסבר סוגיית הפתיחה של הספר

פרק א | בשיעור זה נעסוק בשאלה מדוע דוקא יהושע נבחר להנהיג את ישראל ומדוע הרבה מבני ישראל התנגדו לו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

כיבוש קריית ספר על ידי עתניאל

פרק א | מדוע כלב שהיה לוחם גדול, היה צריך להכריז שמי שיכבוש את דביר יקבל את בתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

כיבוש דביר

פרק א | מדוע מי שכובש את דביר יתחתן עם עכסה? למה הגמרא אומרת שמי שראה את עכסה כועס על אשתו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

סיום הקדמה לספר שופטים

פרקים א-ב | בשיעור זה נעסוק במבנה של ספר שופטים ובמלך הראשון שמשעבד את ישראל - כושן מלך ארם נהרים. מדוע המלך...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

פתיחה

פרק א | עם ישראל עדיין לא מגובש כעם אלא כל שבט מרוכז בעצמו

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

כבוש נחלת יהודה

פרק א | העמקה בכבוש קרית ספר ע"י עותניאל בן קנז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

וישאלו בני ישראל ב-ד'

פרק א | העמקה בשאלת בני ישראל ב-ד' 'מי יעלה תחילה'?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

לכידת קרית ספר

פרק א | מדוע הנביא מדגיש שעתניאל בן קנז היה אחיו הקטון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מהו שופט?

פרק א | העמקה בדמותו של שופט בעם ישראל. שיעור לקראת ראש השנה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

יהודה יעלה

פרק א | האם השלמת הכיבוש של כל שבט בנחלתו נחשבת כיבוש יחיד או כיבוש רבים?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים

כ40 דק'

המשך כיבוש הארץ

פרק א | מדוע הנביא מדגיש שתקופת השופטים מתחילה 'אחרי מות יהושע' ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

"מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו?"

פרק א | בתחילת ספר שופטים נאמר: א. "ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בד' לאמר: מי יעלה לנו אל הכנעני...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "וילחמו בני יהודה בירושלם וילכדו אותה, ויכוה לפי חרב, ואת העיר שלחו באש. ט....

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

מדוע שרפו בני יהודה את ירושלים?

פרק א' | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק ח': "וילחמו בני יהודה בירושלם וילכדו אותה, ויכוה לפי חרב, ואת העיר שִלחו...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

כיבוש ירושלים בתחילת ספר שופטים

פרק א' | הקדמה בפרקנו כתובים שני פסוקים המתיחסים לכיבוש ירושלים, ולאי כיבושה. בפסוק הראשון (פסוק ח')...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

מי ומתי הכה את הענקים שהיו בחברון?

פרק א' | הקדמה נאמר בפרקנו: י. "וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קרית ארבע, ויכו את...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

"ובני קיני חֹתן משה עלו מעיר התמרים" - מה בא הפסוק ללמדנו?

פרק א' | הקדמה באמצע תיאור המקומות שכבש שבט יהודה אחרי מות יהושע, לאחר הסיפור של כיבוש העיר דביר על ידי...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

המשך הקדמה

פרק א |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - שופטים

כ-70 דק'

נסיונם של יהודה ויוסף להוביל את העם ותחילת של הירידה הרוחנית

פרק א | יהודה אמור להיות החלוץ, להוביל את התנופה הלאומית. ואכן הוא ושמעון תופסים את אדוני בזק וקוצצים את...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

אופי התקופה

פרק א | פרק ב כנראה מתרחש לפני פרק א, אז למה הם באו בסדר הזה?

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

המעבר מדור יהושע אל תקופת השופטים

המשך הקדמה ופרק א | המעבר מדור יהושע אל דור השופטים היה הדרגתי. ביאור מדרגת הזקנים שהיו אחרי יהושע בתחילת דור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

מדוע התעכב עם ישראל בכיבוש הארץ?

פרק א | מדוע פירק יהושע את הצבא הכללי של העם ושלח כל שבט לכבוש בעצמו את נחלתו? ומדוע התעכבו בפועל השבטים...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

כיבוש בזק

פרק א |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים קצרים - קריאה וביאור ספר שופטים

כ - 10 דק'

מי יעלה לנו בתחילה?

פרק א | חזר העולם לאחוריו | בספר יהושע - המשכיות, ובספר שופטים - מבוכה | שבט יהודה ממלא את מקומו של יהושע |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר שופטים

מלכות מתוך אחריות

פרק ב | שלושה חלקים בספר שופטים | על מה נסובה המלחמה? | מי יעלה בתחילה? | חשיבות ההצלחה של הלוחם בתחילה |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר שופטים

כיבוש קרית ספר ופרשיית בני קיני

פרק א | כיבוש קרית ספר | חכם עדיף מנביא | פרשיית קרית ספר נשנתה פעמיים | דושנה של יריחו ניתן לצאצאי יתרו |...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר שופטים

המשך הכיבוש לאחר הסתלקותו של יהושע

פרק א | בני קיני עלו מעיר התמרים | עם עבדים מנהל מערכה עצומה | בימים ההם בזמן הזה | שבט יהודה הוריש רק את...

מתוך סדרת השיעורים:
מפי כהן - על ספר שופטים

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

בין כלב לעתניאל

שמו של כלב מוכר וידוע אבל אישיותו ופועלו לוטים...
הרב יואל מנוביץ' כ-70 דק'
שיעור

ירושלים בימי יהושע

'מדוע לא כבשו את ירושלים בימי יהושע? - המלחמה עם...
הרב דני סטיסקין כ-70 דק'
שיעור

עתניאל ועכסה - מנהיגות משלימה

מהו תפקידו של סיפור נחלתה של עכסה? איזה אפיק של...
הרב אלישב אביחיל כ - 70 דק'
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק א'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

פתיחה לספר שופטים

הפסוק הראשון בספר "ויהי אחרי מות יהושע" לכאורה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

דמותו של אדני-בזק ועניין פתיחת הספר

פרק א | איך אדני-בזק הצליח לברוח מעם ישראל ומדוע...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

הסבר סוגיית הפתיחה של הספר

פרק א | בשיעור זה נעסוק בשאלה מדוע דוקא יהושע נבחר...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

כיבוש קריית ספר על ידי עתניאל

פרק א | מדוע כלב שהיה לוחם גדול, היה צריך להכריז...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

כיבוש דביר

פרק א | מדוע מי שכובש את דביר יתחתן עם עכסה? למה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

סיום הקדמה לספר שופטים

פרקים א-ב | בשיעור זה נעסוק במבנה של ספר שופטים...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

פתיחה

פרק א | עם ישראל עדיין לא מגובש כעם אלא כל שבט...
הרב אריק אוריאל
שיעור

כבוש נחלת יהודה

פרק א | העמקה בכבוש קרית ספר ע"י עותניאל בן קנז |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

וישאלו בני ישראל ב-ד'

פרק א | העמקה בשאלת בני ישראל ב-ד' 'מי יעלה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

לכידת קרית ספר

פרק א | מדוע הנביא מדגיש שעתניאל בן קנז היה אחיו...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מהו שופט?

פרק א | העמקה בדמותו של שופט בעם ישראל. שיעור...
הרב אריק אוריאל
שיעור

יהודה יעלה

פרק א | האם השלמת הכיבוש של כל שבט בנחלתו נחשבת...
הרב טוביה לפשיץ כ40 דק'
שיעור

המשך כיבוש הארץ

פרק א | מדוע הנביא מדגיש שתקופת השופטים מתחילה...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

יהודה יעלה

פרק א |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

"מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו?"

פרק א | בתחילת ספר שופטים נאמר: א. "ויהי אחרי מות...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיבוש קרית ספר ופרשת עכסה

פרק א | הקדמה נאמר בפרקנו: ח. "וילחמו בני יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מדוע שרפו בני יהודה את ירושלים?

פרק א' | הקדמה נאמר בפרקנו בפסוק ח': "וילחמו בני...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

כיבוש ירושלים בתחילת ספר שופטים

פרק א' | הקדמה בפרקנו כתובים שני פסוקים המתיחסים...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

מי ומתי הכה את הענקים שהיו בחברון?

פרק א' | הקדמה נאמר בפרקנו: י. "וילך יהודה אל...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

"ובני קיני חֹתן משה עלו מעיר התמרים" - מה בא הפסוק ללמדנו?

פרק א' | הקדמה באמצע תיאור המקומות שכבש שבט יהודה...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

המשך הקדמה

פרק א |
הרב נתן רוטמן כ-70 דק'
שיעור

נסיונם של יהודה ויוסף להוביל את העם ותחילת של הירידה הרוחנית

פרק א | יהודה אמור להיות החלוץ, להוביל את התנופה...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

אופי התקופה

פרק א | פרק ב כנראה מתרחש לפני פרק א, אז למה הם...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

המעבר מדור יהושע אל תקופת השופטים

המשך הקדמה ופרק א | המעבר מדור יהושע אל דור...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מדוע התעכב עם ישראל בכיבוש הארץ?

פרק א | מדוע פירק יהושע את הצבא הכללי של העם ושלח...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

כיבוש בזק

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

כיבוש ירושלים וקרית ספר

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

כיבושי שבט יהודה

פרק א |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

שופטים פרק א

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק א

מערכת בני ציון
שיעור

שופטים מוקלט - פרק א | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

מי יעלה לנו בתחילה?

פרק א | חזר העולם לאחוריו | בספר יהושע - המשכיות,...
הרב שמעון כהן
שיעור

מלכות מתוך אחריות

פרק ב | שלושה חלקים בספר שופטים | על מה נסובה...
הרב שמעון כהן
שיעור

כיבוש קרית ספר ופרשיית בני קיני

פרק א | כיבוש קרית ספר | חכם עדיף מנביא | פרשיית...
הרב שמעון כהן
שיעור

המשך הכיבוש לאחר הסתלקותו של יהושע

פרק א | בני קיני עלו מעיר התמרים | עם עבדים מנהל...
הרב שמעון כהן
שיעור

"ויהי יעבץ נכבד מאחיו"

הרב יואל מנוביץ' כ-43 דק'