עמוס פרק ז

הרצון לסתום את פיו של עמוס

פרק ז |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר עמוס

14:55 דק'

סלח נא

פרק ז | "סלח נא" מה הסיבה לסלוח לישראל? האם זה סיבה ש"מחמיאה" לישראל?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר עמוס

כ-35 דק'

עמוס פרק ז

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

הרצון לסתום את פיו של עמוס

פרק ז |
הרב אליעזר קשתיאל 14:55 דק'
שיעור

סלח נא

פרק ז | "סלח נא" מה הסיבה לסלוח לישראל? האם זה...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

עמוס פרק ז

הרב יונדב זר כ-10 דק'