גדעון | פרקים ו-ח

דמותו של גדעון

יש להבין כל שופט על רקע השבט שממנו הוא בא. בשיעור זה נעסוק במהותו של שבט מנשה בכלל, ונבין את גדעון על רקע...

כ - 70 דק'

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד הבנים שנולדו לאברהם מקטורה אותה נשא בשלב מאוחר, לאחר שכבר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים לשולחן השבת - חומש במדבר

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ו'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל הָרַע בְּעֵינֵי יְקֹוָק בני ישראל...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ז'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיַּשְׁכֵּם יְרֻבַּעַל הוּא גִדְעוֹן ירובעל שהוא גדעון קם מוקדם...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ח'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א) וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אִישׁ אֶפְרַיִם אנשי שבט אפרים טענו כלפי...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים עם ביאור "ושננתם" מחולק לפי פרקים

גדעון בן יואש - פתיחה

פרק ו | שירת דבורה כיפרה על הכל, אך עם ישראל ממשיכים לחטוא. האם זה חטא או קומה חדשה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

גדעון בן יואש - המשך

פרקים ו-ח |יואש עונה לכל הצועקים על בנו על המעשה שעשה, שהבעל, שהוא האלהים יריב לעצמו. אנשי עפרה יודעים שהבעל...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

מלכות ישראל

פרקים ח-ט | 300 חיילי גדעון מסמלים מה זה לחיות את מדרגת מלכות ישראל.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

ערך המלכות

פרקים ח-ט | מלכות זה לא מסגרת, אלא דרגה ותכונות נפש.

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים

כ-45 דק'

גדעון בן יואש

פרק ו | 'לך בכוחך זה' - גודל כוחה של הסנגוריה |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

דברי המלאך לגדעון

פרק ו | העמקה כיצד אפשר לסנגר על עם ישראל גם כאשר הוא חוטא בפועל

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

' ויפן אליו ד' '

פרק ו | התעלותו של גדעון בעקבות סנגורו על ישראל |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

תהליך התשובה של ישראל

פרק ו | גודל חסד ד' לשלוח מלאך אל גדעון גם כשאינו ראוי לכך

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

נסיונות גדעון

פרק ו | כיצד גדעון מבקש אותות מ-ד' לאחר גילוי ישיר של מלאך ד' אליו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

הכנות גדעון למלחמה

פרק ז | מיון הלוחמים על ידי גדעון מברר כי החוטאים הם פחדנים וגבורתם של ישראל בטהרתם

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

חלום צליל השעורים

פרק ז | הפתרון של החלום מגלה את הפחד השורר במחנה מדין

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

שלוש מאות המלקקים

פרק ז | מדוע דוקא כאן ד' אומר לצמצם את מספר הלוחמים ובמלחמת העי ד' אמר להוסיף?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

המתקפה על מדין

פרק ז | מדוע למרות ההבטחה לנס גדעון משתמש בתכסיסי מלחמה?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

תפיסת זבח וצלמונע

פרק ח | מה עומד מאחרי סרוב אנשי סוכות ופנואל לתת לגדעון אספקה לצבאו?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

ישראל מבקשים להמשיל עליהם את גדעון

פרק ח | מה עומד מאחורי בקשתם של ישראל שגדעון ימשול עליהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים בספר שופטים על פי ה'לב אהרון'

מינוי גדעון

פרק ו | 'ויפן אליו ד' - והרי בתחילה דיבר אליו מלאך? מהו השינוי? מה גרם לכך שהקב"ה החל לדבר עם גדעון באופן...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים

כ40 דק'

גדעון מבקש אותות מאת ה'

פרקים ו-ז | האם מותר לבקש אות מ-ד' המוכיח את אמיתות הנבואה?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים

כ40 דק'

הכנות גדעון למלחמה

פרק ז | למה דווקא במלחמה זו ד' מצווה לצאת במספר לוחמים כל-כך קטן?

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים

כ40 דק'

גדעון בן יואש

פרק ו | בהתחלה המלאך מדבר עם גדעון, ואחר כך ד' פונה אליו. מדוע?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

מיון הלוחמים וחלום לוחם מדין

פרק ז | למה ד' לא אמר מראש לגדעון לגייס רק שלוש מאות לוחמים?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

ניצחון גדעון על מדין

פרקים -ח | למה דווקא מכל השופטים העם מבקש דווקא מגדעון שימלוך עליהם?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

סיכום

פרק ח | מה כוונת הנביא שבני ישראל לא עשו חסד עם 'בית ירובעל גדעון' ?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על התנ"ך - שופטים

האם גדעון עשה אפוד לעבודה זרה?!

פרק ח | הקדמה בעקבות הנצחון המופלא של גדעון על מדין, שבו הרג גדעון כמאה ושלשים וחמישה אלף מדינים (ח, י) בשלש...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים - ספר שופטים

גדעון - חידוש הקשר בין האב לבנים

פרק ו | מדיין זה מכה שונה משאר המכות שמכים העמים את עמ"י. יש פה שוד לאור היום. המדיינים הם עם של רועי צאן והם...

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר שופטים

כ-40 דק'

גדעון

פרק ו | מה הביטויים שעל ידיהם מתארים את מדיין? מה משמעותם?

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

המשך גדעון

פרקים ו-ז | חשוב לתת אמון בעם. אבל עם ישראל עלולים לחטוא. אז כמה אפשר להאמין ביהודי שהוא צדיק?

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

גדעון-סיכום

פרקים ו-ח | גדעון מתפלא על כך שה' עזב אותנו, למרות שכמה פסוקים לפני כן הנביא אומר שה' עזב את עמ"י כי הוא לא...

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

מגדעון אל מלכות אבימלך

פרק ח-ט| גדעון יושב בביתו. מה המילים האלה באות ללמד אותנו?

מתוך סדרת השיעורים:
בימי שפוט השופטים

כ60 דק'

גדעון - פותח עידן המלוכה

פרקים ו-ח | ממספר בחינות בפרקי גדעון ובמקומות אחרים עולה כי התהליך של הקמת שלטון מרכזי וקבוע החל מימי גדעון.

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

ההתמודדות עם מדין כנציגי בני קטורה

פרקים ו-ח | ההתמודדות עם מדין היא התמודדות עם שארי בשר של עם ישראל. מדין הם אחד מבני קטורה אשת אברהם. בשיעור...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

הנהגת הכהונה על ידי פנחס בתקופת השופטים

פרקים ו-ח | לאורך תקופת השופטים מכהן פינחס בתור הכהן הגדול. בשיעור יסודי זה, נעקוב אחר דרכו הכללית של פנחס...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אופי מנהיגותו של גדעון

פרקים ו-ח | בימי גדעון מופיע ריכוז של גילויי שכינה, שאינם אופייניים לתקופת השופטים. בשיעור זה נעמוד על הרקע...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

תפקידם ומהותם של שבטי עבר הירדן המזרחי

פרקים ו-ח | מחמת ההתמודדות של גדעון עם אנשי סוכות ופנואל, נפתח בשיעור זה את הסוגיה הכללית של האופי והתפקיד של...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'

אחרית ימיו ומשפחתו של גדעון

פרקים ו-ח | בשיעור זה נעקוב אחר אופי סיום שליחותו של גדעון. כיצד דאג המנהיג אשר הוביל את העם החוטא אחריו,...

מתוך סדרת השיעורים:
ספר שופטים כלל ופרט

כ - 60 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

דמותו של גדעון

יש להבין כל שופט על רקע השבט שממנו הוא בא. בשיעור...
הרב אליעזר קשתיאל כ - 70 דק'
שיעור

ה' עמך גיבור החיל

הרב אלישע וישליצקי כ - 70 דק'
שיעור

מאבק ישראל ומדין

קרבת אברהם אל ישמעאל ובני קטורה מדין הוא אחד...
הרב יואב אוריאל
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ו'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ז'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

ביאור "ושננתם" לספר שופטים פרק ח'

פירוש פשוט עם הערות העמקה בספר שופטים | (א)...
ושננתם
שיעור

גדעון בן יואש - פתיחה

פרק ו | שירת דבורה כיפרה על הכל, אך עם ישראל...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

גדעון בן יואש - המשך

פרקים ו-ח |יואש עונה לכל הצועקים על בנו על המעשה...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

מלכות ישראל

פרקים ח-ט | 300 חיילי גדעון מסמלים מה זה לחיות את...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

ערך המלכות

פרקים ח-ט | מלכות זה לא מסגרת, אלא דרגה ותכונות...
הרב חננאל אתרוג כ-45 דק'
שיעור

גדעון בן יואש

פרק ו | 'לך בכוחך זה' - גודל כוחה של הסנגוריה |
הרב אריק אוריאל
שיעור

דברי המלאך לגדעון

פרק ו | העמקה כיצד אפשר לסנגר על עם ישראל גם כאשר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

' ויפן אליו ד' '

פרק ו | התעלותו של גדעון בעקבות סנגורו על ישראל |...
הרב אריק אוריאל
שיעור

תהליך התשובה של ישראל

פרק ו | גודל חסד ד' לשלוח מלאך אל גדעון גם כשאינו...
הרב אריק אוריאל
שיעור

נסיונות גדעון

פרק ו | כיצד גדעון מבקש אותות מ-ד' לאחר גילוי ישיר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

הכנות גדעון למלחמה

פרק ז | מיון הלוחמים על ידי גדעון מברר כי החוטאים...
הרב אריק אוריאל
שיעור

חלום צליל השעורים

פרק ז | הפתרון של החלום מגלה את הפחד השורר במחנה...
הרב אריק אוריאל
שיעור

שלוש מאות המלקקים

פרק ז | מדוע דוקא כאן ד' אומר לצמצם את מספר...
הרב אריק אוריאל
שיעור

המתקפה על מדין

פרק ז | מדוע למרות ההבטחה לנס גדעון משתמש בתכסיסי...
הרב אריק אוריאל
שיעור

תפיסת זבח וצלמונע

פרק ח | מה עומד מאחרי סרוב אנשי סוכות ופנואל לתת...
הרב אריק אוריאל
שיעור

ישראל מבקשים להמשיל עליהם את גדעון

פרק ח | מה עומד מאחורי בקשתם של ישראל שגדעון ימשול...
הרב אריק אוריאל
שיעור

מינוי גדעון

פרק ו | 'ויפן אליו ד' - והרי בתחילה דיבר אליו...
הרב טוביה לפשיץ כ40 דק'
שיעור

גדעון מבקש אותות מאת ה'

פרקים ו-ז | האם מותר לבקש אות מ-ד' המוכיח את...
הרב טוביה לפשיץ כ40 דק'
שיעור

הכנות גדעון למלחמה

פרק ז | למה דווקא במלחמה זו ד' מצווה לצאת במספר...
הרב טוביה לפשיץ כ40 דק'
שיעור

גדעון בן יואש

פרק ו | בהתחלה המלאך מדבר עם גדעון, ואחר כך ד'...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

מיון הלוחמים וחלום לוחם מדין

פרק ז | למה ד' לא אמר מראש לגדעון לגייס רק שלוש...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

ניצחון גדעון על מדין

פרקים -ח | למה דווקא מכל השופטים העם מבקש דווקא...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

סיכום

פרק ח | מה כוונת הנביא שבני ישראל לא עשו חסד עם...
הרב יצחק בן שחר
שיעור

שופטים פרק ו - הצעיר באלפי מנשה

פרק ו |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

טל האמונה

פרק ז |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

חרב לה' ולגדעון

פרק ז |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

מושיע או מושל

פרק ח |
הרב אלחנן בן נון
שיעור

האם גדעון עשה אפוד לעבודה זרה?!

פרק ח | הקדמה בעקבות הנצחון המופלא של גדעון על...
הרב איתן שנדורפי
שיעור

גדעון - חידוש הקשר בין האב לבנים

פרק ו | מדיין זה מכה שונה משאר המכות שמכים העמים...
הרב אליעזר קשתיאל כ-40 דק'
שיעור

גדעון

פרק ו | מה הביטויים שעל ידיהם מתארים את מדיין? מה...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

המשך גדעון

פרקים ו-ז | חשוב לתת אמון בעם. אבל עם ישראל עלולים...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

גדעון-סיכום

פרקים ו-ח | גדעון מתפלא על כך שה' עזב אותנו, למרות...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

מגדעון אל מלכות אבימלך

פרק ח-ט| גדעון יושב בביתו. מה המילים האלה באות...
הרב דני סטיסקין כ60 דק'
שיעור

גדעון - פותח עידן המלוכה

פרקים ו-ח | ממספר בחינות בפרקי גדעון ובמקומות...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

ההתמודדות עם מדין כנציגי בני קטורה

פרקים ו-ח | ההתמודדות עם מדין היא התמודדות עם שארי...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

הנהגת הכהונה על ידי פנחס בתקופת השופטים

פרקים ו-ח | לאורך תקופת השופטים מכהן פינחס בתור...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אופי מנהיגותו של גדעון

פרקים ו-ח | בימי גדעון מופיע ריכוז של גילויי...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

תפקידם ומהותם של שבטי עבר הירדן המזרחי

פרקים ו-ח | מחמת ההתמודדות של גדעון עם אנשי סוכות...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

אחרית ימיו ומשפחתו של גדעון

פרקים ו-ח | בשיעור זה נעקוב אחר אופי סיום שליחותו...
הרב יואב אוריאל כ - 60 דק'
שיעור

מינוי גדעון

פרק ו |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

גדעון וצבאו

פרק ז |
הרב חנניה מלכה כ-10 דק'
שיעור

מרדף גדעון אחרי זבח וצלמונע

פרק ח |
הרב חנניה מלכה כ - 10 דק'
שיעור

שופטים פרק ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שופטים פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

שופטים פרק ח

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק ו

מערכת בני ציון
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק ז

מערכת בני ציון
שיעור

ספר שופטים מוקלט - פרק ח

מערכת בני ציון
שיעור

שופטים מוקלט - פרק ו | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שופטים מוקלט - פרק ז | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'
שיעור

שופטים מוקלט - פרק ח | ללא טעמים

הרב דן בארי כ-5 דק'