עמוס פרק ט

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת למחשבך

פסוקי הנחמה בעמוס

פרק ט |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר עמוס

26:40 דק'

גלות השכינה

פרק ט |"ה' ניצב על המזבח" -אחד מעשרה גלויות השכינה. גלות השכינה מסמלת שעם ישראל מתרחקים מהקב"ה

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר עמוס

כ-35 דק'

עמוס פרק ט

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

כ-10 דק'

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם ייעוד? הפרשה פותחת ואף מסיימת בקריאה קדושים תהיו! האם...

מתוך סדרת השיעורים:
דרכי הפרשה מתגלות בהפטרה - ויקרא

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר עמוס, פונה הנביא אל ישראל בתוכחה חריפה: הוא בוחן האם כאשר...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי הפיכה ספר עמוס חותם בפסוק בו מבטיח ה' לישראל כי לאחר גאולתם, לא...

מתוך סדרת השיעורים:
מאמרים על הפטרות ויקרא

סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

(מצגת) כיבושי ארבעת המלכים - נדידת עמים ביחס לישראל ולעמים

עם הכניסה לשיעור, תתבצע הורדה של קובץ המצגת...
הרב מנחם שחור
שיעור

פסוקי הנחמה בעמוס

פרק ט |
הרב אליעזר קשתיאל 26:40 דק'
שיעור

גלות השכינה

פרק ט |"ה' ניצב על המזבח" -אחד מעשרה גלויות...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

עמוס פרק ט

הרב יונדב זר כ-10 דק'
שיעור

קדושים בכל מצב

הפטרת קדושים | עמוס ט | "קדושים תהיו' – מצוה או גם...
הרב יוסף הורוביץ
שיעור

ישראל כבני כושיים?!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | התוכחה הקשה בסוף ספר...
הרב יואב אוריאל
שיעור

הגאולה היא בלתי הפיכה!

הפטרת אחרי מות | עמוס ט | הגאולה היא בלתי...
הרב יואב אוריאל