עמוס פרק ו

רצון ה' לענישה כללית ותפילת עמוס לענישה פרטית

פרק ו פס' ח - פרק ז פס' י |

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים על ספר עמוס

36:20 דק'

ירושלים ושומרון

פרק ו | אנשי ירושלים בטחו בשומרון. למה הם בטחו בהם? מה היה נראה טוב בממלכת שומרון?

מתוך סדרת השיעורים:
שיעורים - ספר עמוס

כ-35 דק'

עמוס פרק ו

מתוך סדרת השיעורים:
קריאה וביאור בקצרה של ספר עמוס

כ-10 דק'
סוג מדיה שם השיעור מאת אורך להורדה
שיעור

תוכחת יהודה ביחסם לגלות ישראל

פרק ו |
הרב אליעזר קשתיאל 36:55 דק'
שיעור

רצון ה' לענישה כללית ותפילת עמוס לענישה פרטית

פרק ו פס' ח - פרק ז פס' י |
הרב אליעזר קשתיאל 36:20 דק'
שיעור

ירושלים ושומרון

פרק ו | אנשי ירושלים בטחו בשומרון. למה הם בטחו...
הרב אחיקם גץ כ-35 דק'
שיעור

עמוס פרק ו

הרב יונדב זר כ-10 דק'